strona główna

Aktualności

Wsiedlenia bażantów pod kontrolą ministra środowiska

Ustawa o gatunkach obcych, podpisana przez prezydenta w sierpniu, ale jeszcze nieobowiązująca, wprowadza m.in. ograniczenia związane z wsiedlaniem („wprowadzaniem do środowiska”) bażantów, a także muflonów i danieli. W myśl Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1143/2014 z dnia 22 października 2014 r. w sprawie działań zapobiegawczych i zaradczych w odniesieniu do wprowadzania i rozprzestrzeniania inwazyjnych gatunków obcych, które z dużym opóźnieniem jest...

Prezydium NRŁ o przebiegu lipcowego posiedzenia rady

KOMUNIKAT PREZYDIUM NACZELNEJ RADY ŁOWIECKIEJ DO CZŁONKÓW POLSKIEGO ZWIĄZKU ŁOWIECKIEGO   Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy!   Wyjazdowe posiedzenie Naczelnej Rady Łowieckiej w dniach 27–28 lipca br. w Dąbrowie Tarnowskiej poświęcone było wielu istotnym dla przyszłości naszego związku sprawom. Z uwagi na pojawiające się w tej kwestii różne, często z góry zamierzone nieprawdziwe informacje zobowiązani jesteśmy przedstawić Wam rzetelny opis zaistniałych...

Jarosław Kuczaj o swoim odwołaniu z ZG PZŁ

Oświadczenie Szanowni Państwo! Stało się – 4 sierpnia 2021 r. wraz z dwiema innymi osobami zostałem odwołany z funkcji członka Zarządu Głównego PZŁ, pełnionej od 25  marca 2019 r. Wielu z Was telefonicznie próbowało się dowiedzieć, czy to prawda i co stanowiło przyczynę mojego odwołania. Jestem zobowiązany poinformować Państwa i Was, Koleżanki i Koledzy, wszystkich bez wyjątku, że do dzisiaj nie znam zasadniczych powodów. Może to wpływ COVID-u na...

Szkolenie z poszukiwania padłych dzików w Meklemburgii z udziałem Polaków

9 sierpnia br. w Ośrodku Edukacji Leśnej Lasów Krajowych Meklemburgii-Pomorza Przedniego w Jabel k. Waren odbyły się warsztaty poświęcone problematyce wykorzystania psów do poszukiwań padłych dzików jako jednego ze sposobów na ograniczanie skutków afrykańskiego pomoru świń. Inicjatorem spotkania zorganizowanego przez leśników z Meklemburgii było tamtejsze Ministerstwo Rolnictwa i Środowiska, które w tym landzie odpowiada za całokształt działań związanych z ASF-em. W...

Licytuj na aukcji sztuki łowieckiej!

Łowiectwo stanowi tradycję w wielu europejskich kręgach kulturowych. Zaczerpnięta z mitologii greckiej bogini łowów Artemida to popularny motyw w sztuce już od czasów antycznych. Jej atrybutami były łuk, strzały i kołczan, a ulubionym zwierzęciem – łania, z którą często przedstawia się Artemidę. Jej rzymska odpowiedniczka, Diana, stała się szczególnie popularna w sztuce włoskiego renesansu. W sztuce chrześcijańskiej pojawia się zaś postać Huberta z Liège, którego...

Unia ogranicza eksport mięsa dzików ze strefy wolnej od ASF-u

Aktualizacja: Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 sierpnia 2021 r. w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw 16 sierpnia i wchodzi w życie po upływie 14 dni, tj. 31 sierpnia. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi pracuje nad nowym rozporządzeniem w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń. Konieczność zastąpienia aktualnie...

​Odezwa do nowo powstałych kół

Szanowni Koledzy! Jako nowo powstałe koła łowieckie, które do tej pory nie dzierżawiły obwodów, uważamy, że kryteria przyjęte do oceny wniosków i wnioskodawców o dzierżawę obwodów łowieckich, zawarte w rozporządzeniu ministra klimatu i środowiska z 18 stycznia 2021 r., są dla nas krzywdzące i nas dyskryminują. W związku powyższym nosimy się z zamiarem wniesienia zbiorowej petycji do Ministerstwa Klimatu i Środowiska o ich zmianę, abyśmy mieli równe prawa...

Szkolenie psów do poszukiwania padłych dzików nabiera tempa

Pełną parą ruszyły w Niemczech szkolenia psów do poszukiwania dzików padłych na ASF. Po pierwszych przypadkach stwierdzenia choroby w zeszłym roku we wrześniu w Brandenburgii i w październiku w Saksonii zasięg epizootii uległ zwiększeniu. Mimo grodzeń i różnorakich restrykcji poszerzają się zapowietrzone areały we wschodnich landach i rośnie liczba stwierdzonych tam przypadków ASF-u wśród dzików. Pierwsze ogniska zarazy wystąpiły ostatnio również w hodowlach świń....

Odpowiedź łowczego krajowego ws. oświadczenia prezesa NRŁ

W BŁ 7/2021 zamieściliśmy wywiad z Mirosławem Olszewskim, który mówił o udziale Pawła Piątkiewicza w przejęciu obwodu jednego z ostrowskich kół. 29 czerwca na stronie Zarządu Głównego PZŁ ukazał się tekst Pawła Piątkiewicza. Krytykuje on tam „Brać Łowiecką” i podaje nieprawdziwe informacje o Mirosławie Olszewskim. Zwróciliśmy się więc do łowczego krajowego z prośbą o zamieszczenie naszego ad vocem. Nigdy nie powoływaliśmy się przy tym na Prawo prasowe....

Prof. Andrzej Tomek w prezydenckiej Radzie ds. Środowiska, Energii i Zasobów Naturalnych

30 czerwca prezydent Andrzej Duda powołał Radę ds. Środowiska, Energii i Zasobów Naturalnych. W 28-osobowym gremium znalazł się dr hab. Andrzej Tomek, prof. Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, emerytowany nauczyciel akademicki z zakresu nauk leśnych, gospodarki łowieckiej oraz ekologii zwierząt na tamtejszym wydziale leśnym, profesor wizytujący na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu, myśliwy, a także ceniony autor BŁ (wywiad z profesorem opublikowaliśmy w cyklu „Na myśliwskim szlaku” w numerze 12/2016).