strona główna

Aktualności

Rząd przywraca zapis o kadencjach organów kół łowieckich

W złożonym 7 kwietnia do sejmu (tego samego dnia odbyło się też pierwsze czytanie) rządowym projekcie ustawy o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, nazwanym rozszerzoną wersją tarczy antykryzysowej, pojawił się zapis odnoszący się do upływających kadencji organów PZŁ oraz kół łowieckich, znany już z założeń uchwalonej w marcu br. ustawy o COVID-19 (pierwszego wariantu tarczy antykryzysowej). Z jej treści jednak, gwoli przypomnienia, ostatecznie zniknął.

KŁ „Łoś” w Skórczu z pomocą dla szpitali

W świadomości publicznej zaistniało kilka dobrze nagłośnionych akcji pomocy dla służby zdrowia, do których włączyły się już setki szeregowych myśliwych. W tle tych medialnych wydarzeń dzieje się również wiele dobrego wśród łowieckiej społeczności, czego dowodem są ostatnie działania zarządu koła „Łoś” w Skórczu.

Myśliwi z Warmii i Mazur dla szpitala w Ostródzie

W odpowiedzi na sygnały płynące od myśliwych ZO PZŁ w Olsztynie uchwałą podjętą na zdalnym posiedzeniu 1 kwietnia br. zainaugurował zbiórkę pieniędzy na rzecz jednoimiennego szpitala zakaźnego w Ostródzie. Za zebrane środki zostanie sfinansowany respirator, a w razie nadwyżki zgromadzonych pieniędzy – również inny sprzęt medyczny lub środki ochrony osobistej dla pracowników medycznych. Akcja spotkała się z dużym odzewem warmińsko-mazurskich myśliwych. Do tej pory udało się już uzbierać przeszło 68 tys. zł, a kwota cały czas rośnie.

Zanim wyjdziesz na polowanie

Ostatni tydzień nie tylko obfitował w buble legislacyjne, lecz także był wypełniony zamieszaniem związanym z ich interpretacją. Zauważalna nieudolność władz w tym zakresie zdążyła się objawić agresją wobec myśliwych i jawnymi drwinami z nich. Pomysły wzięte z głowy, czyli z niczego, i spisane na kolanie sprawiły, że zamiast wydać prosty komunikat wyjaśniający, czy przesłanką do opuszczenia miejsca zamieszkania jest polowanie czy tylko odstrzał sanitarny, ustawodawcy doprowadzili do sporu prawników co do rozumienia mających o tym rozstrzygnąć przepisów.

Polowanie na koronawirusa w okręgu łódzkim

Zarząd Okręgowy PZŁ w Łodzi 1 kwietnia zainicjował akcję „Polowanie na koronawirusa”. Organizatorzy zamierzają w jej ramach zebrać minimum 100 tys. zł na zakup sprzętu medycznego dla jednego z łódzkich szpitali zakaźnych. W przeliczeniu na jednego myśliwego spośród wszystkich zarejestrowanych w okręgu łódzkim jest to niewiele ponad 60 zł!   Jak piszą organizatorzy akcji, by pokonać niewidzialnego wroga, czyli koronawirusa SARS-CoV-2, potrzeba naszego wspólnego...

Wyjątek od zakazu przemieszczania się dotyczy tylko odstrzałów sanitarnych

Dotąd ani MSWiA, ani Ministerstwo Klimatu w odpowiedzi na zapytania redakcji nie zajęły stanowiska w sprawie możliwości wykonywania polowań i odstrzałów sanitarnych dzików podczas stanu epidemii. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, podobnie jak resort zdrowia odsyłały zaś w tej kwestii do Ministerstwa Środowiska, które od chwili wprowadzenia ograniczeń w przemieszczaniu się również milczy. Nowelizacja rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, opublikowana w Dzienniku Ustaw RP 1 kwietnia br., niestety nie rozwiała w pełni wątpliwości w tym zakresie. Zgodnie z tym aktem prawnym zakaz przemieszczania się (obowiązujący w kraju do 11 kwietnia br.) nie obejmuje wykonywania czynności związanych z realizacją zadań określonych w Prawie łowieckim oraz ustawie o ochronie zdrowia zwierząt i zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt ani zakupu potrzebnych do tego towarów i usług.

Walne zgromadzenie na odległość

W opublikowanej 31 marca br. w Dzienniku Ustaw RP (poz. 568) nowelizacji ustawy antykryzysowej znalazł się przepis art. 15zzzr, zgodnie z którym: „Oświadczenie woli członka organu osoby prawnej innej niż Skarb Państwa albo jednostka samorządu terytorialnego, może zostać złożone w formie dokumentowej, a posiedzenia organów osób prawnych odbywać się z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej bez konieczności jednoczesnej obecności członków tych organów. Do skuteczności takiego oświadczenia nie jest wymagane wypełnienie formularza udostępnionego w systemie teleinformatycznym, opatrzenie kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym, bez względu na odmienne zastrzeżenie ustawy lub czynności prawnej”.

Odstrzał dzików a stan epidemii – jest stanowisko MRiRW

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi zajęło stanowisko w sprawie odstrzału dzików w czasie stanu epidemii, trwającego w Polsce od 20 marca br., i w sytuacji wprowadzenia w związku z nim zakazu przemieszczania się, który ma obowiązywać do 11 kwietnia. Zdaniem resortu zarówno polowania na dziki, jak i odstrzały sanitarne tych zwierząt powinny być realizowane również w dobie zagrożenia epidemicznego, ale z zachowaniem podstawowych środków ochronnych przeciwko wirusowi wywołującemu chorobę COVID-19. Redukcja populacji to nadal priorytet w zwalczaniu afrykańskiego pomoru świń (ASF-u).

Nie żyje Franciszek Szydełko

Wyszkolił przeszło 500 zwierząt do 148 filmów (w tym słynnego Szarika z „Czterech pancernych i psa”). Przez ponad pół wieku zajmował się układaniem psów bojowych, myśliwskich i towarzyszących. Umiejętność egzekwowania od zwierząt określonych zachowań tłumaczył tym, że otrzymał od losu dar w postaci jedności ze światem żywych stworzeń. Przez ćwierćwiecze był prezesem KŁ „Ogar” w Sułkowicach. 30 marca 2020 r. w wieku 94 lat zmarł słynny treser zwierząt Franciszek Szydełko.