strona główna

Aktualności

Senat przeciwny zniesieniu okresowych badań myśliwych

Nad ustawą o zmianie ustaw w celu likwidowania zbędnych barier administracyjnych i prawnych, z której mocy znosi się obowiązek okresowych, powtarzanych co pięć lat badań lekarskich i psychologicznych myśliwych, pochyliły się aż trzy komisje senackie – Budżetu i Finansów Publicznych, Gospodarki Narodowej i Innowacyjności oraz Ustawodawcza. Pierwsza z wymienionych przegłosowała odrzucenie ustawy w całości, w drugiej złożono dwa przeciwstawne wnioski, o odrzucenie oraz...

Zarząd Główny PZŁ odrzuca pójście na kompromis z ZKwP. Fiasko rozmów w sejmie

Przedstawiciele ZKwP oraz PZŁ zebrali się 8 lutego w sejmie na spotkaniu zorganizowanym z inicjatywy przewodniczącej Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa Urszuli Pasławskiej przy współpracy redakcji BŁ. W komitecie organizacyjnym znaleźli się również uznani międzynarodowi sędziowie kynologiczni Tomasz Borkowski i Małgorzata Supronowicz. Kynologów reprezentowali członkowie zarządu z przewodniczącym Leszkiem Salamonem oraz członkowie Komisji Kynologii...

Oświadczenie kancelarii reprezentującej Pawła Piątkiewicza

Reprezentująca Pawła Piątkiewicza – członka NRŁ i jej byłego prezesa – kancelaria prawna wystosowała oświadczenie w sprawie rozpowszechnianych nagrań oraz korespondencji, które miałyby go dotyczyć, a noszą znamiona pomówień. Jest to kolejne działanie w obronie Pawła Piątkiewicza po jego osobistym oświadczeniu opublikowanym 26 stycznia br. na naszej stronie. Kancelaria prosi o niedokonywanie publicznego negatywnego osądu oraz informuje, że skierowała do prokuratury...

„Badania psychologiczne myśliwych to podstawa!”. Sejm o dzieciach oraz zmianie UoBiA

Odwlekane drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustaw w celu likwidowania zbędnych barier administracyjnych i prawnych, która poza wprowadzeniem wielu zmian służących ograniczeniu biurokracji znosi obowiązek cyklicznych badań lekarskich i psychologicznych dla myśliwych, odbyło się na 71. posiedzeniu sejmu 25 stycznia tego roku. Pierwotnie dokument zakładał także wprowadzenie możliwości udziału dzieci w polowaniach za zgodą rodziców lub opiekunów prawnych. Komisja...

Oświadczenie Pawła Piątkiewicza w sprawie nagrań wideo

Oświadczenie   Rok 2023 jest rokiem szczególnym dla myśliwych, członków Polskiego Związku Łowieckiego. To czas uroczystości jubileuszowych, w którym winniśmy zaprezentować jedność, siłę i skuteczność naszego zrzeszenia. Jesteśmy to winni naszym założycielom, ojcom prawidłowego łowiectwa w Polsce.   Tymczasem od chwili, kiedy jako prezes Naczelnej Rady Łowieckiej podjąłem kroki zmierzające do kontroli wydatków zrzeszenia, zapewnienia transparentności...

Projekt programu zwalczania ASF-u na 2023 r. Jaki będzie ryczałt za dziki dla myśliwych?

Aktualizacja: Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 marca 2023 r. w sprawie wprowadzenia w 2023 r. na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej „Programu mającego na celu wczesne wykrycie zakażeń wirusem wywołującym afrykański pomór świń i poszerzenie wiedzy na temat tej choroby oraz jej zwalczanie” zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw RP 20 marca 2023 r. i weszło w życie dzień później, tj. 21 marca 2023 roku. Podobnie jak dotychczas ma ono moc wsteczną od 1...

Prawie 5 mln zł – tyle PZŁ planuje wydać na obchody 100-lecia

Koszt zaprojektowania poddanego ostrej krytyce jubileuszowego logo oraz plakatu PZŁ (który dopiero zostanie zaprezentowany) wg listy wydatków związanych z obchodami 100-lecia zjednoczonego łowiectwa w Polsce – taką nazwę przyjął PZŁ w komunikacie inicjującym jubileuszowy rok – wyniósł 22 tys. zł. W uchwale Zarządu Głównego PZŁ z grudnia 2022 r. zarekomendowano Naczelnej Radzie Łowieckiej stworzenie funduszu celowego na sfinansowanie jubileuszu w wysokości 4,7 mln zł...