strona główna

Aktualności

Sto lat zrzeszenia. Akcja reaktywacja (cz. III)

W 1944 r. lubelscy myśliwi postanowili wskrzesić funkcjonowanie PZŁ na wyzwolonych terenach. Szybko dowiedzieli się o tym działacze z Warszawy i ostatecznie to w stolicy ulokowano reaktywowany Związek, w którym członkostwo w pierwszych latach po wojnie było dobrowolne.   W październiku 1944 r. w Lublinie grupa myśliwych z inicjatywy Leona Radlińskiego (członka założyciela Lubelskiego Towarzystwa Myśliwskiego w 1925 r., przed wojną prezesa tej organizacji, a także...

Ostatnie pożegnanie Andrzeja Mani

Rzadko wobec tych, którzy odchodzą, można użyć sformułowania „skończyła się pewna epoka”. Z pewnością jednak pasuje ono do zmarłego 15 maja 2023 r. Andrzeja Mani, honorowego przewodniczącego Zarządu Głównego Związku Kynologicznego w Polsce. Od 1989 r. nieprzerwanie pełnił on funkcję przewodniczącego poznańskiego oddziału ZKwP, a przez kolejnych pięć kadencji (w latach 1993–2023) wybierano go na przewodniczącego ZG ZKwP. Był międzynarodowym sędzią pracy i...

​ Mamy nowy rekord w parostkach!

W trakcie międzynarodowej weryfikacji wycen CIC trofeów w okręgu chełmskim formalnie potwierdzono, że parostki zdobyte w lipcu 2020 r. w łowisku KŁ „Nemrod” w Małyszynie Dolnym przez Jana Bugajskiego (okręg kielecki) są nowym rekordem Polski! Trofeum uzyskało 227,50 pkt CIC i tym samym zdeklasowało dotychczasowy rekord z 2003 r., wyceniony na 224,68 pkt CIC, który znajduje się w rękach Jerzego Golbiaka.  Na zdjęciu tytułowym Jan Bugajski (z lewej) i Jerzy Golbiak z...

NKZD negatywnie ocenia działania ZG PZŁ i wnioskuje o jego odwołanie. Czy obrady były prawomocne?

Relację z nadzwyczajnego krajowego zjazdu delegatów PZŁ, który 11 maja odbył się w Ołtarzewie pod Warszawą, zacznijmy od próby rozwiania wątpliwości co do tego, czy zjazd był prawomocny, które narosły w związku z szumem informacyjnym wokół działalności władz zrzeszenia. Tę kwestię wyjaśnił reprezentujący Naczelną Radę Łowiecką prawnik, mec. Grzegorz Sobolak.   Jak wiemy (pisaliśmy o tym TUTAJ), minister klimatu i środowiska wstrzymał do wyjaśnienia...

Sto lat zrzeszenia. Międzywojenny PZŁ (cz. II)

W 1936 r. zarejestrowano stowarzyszenie Polski Związek Łowiecki i od razu przystąpiono do prac nad nowelizacją prawa łowieckiego. Dzięki respektowaniu przepisów przez naszych myśliwych Polska tryumfowała na Międzynarodowej Wystawie Łowieckiej w 1937 r. w Berlinie. Na mocy decyzji Komisarza Rządu z 5 grudnia 1936 r. do rejestru stowarzyszeń i związków pod numerem 454 wpisano stowarzyszenie Polski Związek Łowiecki. Decyzja Komisarza Rządu o jego zarejestrowaniu nie zawierała...

Nie złamał prawa, ale jest winny

Kiedy w 2021 r. na łamach BŁ zostały opisane kilkuletnie zmagania pewnego podkładacza z wymiarem sprawiedliwości i szukającymi pożywki dla podsycania antyłowieckich nastrojów ekoaktywistami („Dojna krowa myśliwy”, BŁ 8/2021), trudno było przypuszczać, że na finał tej sprawy przyjdzie czekać kolejne długie miesiące. Jeszcze mniej prawdopodobne zdawało się, aby wyrok w pierwszej instancji zapadł inny niż uniewinnienie. A jednak! Mimo że kolejny powołany w tej...

PZŁ na stulecie w rozsypce. Alarmistyczna konferencja prasowa NRŁ

Podczas konferencji prasowej po posiedzeniu Naczelnej Rady Łowieckiej 27 kwietnia jej prezes Rafał Malec skonstatował, że Polski Związek Łowiecki jest sparaliżowany i w roku stulecia zjednoczonego łowiectwa w Polsce znajduje się w stanie rozkładu. Opłakany stan zrzeszenia to następstwo nowelizacji Prawa łowieckiego z 2018 r., która otworzyła drogę do upolitycznienia tej organizacji. Destrukcja, zdaniem Malca, się pogłębia – nominacje partyjne na łowczego krajowego oraz...

Komentarz do projektu nowelizacji Statutu PZŁ

16 marca 2023 r. Naczelna Rada Łowiecka podjęła uchwałę nr 590 w sprawie przyjęcia projektu uchwały nadzwyczajnego krajowego zjazdu delegatów dotyczącego Statutu PZŁ. Z projektem można się zapoznać TUTAJ. Jest to już druga wersja tego dokumentu, uwzględniająca niektóre uwagi zgłoszone przez delegatów.   Propozycje zmian statutowych wysunięte przez radę są zawarte w 81 punktach, z których wiele składa się z kilku podpunktów. Materiał ten jest zatem zbyt szeroki na...

ZG PZŁ zabrał się do strzelectwa. Ograniczenie naważek śrutu na zawodach godzi w branżę i myśliwych

Aktualizacja: Zarząd Główny PZŁ 25 kwietnia powiadomił w witrynie internetowej związku o podjęciu 20 kwietnia uchwały, w myśl której do końca tego sezonu strzeleckiego dopuszcza się używanie podczas zawodów centralnych amunicji z naważką 28 g, o grubości śrutu nieprzekraczającej 2,5 mm. Derogacja ta nie dotyczy jednak zawodów w randze mistrzostw PZŁ ani żadnych zawodów Ligi Strzeleckiej – na nich obowiązuje już nowy regulamin. Zmiana dotycząca dopuszczalnych...

Sto lat zrzeszenia. Od związku stowarzyszeń do związku myśliwych (cz. I)

Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości podjęto próby utworzenia jednolitego związku, który jednoczyłby działające w kraju stowarzyszenia łowieckie. Udało się to w 1923 r., a w 1929 r. obok stowarzyszeń dopuszczono też przynależność myśliwych, by ostatecznie w 1936 r. związek przekształcić w organizację wyłącznie myśliwych, i to z obligatoryjnym członkostwem. Jak wspominałem w cyklu artykułów, które się ukazały w BŁ w 2012 i 2013 r., po...