strona główna

Aktualności

Dorożała rusza z zapowiedzianą reformą łowiectwa

Dorożała rusza z zapowiedzianą reformą łowiectwa
Czerwiec 12 12:13 2024 Wydrukuj

Zarządzeniem Ministra Klimatu i Środowiska z 7 czerwca 2024 r. został powołany Zespół do spraw reformy łowiectwa, którego powstanie wiceminister Mikołaj Dorożała (Polska 2050) – wielki przegrany w wyborach europarlamentarnych (uzyskał 0,24% głosów) – obwieścił już na początku tego roku. Zadaniem nowo utworzonego organu pomocniczego będzie wypracowanie rekomendacji odnoszących się m.in. do zmian w Prawie łowieckim.

Kto jest kim

W skład zespołu weszło 38 osób. Przewodniczenie wziął na swoje barki sam Dorożała, który niestety nie występuje w tej roli jako bezstronny mediator. Jego zastępcą mianowano natomiast Aleksandra Jakubowskiego, dyrektora Departamentu Leśnictwa i Łowiectwa MKiŚ. Sześć kolejnych osób to również reprezentanci administracji publicznej i urzędów centralnych: Łukasz Latała – zastępca dyrektora Departamentu Leśnictwa i Łowiectwa MKiŚ, Hubert Hamulecki – naczelnik Wydziału Łowiectwa w Departamencie Leśnictwa i Łowiectwa MKiŚ, Jan Błaszczyk – naczelnik Wydziału Gospodarki Łowieckiej DGLP, Piotr Otawski – generalny dyrektor ochrony środowiska (w latach 2014 i 2015 sekretarz stanu odpowiedzialny za łowiectwo w Ministerstwie Środowiska i główny konserwator przyrody), Piotr Szczygieł – komendant wojewódzki Państwowej Straży Łowieckiej w Bydgoszczy oraz Magdalena Bartosińska – zastępca dyrektora Departamentu Bezpieczeństwa Żywności i Weterynarii w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Po 15 osób reprezentuje natomiast Polski Związek Łowiecki oraz antyłowiecką Koalicję Niech Żyją! (dalej NŻ!), która włączenie do prac zespołu określiła jednoznacznie jako dziejową szansę na zakończenie polowań na dzikie ptaki. Tylko pozornie szale są wyrównane. Większość przedstawicieli PZŁ w tym gronie to osoby z tytułami naukowymi – ośmioro profesorów: prof. Dariusz Gwiazdowicz z UP w Poznaniu, prof. Henryk Okarma z IOP PAN w Krakowie, prof. Wanda Olech z SGGW w Warszawie, prof. UMK w Toruniu Paweł Antosik, prof. Jarosław Całka z UWM w Olsztynie, prof. UP we Wrocławiu Przemysław Cwynar, prof. UP w Lublinie Marian Flis i prof. UR w Krakowie Marek Wajdzik oraz pięciu doktorów habilitowanych i doktorów: dr Szymon Hatłas, dr hab. Paweł Nasiadka z SGGW w Warszawie, dr Bartosz Krąkowski, dyrektor ZOO w Warszawie dr Andrzej Kruszewicz, dr hab. Marek Panek ze Stacji Badawczej PZŁ w Czempiniu i dr hab. Dariusz Zalewski z UWM w Olsztynie. Poza nimi członkiem zespołu jest wiceprezes NRŁ, delegat z okręgu ostrołęckiego, Rafał Ciszewski.

