strona główna

Aktualności

Prace nad zakazem importu trofeów wstrzymane. Afryka weźmie udział w debacie parlamentarnej

13 lipca podczas posiedzenia sejmowej Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa wybrzmiał mocny głos konsula honorowego Republiki Botswany w Polsce Janusza Wiśniewskiego. Obradowano nad poselskim projektem nowelizacji ustawy o ochronie przyrody zmierzającym do wprowadzenia zakazu importu trofeów do Polski. Przypomnijmy, że w myśl wnioskodawców zakaz miałby dotyczyć okazów wszystkich gatunków z załącznika I Konwencji o międzynarodowym handlu dzikimi...

PiS planuje zakazać importu trofeów do Polski

Dyskusja nad zakazem importu trofeów, będąca przejawem braku zrozumienia przede wszystkim kwestii ochrony przyrody w Afryce, przetacza się przez wiele państw Europy. Bliska wprowadzenia restrykcji jest Wielka Brytania, choć ostatnio mówi się o zwrocie w tamtejszej debacie parlamentarnej. Na łamach BŁ 2/2023 informowaliśmy o wprowadzeniu od 1 czerwca 2023 r. zakazu importu trofeów w Finlandii. Po zmianie rządu w tym kraju, zaledwie po miesiącu obowiązywania nowych przepisów,...

Komisja nadzwyczajna ds. deregulacji robi drugie podejście do nieletnich na polowaniu

[TEKST AKTUALIZOWANY] W styczniu br. sejm uchwalił ustawę o zmianie ustaw w celu zlikwidowania zbędnych barier administracyjnych i prawnych (zwaną ustawą deregulacyjną), która m.in. zniosła obowiązek przeprowadzania okresowych badań lekarskich i psychologicznych myśliwych (nowelizacja ustawy o broni i amunicji w tym zakresie wchodzi w życie 27 lipca br.). Pracująca nad nią sejmowa Komisja Nadzwyczajna ds. Deregulacji pierwotnie zakładała przywrócenie możliwości udziału w...

Czym się kierować, wybierając szafę na broń myśliwską?

Każdy posiadacz broni myśliwskiej powinien pamiętać o odpowiednim jej przechowywaniu. Istotne jest nie tylko zabezpieczenie jej przed kradzieżą, lecz także stosowne wyeksponowanie swojej kolekcji. Nie można też zapominać o zagrożeniach, jakie niesie za sobą niewłaściwe przechowywanie broni. Dlatego zarówno myśliwi, jak i kolekcjonerzy powszechnie korzystają z szaf na broń myśliwską. Zabezpieczają one przed nieuprawnionym dostępem do broni, a ponadto chronią przed...

Wypełnij krótką ankietę i pomóż w tworzeniu pracy magisterskiej o łowiectwie!

Nazywam się David Rommel, mam 23 lata i jestem niemieckim studentem z okolic Stuttgartu. Studiuję na kierunku administracja biznesowa i przedsiębiorczość na Uniwersytecie Nauk Stosowanych w Ravensburg-Weingarten niedaleko Jeziora Bodeńskiego.   Jestem teraz na ostatnim semestrze studiów i piszę pracę magisterską o sytuacji rynkowej branży łowieckiej i przyrodniczej w Europie Wschodniej. Od najmłodszych lat interesuję się łowiectwem i obserwacją przyrody, a Polska słynie ze...

Stop handlowi kradzionymi fotopułapkami – zarejestruj swoje urządzenie

Sklep dzikaknieja.pl, czołowy dystrybutor fotopułapek w Polsce, postanowił zaradzić coraz częstszemu problemowi handlu kradzionymi kamerami leśnymi. Każdy posiadacz fotopułapki może ją bezpłatnie zarejestrować w stworzonej przez dzikaknieja.pl bazie na stronie www.forestcam.pl. Wymagane są: numer seryjny urządzenia i/lub IMEI (w przypadku kamer z modułem GSM), imię i nazwisko, adres e-mailowy oraz numer telefonu właściciela. Do formularza należy również załączyć...

Finał kampanii #SignForHunting – myśliwi przed budynkiem KE pokazali masową mobilizację

Kampania europejskiej federacji łowieckiej FACE #SignForHunting (ang. Podpisz się dla łowiectwa) dobiegła końca we wtorek 6 czerwca. Była to pierwsza w historii akcja, która zjednoczyła 7 mln europejskich myśliwych. Wszyscy wezwaliśmy decydentów do traktowania nas jako ważnych partnerów, od dziesięcioleci działających na rzecz zachowania zasobów przyrody dla przyszłych pokoleń.   Podczas trwającego Zielonego Tygodnia UE (EU Green Week) federacja FACE symbolicznie...

Drony i psy coraz częstszym narzędziem w walce z ASF-em

Tylko od stycznia do końca kwietnia tego roku na 4,7 tys. zorganizowanych akcji poszukiwań padłych dzików i ich szczątków 158 odbyło się z udziałem przygotowanych do tego celu psów, w kolejnych 33 natomiast wykorzystano drony, a w 36 – zarówno psy, jak i drony. Udało się znaleźć 288 tusz lub ich pozostałości oraz potwierdzić obecność wirusa w 179 z nich. Pod koniec maja na posiedzeniu sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi przedstawiono szczegółowe informacje m.in. o...

Nowelizacja Prawa łowieckiego przed końcem tej kadencji parlamentu? Jest projekt Koalicji Polskiej

Pojawił się zapowiedziany przez posłankę Urszulę Pasławską (PSL) 11 maja tego roku podczas nadzwyczajnego krajowego zjazdu delegatów PZŁ projekt nowelizacji Prawa łowieckiego. Złożyła go do sejmu grupa posłów Koalicji Polskiej.   Według deklaracji Pasławskiej projekt miał znieść zakaz udziału nieletnich w polowaniach. Miał też przywracać transparentność finansową oraz samorządność, rozumianą jako wybór władz zrzeszenia przez jego organy statutowe,...