strona główna

Aktualności

NRŁ tłumaczy powody zmniejszenia składki do PZŁ

NRŁ tłumaczy powody zmniejszenia składki do PZŁ
Listopad 22 16:32 2021 Wydrukuj

Prezydium NRŁ zajęło stanowisko w sprawie publikacji zamieszczonej w witrynie internetowej PZŁ po ostatnim posiedzeniu rady 5 listopada (tekst zatytułowany „»Nie« dla promocji PZŁ”). Uchwalono na nim m.in. zmniejszenie składki rocznej do PZŁ o 10 zł (tym samym odrzucono wysuniętą przez ZG PZŁ propozycję jej podniesienia) oraz zmianę proporcji rozdziału wpływów ze składki członkowskiej między Zarząd Główny i zarządy okręgowe.
 
Zarząd Główny przedstawił działania rady jako eskalowanie konfliktu oraz blokowanie koniecznych działań na rzecz promocji i rozwoju łowiectwa. Z kolei prezydium NRŁ, odnosząc się do publikacji w witrynie internetowej PZŁ, zarzuciło Zarządowi Głównemu kolejną próbę dyskredytacji. W stanowisku podpisanym przez prezesa rady Pawła Piątkiewicza przypomniano, że zwiększenie w zeszłym roku składki o 40 zł oraz wysokości dofinansowania ZG PZŁ kosztem okręgów służyło odrobieniu kilkunastomilionowych strat, do których doprowadzili poprzednicy Pawła Lisiaka, oraz pokryciu deficytu w OHZ-etach (miało do nich trafiać po 10 zł z wprowadzonej podwyżki). Obecnie, o czym ustnie zapewnia łowczy krajowy, sytuacja finansowa Zarządu Głównego jest ustabilizowana – choć niedopuszczana do dokumentów źródłowych Komisja Kontroli i Nadzoru NRŁ nie może zweryfikować prawdziwości tego twierdzenia.
 
Wobec tych optymistycznych doniesień o finansach zrzeszenia rada zdecydowała o wycofaniu środków przeznaczonych na reperowanie budżetu OHZ-etów oraz o powrocie do wcześniejszego podziału składki: 25% dla Zarządu Głównego i 75% dla zarządów okręgowych. Przypomnijmy, że jej wysokość na 2022 r. wyniesie: normalnej – 350 zł, natomiast ulgowej 175 zł (młodzież ucząca się do 25. roku życia i myśliwi, którzy ukończyli 70 lat) lub 87,50 zł (myśliwi, którzy ukończyli 80 lat), w każdym przypadku powiększone o 43 zł kosztów ubezpieczenia. Należy także pamiętać, że wraz ze składką maleją wpisowe do zrzeszenia i górny pułap wpisowego do koła.
 
Wbrew sugestiom Zarządu Głównego wyrażonym we wspomnianym na wstępie tekście rada dostrzega potrzebę prowadzenia działań na rzecz promocji łowiectwa i poprawy wizerunku myśliwych oraz docenia, że zarząd po niemal dwóch latach na poważnie zabiera się do pracy w tym zakresie. Jednak przeprowadzenie kampanii, której koszty przedstawiono na posiedzeniu 5 listopada, powinno zostać poprzedzone dyskusją nad strategią. Dlatego ZG PZŁ został zobowiązany uchwałą do podania szczegółów i rozpisania konkursu na koncepcję i realizację działań promujących zrzeszenie. W odpowiedzi na utyskiwanie na zmniejszone wpływy, które zdaniem Zarządu Głównego ograniczą m.in. możliwości podejmowania inicjatyw na rzecz poprawy wizerunku, prezydium NRŁ uspokaja, że znajdą się pieniądze zarówno na promocję, jak i na należyte uczczenie obchodów stulecia istnienia związku, i to bez konieczności podnoszenia składki. Poddane pod dyskusję zostanie choćby obniżenie wynagrodzeń w Zarządzie Głównym.
 
Publiczna skarga ZG PZŁ na zmniejszenie budżetu została przez prezydium NRŁ oceniona wyjątkowo krytycznie. Jak czytamy w stanowisku rady, to niedopuszczalne, aby organ nadzorczy był znieważany i obrażany.
 
Z treścią dokumentu można się zapoznać TUTAJ. XVII posiedzenie NRŁ, przerwane 5 listopada, zostanie dokończone 14 grudnia.
 
Red., Fot. archiwum

dodaj komentarz

0 komentarzy

Napisz komentarz

Uwaga! Aby dodać komentarz, musisz posiadać konto w serwisie braclowiecka.pl oraz być zalogowanym.