strona główna

Aktualności

Znamy projekt nowej listy IGO

Ukazał się projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie listy inwazyjnych gatunków obcych stwarzających zagrożenie dla Unii i listy inwazyjnych gatunków obcych stwarzających zagrożenie dla Polski, działań zaradczych oraz środków mających na celu przywrócenie naturalnego stanu ekosystemów. Przypomnijmy, że od wejścia w życie ustawy z 11 sierpnia 2021 r. o gatunkach obcych myśliwi w ramach działań związanych z ochroną, zachowaniem różnorodności i gospodarowaniem...

Przez ogary do łowiectwa

Na okładce wrześniowej „Braci Łowieckiej” dumnie się prezentują Zagaj Galicyjska Sfora i Fatra Sfora Nemroda, mieszkające w hodowli Niemczańskie Wzgórza Kasi Cieleń, które zapowiadają, że w środku znajdziecie kontynuację cyklu artykułów poświęconych ogarom polskim (pierwszą część opublikowaliśmy w BŁ 8/2022). Historia okładkowych ogarów oraz ich właścicielki jest jednym z wielu przykładów rozpoczęcia przygody łowieckiej właśnie dzięki psom myśliwskim. O...

Sejm otwiera drogę do wyborów do organów PZŁ i kół łowieckich

Aktualizacja: Ustawa z dnia 7 października 2022 r. o zmianie niektórych ustaw w celu uproszczenia procedur administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców, która nowelizuje m.in. Prawo łowieckie – wprowadza obowiązek stosowania elektronicznej książki polowań oraz otwiera drogę do organizacji wyborów do organów PZŁ i kół łowieckich – została opublikowana w Dzienniku Ustaw 26 października. Oznacza to, że we wspomnianym zakresie zacznie obowiązywać 10...

Kurs wabienia jeleni z „Bracią Łowiecką”!

Zapraszamy na pierwszy kurs z cyklu szkoleń „Braci Łowieckiej”, na którym będzie można się nauczyć szlachetnej sztuki wabienia jeleni. Szkolenie odbędzie się 16–17 września w urokliwej stanicy łowieckiej Kniejówka w Ownicach na terenie Zarządu Okręgowego PZŁ w Gorzowie Wielkopolskim. Poprowadzi je znany miłośnikom sztuki wabienia Michał Idczak*. Zajęcia teoretyczne, na których zostaną zaprezentowane skuteczne techniki wabienia oraz wskazówki dla poczatkujących,...

Sezon na pióro na obszarach Natura 2000 w Małopolsce i na Śląsku od 15 września

Za sprawą nowelizacji rozporządzenia ministra klimatu i środowiska z czerwca 2021 r., którą zmieniono okresy polowań na ptactwo w całym kraju, miniony sezon rozpoczęliśmy nie jak dotychczas 15 sierpnia, ale dwa tygodnie później – 1 września. Aż miesiąc dłużej musieli natomiast poczekać myśliwi z części okręgu bielskiego, leżącego w województwie małopolskim, oraz polujący w OHZ-ecie Zator, formalnie zarządzanym przez okręg krakowski. Za sprawą uchwały...

Zapraszamy na targi Jagd und Angeln do Wermsdorfu

„Pochodzę z rodziny z tradycjami myśliwskimi” – napisał niedawno jeden z potomków ostatniego króla Saksonii, który abdykował w 1918 roku. Przedstawiciele dynastii Wettynów, której prestiż i polityczne znaczenie są związane z polską koroną, polowanie mieli we krwi. Dowodzą tego nie tylko pożółkłe karty rękopisów, lecz także zachowane po dziś dzień materialne świadectwa pasji władców w formie licznych zamków myśliwskich z XVII i XVIII wieku. Obrazują one...

Zmiana stawki za badanie mięsa na obecność włośni

Aktualizacja: W piątkowe popołudnie 26 sierpnia br. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi poinformowało, nie podając jednoznacznej podstawy prawnej, że nie ma uzasadnienia dla pobierania opłat za samo przeprowadzenie badania na obecność włośni w przypadku pozyskiwania mięsa świń, dzików i nutrii na użytek własny oraz wprowadzania go do obrotu (dziki i nutrie) w ramach sprzedaży bezpośredniej. Badanie to, zdaniem MRiRW, jest w takich przypadkach bezpłatne. Na mocy Ustawy z dnia 23 czerwca 2022 r. o zmianie ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej oraz niektórych innych ustaw, a także Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 lipca 2022 r. w sprawie stawek opłat za czynności wykonywane przez Inspekcję Weterynaryjną, które weszły w życie 11 sierpnia, wzrosną koszty badania mięsa dzików na obecność włośni.

MSWiA niechętne broni krótkiej w rękach myśliwych. Zmiana regulaminu polowań po konsultacjach

Zakończyły się uzgodnienia międzyresortowe i konsultacje publiczne projektu zmiany rozporządzenia ministra klimatu i środowiska w sprawie szczegółowych warunków wykonywania polowania i znakowania tusz, który m.in. wprowadza możliwość dostrzeliwania postrzałków i uśmiercania schwytanych w pułapki żywołowne drapieżników przy użyciu broni krótkiej oraz polowania w nocy na drapieżniki z wykorzystaniem nokto- i termowizyjnych urządzeń celowniczych. Przyjrzyjmy się...

ZIPOD w elektronicznej książce polowań

Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie wprowadzenia w 2022 r. na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej „Programu mającego na celu wczesne wykrycie zakażeń wirusem wywołującym afrykański pomór świń i poszerzenie wiedzy na temat tej choroby oraz jej zwalczanie”, które weszło w życie 20 kwietnia, wprowadzono wymóg zgłaszania każdego znalezionego lub odstrzelonego dzika do Inspekcji Weterynaryjnej za pośrednictwem Zintegrowanego Interfejsu Padłych i...

Nowe okresy polowań dla jeleni, danieli i zwierzyny drobnej

Od soboty 2 lipca obowiązują w Polsce zmienione okresy polowań na zwierzęta łowne. Regulująca tę kwestię zmiana rozporządzenia została podana do publicznej wiadomości dzień wcześniej. Jeśli chodzi o jelenie szlachetne i daniele, to minister klimatu i środowiska wprowadził na jej mocy w wybranych kilku województwach m.in. możliwość odstrzału letniego, który został ograniczony do łań i byków w drugim roku życia, oraz wydłużył sezon na cielęta.   Odstrzał...