strona główna

Aktualności

KE czeka na głos społeczeństwa w sprawie wilków

Komisja Europejska wzywa władze lokalne i krajowe do pełnego wykorzystania istniejących odstępstw od zakazów odstrzału wilków i gromadzenia danych na potrzeby przeglądu stanu ochrony tego gatunku.   Jak pisał w BŁ 5/2023 Jarosław Kuczaj („Wilk w regulacjach Parlamentu Europejskiego”), społeczny doradca federacji FACE, Parlament Europejski dostrzega zmiany zachodzące w populacjach dużych drapieżników, w tym wilków. W rezolucji z 24 listopada 2022 r. w sprawie ochrony...

Mazowiecki byk górą!

17 sierpnia formalnie zakończyliśmy konkurs na najcięższy wieniec jelenia sezonu 2022/2023. Wtedy to Arturowi Skórze, szczęśliwemu myśliwemu, który 16 września ub.r. w nadleśnictwie Łochów upolował byka o masie wieńca 13 kg brutto (236,94 CIC, waga tuszy 187 kg), wręczyliśmy nagrodę specjalną – karafkę z jeleniem wykonaną przez firmę Nest z siedzibą w Pruszkowie.   Dla porządku uściślijmy, że zgłoszenie kolegi Artura z przyczyn od niego niezależnych dotarło...

Opinia Biura Analiz Sejmowych w sprawie funkcjonowania NRŁ odmienna od poglądu resortu środowiska

Biuro Analiz Sejmowych (BAS) wydało opinię na temat funkcjonowania Naczelnej Rady Łowieckiej w niepełnym składzie. Konkluzje są odmienne od zdania wyrażonego w maju tego roku w uzasadnieniu decyzji Ministerstwa Klimatu i Środowiska (MKiŚ), które stwierdziło nieważność szeregu uchwał rady w związku z uszczupleniem liczby jej członków o trzy osoby.   Pogląd MKiŚ Zgodnie z nagłaśnianą przez władze PZŁ opinią Edwarda Siarki  – sekretarza stanu w MKiŚ oraz...

Konferencja na stulecie ochrony żubrów – weź udział stacjonarnie lub online!

Jubileuszowa, XX konferencja poświęcona żubrom, tym razem zatytułowana „100 lat restytucji żubra”, odbędzie się 6–8 września w trybie hybrydowym – stacjonarnie w Borku k. Bochni (koszt od 500 do 700 zł) oraz online (koszt od 100 do 150 zł). Rejestracji i wpłat należy dokonać do 31 sierpnia.   W ciągu intensywnych trzech dni zostanie zaprezentowanych przeszło 40 wystąpień i ponad 10 posterów przygotowanych przez międzynarodowe grono naukowców oraz miłośników...

Ty też możesz się znaleźć na okładce „Braci”!

Na okładce czerwcowej „Braci” zaprezentowaliśmy jedenastoletniego Oliviera Włodarczyka – naszego kolegę myśliwego z Wielkiej Brytanii (o którym pisaliśmy na s. 34 w BŁ 6/2023; artykuł można też pobrać TUTAJ). Z kolei na okładce lipcowego numeru zamieściliśmy zdjęcie redakcyjnego eksperta Łukasza Dzierżanowskiego z kozłem myłkusem, którego strzelił na Podlasiu (historię upolowania tego rogacza znajdziecie na s. 14 w BŁ 7/2023 i TUTAJ).  

Czym się kierować, wybierając szafę na broń myśliwską?

Każdy posiadacz broni myśliwskiej powinien pamiętać o odpowiednim jej przechowywaniu. Istotne jest nie tylko zabezpieczenie jej przed kradzieżą, lecz także stosowne wyeksponowanie swojej kolekcji. Nie można też zapominać o zagrożeniach, jakie niesie za sobą niewłaściwe przechowywanie broni. Dlatego zarówno myśliwi, jak i kolekcjonerzy powszechnie korzystają z szaf na broń myśliwską. Zabezpieczają one przed nieuprawnionym dostępem do broni, a ponadto chronią przed...

Wypełnij krótką ankietę i pomóż w tworzeniu pracy magisterskiej o łowiectwie!

Nazywam się David Rommel, mam 23 lata i jestem niemieckim studentem z okolic Stuttgartu. Studiuję na kierunku administracja biznesowa i przedsiębiorczość na Uniwersytecie Nauk Stosowanych w Ravensburg-Weingarten niedaleko Jeziora Bodeńskiego.   Jestem teraz na ostatnim semestrze studiów i piszę pracę magisterską o sytuacji rynkowej branży łowieckiej i przyrodniczej w Europie Wschodniej. Od najmłodszych lat interesuję się łowiectwem i obserwacją przyrody, a Polska słynie ze...

Stop handlowi kradzionymi fotopułapkami – zarejestruj swoje urządzenie

Sklep dzikaknieja.pl, czołowy dystrybutor fotopułapek w Polsce, postanowił zaradzić coraz częstszemu problemowi handlu kradzionymi kamerami leśnymi. Każdy posiadacz fotopułapki może ją bezpłatnie zarejestrować w stworzonej przez dzikaknieja.pl bazie na stronie www.forestcam.pl. Wymagane są: numer seryjny urządzenia i/lub IMEI (w przypadku kamer z modułem GSM), imię i nazwisko, adres e-mailowy oraz numer telefonu właściciela. Do formularza należy również załączyć...

Finał kampanii #SignForHunting – myśliwi przed budynkiem KE pokazali masową mobilizację

Kampania europejskiej federacji łowieckiej FACE #SignForHunting (ang. Podpisz się dla łowiectwa) dobiegła końca we wtorek 6 czerwca. Była to pierwsza w historii akcja, która zjednoczyła 7 mln europejskich myśliwych. Wszyscy wezwaliśmy decydentów do traktowania nas jako ważnych partnerów, od dziesięcioleci działających na rzecz zachowania zasobów przyrody dla przyszłych pokoleń.   Podczas trwającego Zielonego Tygodnia UE (EU Green Week) federacja FACE symbolicznie...