strona główna

Aktualności

Nowelizacja Prawa łowieckiego dla Mazowsza

Nowelizacja Prawa łowieckiego dla Mazowsza
Styczeń 24 17:19 2022 Wydrukuj

Aktualizacja: Złożony sejmowi 21 stycznia br. poselski projekt zmiany Prawa łowieckiego, który zmierzał do zapewnienia ciągłości prowadzenia przez dzierżawców i zarządców obwodów gospodarki łowieckiej oraz działań na rzecz walki z ASF-em w województwach, gdzie nie dokonano podziału na obwody łowieckie, został wycofany przez wnioskodawców 7 lutego.


Wbrew upublicznionym przez pełnomocnika rządu ds. leśnictwa i łowiectwa Edwarda Siarkę obszernym założeniom planowanej zmiany Prawa łowieckiego, dokument, który w piątek 21 stycznia zamieszczono w witrynie sejmowej (druk nr 1946), ogranicza się wyłącznie do uregulowania kwestii podziału kraju na obwody łowieckie. Nowelizacja zakłada, że obwody w województwach, które nie uporały się z tym zadaniem do końca minionego roku, po 1 kwietnia 2022 r. pozostaną w rękach dotychczasowych zarządców i dzierżawców. Ale uwaga – granice tych obwodów zamkną się w granicach województwa. Co ważne, odszkodowania za straty wyrządzone tam w uprawach i płodach rolnych przez dziki, łosie, jelenie, daniele i sarny będzie wypłacał z własnych środków samorząd województwa. Szacowanie i ustalanie wysokości rekompensat pozostanie w kompetencji myśliwych.
 
Jak wiadomo, z podziałem na obwody nie zdążyło do tej pory wyłącznie województwo mazowieckie. Nowelizacja zmierza do zapewnienia ciągłości realizacji gospodarki łowieckiej na jego terenie, a obciążenie odszkodowaniami ma zmotywować włodarzy do rychłego nadrobienia zaległości. Zarządcy i dzierżawcy obwodów łowieckich na Mazowszu będą mogli gospodarować w swoich łowiskach do dnia następującego po upływie trzech miesięcy od chwili podjęcia uchwał o podziale na obwody łowieckie. Z kolei wnioski o dzierżawę trzeba będzie złożyć w terminie do 30 dni od utworzenia nowych obwodów.
 
Jak podano w uzasadnieniu projektu, zachodzi duże ryzyko, że proces ustawodawczy nie zakończy się przed 31 marca 2021 r., kiedy tracą moc dotychczasowe uchwały o podziałach województw na obwody łowieckie. Dlatego też przewidziano wejście w życie nowelizacji z mocą wsteczną od początku sezonu 2022/2023. Najbliższe posiedzenie sejmu, na którym może dojść do pierwszego czytania nowelizacji, odbędzie się 26–27 stycznia.
 
Red., Fot. fazair/Adobe Stock

dodaj komentarz

0 komentarzy

Napisz komentarz

Uwaga! Aby dodać komentarz, musisz posiadać konto w serwisie braclowiecka.pl oraz być zalogowanym.