strona główna

Aktualności

Finał kampanii #SignForHunting – myśliwi przed budynkiem KE pokazali masową mobilizację

Finał kampanii #SignForHunting – myśliwi przed budynkiem KE pokazali masową mobilizację
Czerwiec 07 10:15 2023 Wydrukuj

Kampania europejskiej federacji łowieckiej FACE #SignForHunting (ang. Podpisz się dla łowiectwa) dobiegła końca we wtorek 6 czerwca. Była to pierwsza w historii akcja, która zjednoczyła 7 mln europejskich myśliwych. Wszyscy wezwaliśmy decydentów do traktowania nas jako ważnych partnerów, od dziesięcioleci działających na rzecz zachowania zasobów przyrody dla przyszłych pokoleń.
 
Podczas trwającego Zielonego Tygodnia UE (EU Green Week) federacja FACE symbolicznie przekazała unijnemu komisarzowi ds. środowiska Virginijusowi Sinkevičiusowi ponad 360 tys. podpisów złożonych pod postulatami kampanii #SignForHunting. Przewodniczący FACE, Torbjörn Larsson, podkreślił, że ta masowa mobilizacja myśliwych, którzy zazwyczaj nie podpisują petycji, miała za zadanie przypomnieć politykom i instytucjom UE tworzącym prawo ochrony środowiska, by uwzględniali aktywność i zaangażowanie praktyków. – Jesteśmy przekonani, że ta udana kampania będzie nadal zachęcać do dialogu i zaowocuje podtrzymaniem współpracy między wszystkimi zainteresowanymi stronami na rzecz kształtowania przyszłości, w której ochrona przyrody i zrównoważone łowiectwo idą w parze – dodał.
 
Z kolei Virginijus Sinkevičius oświadczył: – Cieszę się z możliwości oficjalnego otrzymania podpisów złożonych pod petycją FACE w sprawie ochrony przyrody. Wiele postulatów w niej zawartych pokazuje naszą wspólną troskę i determinację, aby skutecznie sprostać wyzwaniu, jakim jest powstrzymanie i odwrócenie dramatycznej utraty różnorodności biologicznej w trwającej dekadzie. Liczymy na to, że FACE będzie wspierać naszą obecną politykę i proponowane przepisy, w szczególności w zakresie odbudowy przyrody.
 
Obecny podczas tego wydarzenia Jarosław Kuczaj, w latach 2019–2021 wiceprzewodniczący FACE dla Polski, a obecnie społeczny doradca federacji, podkreślił, że zakończenie kampanii #SignForHunting jest symboliczne z kilku powodów. Po pierwsze, zbiega się ono z trwającym Zielonym Tygodniem UE, a więc cyklem licznych wydarzeń, w tym merytorycznych konferencji w Parlamencie Europejskim, które są związane z unijną polityką ochrony środowiska. Po drugie, przypomina decydentom – nie tylko w Brukseli – że obok innych osób i instytucji zaangażowanych w zrównoważone użytkowanie i zachowanie zasobów przyrody (agend rządowych, właścicieli i użytkowników gruntów, naukowców, NGO etc.) także myśliwi od dawna z sukcesem wypełniają postanowienia zawarte w procedowanym rozporządzeniu w sprawie odbudowy zasobów przyrodniczych (forsowanym w ramach kampanii #RestoreNature).
 
– Cieszę się, że razem z kolegami z organizacji łowieckich z innych krajów mogę dzielić ten historyczny moment w Brukseli. Wierzę, że tworzone prawo dotyczące odbudowy zasobów przyrodniczych będzie dla łowiectwa szansą na zahamowanie tendencji spadkowych w populacjach zwierzyny drobnej i w końcu na uratowanie zdegradowanych ekosystemów rolniczych. Dziękuję wszystkim, którzy zdecydowali się włączyć w kampanię FACE – powiedział Kuczaj.

 
Red., Fot. FACE

dodaj komentarz

0 komentarzy

Napisz komentarz

Uwaga! Aby dodać komentarz, musisz posiadać konto w serwisie braclowiecka.pl oraz być zalogowanym.