strona główna

Aktualności

PiS o łowiectwie po wyborach

PiS o łowiectwie po wyborach
Październik 08 14:45 2019 Wydrukuj

Tradycyjnie przed wyborami parlamentarnymi skierowaliśmy do ugrupowań politycznych, które według sondaży opinii mają szansę dostać się do sejmu, pytanie o wizję zmian w Prawie łowieckim, z wyszczególnieniem kwestii istotnych dla realizacji gospodarki łowieckiej i jej polskiego modelu. Poprosiliśmy m.in. o ustosunkowanie się do drażliwego zagadnienia udziału w polowaniach osób poniżej 18. roku życia, dociekając, czy decyzja w tym zakresie powinna należeć do rodzica dziecka.

 
Z partią rządzącą nie udało się nam skontaktować drogą oficjalną pod adresem mailowym biura ani telefonicznie. Zwróciliśmy się więc bezpośrednio do posła Jerzego Gosiewskiego (kandydata z listy KW PiS w okręgu nr 35, obejmującym część województwa warmińsko-mazurskiego), który odpisał nam niemal natychmiast. Pominął ogólne pytanie o to, jak jest oceniany obowiązujący system gospodarki łowieckiej w Polsce oraz czy należałoby wprowadzić zmiany w regulującej go ustawie Prawo łowieckie. Odpowiedzi na zadane przez nas pytania uszczegóławiające zamieszczamy w oryginalnym brzmieniu poniżej.
 
Czy nadzór nad łowiectwem powinien sprawować związek łowiecki czy też powinien on zostać przejęty przez administrację rządową?
Nadzór nad PZŁ, który prowadzi gospodarkę łowiecką, winna sprawować administracja rządowa.

Czy w Polsce powinien istnieć tylko jeden związek łowiecki?
PZŁ, po gruntownych zmianach w swych szeregach, na władzę umiejącą współpracować z ludnością miejscową, administracją samorządową i rządową i jednocześnie oczyszczoną z SB-ków i UB-ków, winien pozostać, ponieważ jest to organizacja łowiecka z tradycjami. W przypadku, gdy My członkowie PZŁ nie zdołamy sami wybrać sumiennych i czystych władz to dopuszczam możliwość tworzenia innych związków łowieckich. Póki co walczmy o utrzymanie PZŁ.

Czy właściciele gruntów (głównie rolnicy) powinni otrzymywać opłaty wnoszone przez koła łowieckie za dzierżawę obwodów łowieckich położonych na tych gruntach?
Rolnicy i pozostali właściciele gruntów winni otrzymywać odszkodowania za szkody wypłacane terminowo i w odpowiedniej wysokości.

Czy decyzja dotycząca wykonywania polowań w obecności osoby poniżej 18. roku życia powinna należeć do rodzica dziecka?
Decyzja, według mnie, winna należeć do świadomych rodziców dziecka (oboje rodziców winno wyrazić na to zgodę) ale też dziecko nie powinno być zmuszane, powinno mieć alternatywę.

Czy system rekompensowania szkód wyrządzanych przez zwierzęta łowne wymaga zmian?
W tej kwestii trwa odwieczna dyskusja. Nikt nie chce szacować szkód. Płacący chce jak najmniej zapłacić a dla poszkodowanego każda kwota jest za mała. Uważam, iż obecnie wprowadzony system powinien funkcjonować przez pewien czas aż ktoś z nas nie wymyśli nowego rozwiązania. W tej kwestii jestem otwarty na każdą propozycję.
 
Czy lista zwierząt łownych powinna zostać rozszerzona i czy należy zmienić obecne okresy polowań?
Moim zdaniem lista zwierząt łownych powinna być rozszerzona a moratorium, które istnieje od 2001 roku, na odstrzał łosia winno być zniesione.

Czy zwierzyna powinna pozostać własnością skarbu państwa?
Tak.
 
Pozostałe ugrupowania dotąd nie odniosły się do naszej prośby o przedstawienie swojego stanowiska w sprawie powyborczej wizji łowiectwa (rzecznik Wiosny odpisał jedynie: „Nie rozmawiamy z myśliwymi”).
 
Red., Fot. Ryszard Adamus, materiały prasowe PiS-u

dodaj komentarz

0 komentarzy

Napisz komentarz

Uwaga! Aby dodać komentarz, musisz posiadać konto w serwisie braclowiecka.pl oraz być zalogowanym.