strona główna

E-prenumerata

Dlaczego warto wybrać e-prenumeratę Braci Łowieckiej?

Zakup pisma w formie elektronicznej jest najtańszy – jeden egzemplarz kosztuje tylko 10 zł. Numer trafia do Twoich rąk bezpośrednio po wydaniu, nie ma ryzyka jakichkolwiek opóźnień w przesyłce. Zyskujesz dużą wygodę – miesięcznik możesz pobrać na urządzenie mobilne, gdziekolwiek się znajdujesz, nie musisz jeździć do sklepu ani czekać w domu na listonosza. Obowiązują Cię zniżki na zakup książek wydawanych nakładem Oficyny Wydawniczej Oikos, numerów...

Kontakt do działu prenumeraty i dane do przelewu

Dział prenumeraty Robert Paziewski tel. 22 659 36 50, 693 074 669, faks 22 822 66 49 e-mail: prenumerata@oikos.net.pl   Dział sprzedaży i marketingu Karol Garbaczonek tel. 22 659 36 50, tel. 609 466 456 e-mail: k.garbaczonek@oikos.net.pl   Dane do przelewu: Oficyna Wydawnicza Oikos Sp. z o.o. ul. Kaliska 1 m. 7, 02-316 Warszawa Numer rachunku: 12 1020 1042 0000 8102 0240 5918 

Regulamin elektronicznej prenumeraty

Definicje użyte w regulaminie: Sprzedający – Oficyna Wydawnicza Oikos Sp. z o.o., NIP: 1180009226, Regon 011570708, z siedzibą w Warszawie, ul. Kaliska 1 m. 7, 02-316 Warszawa; zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy – KRS 0000082863. Czytelnik – osoba fizyczna, prawna lub jednostka nieposiadająca osobowości prawnej, ale posiadająca zdolności do czynności prawnych. E-prenumerata – usługa polegająca na...