strona główna

Aktualności

NKZD negatywnie ocenia działania ZG PZŁ i wnioskuje o jego odwołanie. Czy obrady były prawomocne?

Relację z nadzwyczajnego krajowego zjazdu delegatów PZŁ, który 11 maja odbył się w Ołtarzewie pod Warszawą, zacznijmy od próby rozwiania wątpliwości co do tego, czy zjazd był prawomocny, które narosły w związku z szumem informacyjnym wokół działalności władz zrzeszenia. Tę kwestię wyjaśnił reprezentujący Naczelną Radę Łowiecką prawnik, mec. Grzegorz Sobolak.   Jak wiemy (pisaliśmy o tym TUTAJ), minister klimatu i środowiska wstrzymał do wyjaśnienia...

Sto lat zrzeszenia. Międzywojenny PZŁ (cz. II)

W 1936 r. zarejestrowano stowarzyszenie Polski Związek Łowiecki i od razu przystąpiono do prac nad nowelizacją prawa łowieckiego. Dzięki respektowaniu przepisów przez naszych myśliwych Polska tryumfowała na Międzynarodowej Wystawie Łowieckiej w 1937 r. w Berlinie. Na mocy decyzji Komisarza Rządu z 5 grudnia 1936 r. do rejestru stowarzyszeń i związków pod numerem 454 wpisano stowarzyszenie Polski Związek Łowiecki. Decyzja Komisarza Rządu o jego zarejestrowaniu nie zawierała...

Nie złamał prawa, ale jest winny

Kiedy w 2021 r. na łamach BŁ zostały opisane kilkuletnie zmagania pewnego podkładacza z wymiarem sprawiedliwości i szukającymi pożywki dla podsycania antyłowieckich nastrojów ekoaktywistami („Dojna krowa myśliwy”, BŁ 8/2021), trudno było przypuszczać, że na finał tej sprawy przyjdzie czekać kolejne długie miesiące. Jeszcze mniej prawdopodobne zdawało się, aby wyrok w pierwszej instancji zapadł inny niż uniewinnienie. A jednak! Mimo że kolejny powołany w tej...

PZŁ na stulecie w rozsypce. Alarmistyczna konferencja prasowa NRŁ

Podczas konferencji prasowej po posiedzeniu Naczelnej Rady Łowieckiej 27 kwietnia jej prezes Rafał Malec skonstatował, że Polski Związek Łowiecki jest sparaliżowany i w roku stulecia zjednoczonego łowiectwa w Polsce znajduje się w stanie rozkładu. Opłakany stan zrzeszenia to następstwo nowelizacji Prawa łowieckiego z 2018 r., która otworzyła drogę do upolitycznienia tej organizacji. Destrukcja, zdaniem Malca, się pogłębia – nominacje partyjne na łowczego krajowego oraz...

Komentarz do projektu nowelizacji Statutu PZŁ

16 marca 2023 r. Naczelna Rada Łowiecka podjęła uchwałę nr 590 w sprawie przyjęcia projektu uchwały nadzwyczajnego krajowego zjazdu delegatów dotyczącego Statutu PZŁ. Z projektem można się zapoznać TUTAJ. Jest to już druga wersja tego dokumentu, uwzględniająca niektóre uwagi zgłoszone przez delegatów.   Propozycje zmian statutowych wysunięte przez radę są zawarte w 81 punktach, z których wiele składa się z kilku podpunktów. Materiał ten jest zatem zbyt szeroki na...

ZG PZŁ zabrał się do strzelectwa. Ograniczenie naważek śrutu na zawodach godzi w branżę i myśliwych

Aktualizacja: Zarząd Główny PZŁ 25 kwietnia powiadomił w witrynie internetowej związku o podjęciu 20 kwietnia uchwały, w myśl której do końca tego sezonu strzeleckiego dopuszcza się używanie podczas zawodów centralnych amunicji z naważką 28 g, o grubości śrutu nieprzekraczającej 2,5 mm. Derogacja ta nie dotyczy jednak zawodów w randze mistrzostw PZŁ ani żadnych zawodów Ligi Strzeleckiej – na nich obowiązuje już nowy regulamin. Zmiana dotycząca dopuszczalnych...

Sto lat zrzeszenia. Od związku stowarzyszeń do związku myśliwych (cz. I)

Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości podjęto próby utworzenia jednolitego związku, który jednoczyłby działające w kraju stowarzyszenia łowieckie. Udało się to w 1923 r., a w 1929 r. obok stowarzyszeń dopuszczono też przynależność myśliwych, by ostatecznie w 1936 r. związek przekształcić w organizację wyłącznie myśliwych, i to z obligatoryjnym członkostwem. Jak wspominałem w cyklu artykułów, które się ukazały w BŁ w 2012 i 2013 r., po...

Jak łowczy krajowy ratuje kynologię przed upadkiem

17 kwietnia 2023 r. środowisko kynologów obiegła informacja, która skłaniała do upewnienia się, czy nie mamy do czynienia ze spóźnionym prima aprilis w wykonaniu Zarządu Głównego PZŁ. Niestety okazało się, że to nie żart, lecz kolejny autorski pomysł łowczego krajowego. Od teraz „w imprezach kynologicznych organizowanych przez nasze Zrzeszenie mogą brać udział wszystkie psy myśliwskie. Wystarczy zachipowany pies, aby myśliwy mógł go zgłosić na imprezy kynologiczne...

Sejm rozstrzygnął sprawę okresowych badań myśliwych

Tekst aktualizowany To rozstrzygnięcie nie zadowoli parlamentarnej opozycji oraz strony społecznej aktywnie lobbującej za zmianą Prawa łowieckiego przy każdej nadarzającej się okazji. Ustawa z dnia 26 stycznia 2023 r. o zmianie ustaw w celu likwidowania zbędnych barier administracyjnych i prawnych, która m.in. znosi wprowadzony w 2018 r. do ustawy o broni i amunicji obowiązek okresowych badań lekarskich i psychologicznych myśliwych, została w lutym odrzucona uchwałą senatu....

Konferencja prasowa prezesa NRŁ. Rada wnioskuje o odwołanie Zarządu Głównego PZŁ

Publikowane przez PZŁ nieprawdziwe lub wprowadzające w błąd informacje o funkcjonowaniu Naczelnej Rady Łowieckiej, kompromitujące ją w oczach myśliwych i sugerujące brak profesjonalizmu tego organu, stały się przyczynkiem do zwołania konferencji prasowej prezesa Rafała Malca dla niezależnych mediów branżowych. W spotkaniu zorganizowanym 13 kwietnia w siedzibie PZŁ na Nowym Świecie w Warszawie towarzyszył mu prawnik NRŁ Grzegorz Sobolak. Prezes Malec prostuje Prezes...