strona główna

Aktualności

ZIPOD w elektronicznej książce polowań

ZIPOD w elektronicznej książce polowań
Lipiec 27 16:43 2022 Wydrukuj

Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie wprowadzenia w 2022 r. na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej „Programu mającego na celu wczesne wykrycie zakażeń wirusem wywołującym afrykański pomór świń i poszerzenie wiedzy na temat tej choroby oraz jej zwalczanie”, które weszło w życie 20 kwietnia, wprowadzono wymóg zgłaszania każdego znalezionego lub odstrzelonego dzika do Inspekcji Weterynaryjnej za pośrednictwem Zintegrowanego Interfejsu Padłych i Odstrzelonych Dzików (ZIPOD). Stosowny formularz można wypełnić w witrynie internetowej lub samodzielnej aplikacji na urządzenia mobilne. Niedopełnienie tego obowiązku jest obwarowane zmniejszeniem o 20% przysługującego za odstrzał dzików ryczałtu.
 
Dwóch komercyjnych dostawców elektronicznych książek polowań – e-Polowanie oraz EPI24, na mocy umowy zawartej z Głównym Inspektoratem Weterynarii, powiązało swoje aplikacje z ZIPOD-em. Jak podkreślają przedstawiciele obu firm, rozmowy z GIW-em trwały krótko, współpraca była bezproblemowa, a strukturę danych dało się prosto dostosować. Takiego współdziałania mogliby sobie życzyć także z PZŁ. Od kilku lat bezskutecznie zabiegają bowiem o zintegrowanie systemów komercyjnych ze związkowym w zakresie bieżącego raportowania odstrzału zwierzyny, w tym dzików.
 
Nowa funkcjonalność jest już dostępna bez żadnych dodatkowych opłat. Znacznie ułatwia zgłaszanie pozyskanych dzików, ponieważ automatycznie importuje do tabeli weterynaryjnej te dane, które myśliwy wprowadza do książki polowań po dokonanym odstrzale. Aby wygenerować wymagany przez urzędników raport, wystarczy uzupełnić brakujące informacje o lokalizacji (przez użycie aktualnej pozycji lub wskazanie jej na mapie), zaobserwowanych objawach chorobowych oraz płci i wieku dzika, a także zaznaczyć zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Zdjęcie można dodać w standardowej procedurze kończenia polowania. Sprawozdanie da się także wypełnić niezależnie, po wcześniejszym wypisaniu się z łowiska. Przez elektroniczną książkę polowań można więc zgłosić również znalezienie padłego dzika.
 
Niestety sam ZIPOD nie pozwala edytować zatwierdzonych informacji, na co uskarża się wielu myśliwych. W książce e-Polowanie raport jest przesyłany do właściwego powiatowego lekarza weterynarii po 24 godz. od zatwierdzenia go przez użytkownika. Do tego momentu jest czas na poprawienie ewentualnych błędów we wprowadzonych informacjach. EPI24 nie pozwala na edycję danych weterynaryjnych. W obu wspomnianych aplikacjach administrator ma natomiast wgląd w status wpisów – jeżeli nie zostały one zzipodowane, to ma możliwość przeprowadzenia tej procedury lub wyegzekwowania jej zakończenia przez myśliwego.
 
Komercyjni dostawy elektronicznych książek polowań wyprzedzili PZŁ w aktualizowaniu swoich aplikacji. Jak jednak zapewnia Andrzej Kasperkiewicz, pełnomocnik ds. systemu kół łowieckich PZŁ, najpóźniej w ciągu dwóch tygodni opcja zgłoszenia dzików przez ZIPOD pojawi się również w EKEP PZŁ.
 
Red., Fot. splendens/Adobe Stock

dodaj komentarz

0 komentarzy

Napisz komentarz

Uwaga! Aby dodać komentarz, musisz posiadać konto w serwisie braclowiecka.pl oraz być zalogowanym.