Po stronie koalicji mamy tylko siedmioro osób z tytułami naukowymi: prof. Rafał Kowalczyk i dr hab. Tomasz Podgórski z IBS PAN w Białowieży, prof. Piotr Skubała z UŚ w Katowicach, prezes Stowarzyszenia dla Natury Wilk dr hab. Sabina Pierużek-Nowak, reprezentująca także Uniwersytet Warszawski, przewodniczący zarządu Akademickiego Stowarzyszenia Przeciwko Myślistwu Rekreacyjnemu prof. UKEN Marcin Urbaniak, dr Jarosław Krogulec z OTOP i dr Robert Maślak z Uniwersytetu Wrocławskiego. Część z nich jest znana z otwartej krytyki myśliwych w przestrzeni publicznej (niekiedy naruszającej standardy przyzwoitości) oraz nieskrywanej niechęci do polujących. Resztę kilkunastoosobowego grona stanowią „eksperci” w rozmaitych dziedzinach (częściowo przynajmniej stworzonych na potrzeby walki z myśliwymi), którzy dali się już poznać w roli mniej lub bardziej zaangażowanych antyłowieckich aktywistów: adw. Katarzyna Topczewska – ekspert w zakresie prawa w obszarze wzmocnienia systemu ochrony zwierząt i przyrody w Polsce, Krzysztof Wychowałek, współzałożyciel i dyrektor Ośrodka Badań Ekologicznych Źródła – spec w zakresie edukacji ekologicznej oraz obywatelskiej kontroli gospodarki łowieckiej. Ponadto lek. med. Anna Gdula, prezes Zarządu Fundacji na Rzecz Prawnej Ochrony Zwierząt i Kontroli Obywatelskiej Lex Nova – etyka, Jacek Karczewski, związany m.in. ze Stowarzyszeniem Jestem na pTAK! – ornitologia, Adam Zbyryt z Polskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków – biologia zwierząt i ornitologia, Radosław Ślusarczyk, prezes Stowarzyszenia Pracownia na rzecz Wszystkich Istot – oceny oddziaływania na środowisko, Marcin Kostrzyński, wiceprezes zarządu NŻ! – edukacja przyrodnicza (wywiad z nim publikujemy w czerwcowym wydaniu „Braci”) i Piotr Chara, fotograf przyrody, prezes Stowarzyszenia Zielona Dolina Odry i Warty – wpływ polowań na ptaki. Pięcioro spośród nich wchodzi ponadto w skład powołanej w marcu br. Państwowej Rady Ochrony Przyrody.

Dysproporcja polega jednak na tym, że całkowicie pominięto ugrupowania przyrodnicze spoza kliki NŻ!, a tworzone np. przez myśliwych lub przy ich udziale. MKiŚ dało tym samym koalicji nie tylko mandat do bycia głosem społeczeństwa, ale też do reprezentowania poglądów ogółu polskich organizacji działających na rzecz środowiska naturalnego. Merytoryka po stronie PZŁ będzie się więc ścierać z irytującą, ale ckliwą i efektowną argumentacją ideologiczną.

Na forsowany przez Dorożałę udział w zespole aktywistów, nieproporcjonalny i nieuzasadniony dla realizacji postawionych celów, wraz z postulatem ograniczenia ich liczby zwrócił uwagę w piśmie do minister Pauliny Hennig-Kloski prezes NRŁ Marcin Możdżonek. Zaapelował zarazem o poszerzenie stałego składu o reprezentantów samorządów oraz organizacji rolniczych, których także pominięto.

Pro bono

Do udziału w poszczególnych posiedzeniach zespołu z ramienia PZŁ oraz NŻ! mają być delegowani tylko ci przedstawiciele, których wiedza i kompetencje są najbardziej adekwatne do planowanych do omówienia zagadnień. Liczbę osób (po równo dla obu ugrupowań) oraz tematykę spotkań będzie określał przewodniczący zespołu. Z inicjatywy zarówno przewodniczącego, jak i jego zastępcy lub na wniosek innego członka zespołu do jego prac będzie można zapraszać dodatkowych fachowców.

Dla przykładu w pierwszym stacjonarnym posiedzeniu zespołu zaplanowanym na wtorek 11 czerwca przy „okrągłym stole” w MKiŚ przewidziano udział po sześciu reprezentantów zrzeszenia i NŻ!. ZG PZŁ został o tym oficjalnie powiadomiony zaledwie kilka dni wcześniej, w piątek 7 czerwca. Tematyka to nowelizacje rozporządzeń w sprawie określenia okresów polowań na zwierzęta łowne w odniesieniu do ptactwa oraz w sprawie zwierzyny bezprawnie pozyskanej. Stosowna opinia wraz z rekomendacjami została już przygotowała przez PROP (dokument z datą 10 czerwca).

Członkom zespołu oraz gościom nie przysługuje wynagrodzenie, diety ani zwrot kosztów przejazdu. Ewentualne ekspertyzy mają być natomiast finansowane ze środków budżetowych.

Do końca grudnia 2024 r. zespół ma przedstawić ministrowi klimatu i środowiska wypracowane rekomendacje w zakresie reformy łowiectwa w Polsce.

Red. Fot. Adobe Stock, MKiŚ

dodaj komentarz

0 komentarzy

Napisz komentarz

Uwaga! Aby dodać komentarz, musisz posiadać konto w serwisie braclowiecka.pl oraz być zalogowanym.