strona główna

Prenumerata

Dlaczego warto prenumerować Brać Łowiecką?

W prenumeracie cena pisma jest niższa niż w sprzedaży detalicznej – jeden egzemplarz w prenumeracie półrocznej kosztuje 13,33 zł brutto, w rocznej –13 zł brutto (w ciągu roku trzy numery gratis!), a w dwuletniej – tylko 11 zł brutto (w ciągu dwóch lat osiem numerów gratis!). W razie wprowadzenia podwyżki cena w okresie opłaconej prenumeraty nie wzrasta. Miesięcznik jest regularnie dostarczany bezpośrednio do domu lub firmy za pośrednictwem Poczty Polskiej. Wraz z...

Kontakt do działu prenumeraty i dane do przelewu

Dział prenumeraty Robert Paziewski tel. 22 659 36 50, 693 074 669, faks 22 822 66 49 e-mail: prenumerata@oikos.net.pl   Dział sprzedaży i marketingu Krzysztof Zazuliński tel. 22 659 36 50, tel. 609 466 456 e-mail: k.zazulinski@oikos.net.pl   Dane do przelewu: Oficyna Wydawnicza Oikos Sp. z o.o. ul. Kaliska 1 m. 7, 02-316 Warszawa Numer rachunku: 12 1020 1042 0000 8102 0240 5918 

Regulamin prenumeraty

Prenumerata czasopism wydawanych przez Oficynę Wydawniczą Oikos sp. z o.o. (Las Polski LP, Brać Łowiecka BL, Drwal DR, Agromechanika AM) realizowana jest wyłącznie przez Wydawnictwo. Prenumerata może być rozpoczęta w dowolnym momencie i obejmuje 6, 12 lub 24 kolejne wydania. Zamówienie złożone w danym miesiącu powoduje uaktywnienie prenumeraty od następnego wydania, np. prenumerata opłacona w listopadzie rozpoczyna się od numeru grudniowego. Cena opłaconej prenumeraty...