Uwaga, nie słuchajcie zaleceń PZŁ co do kadencji organów kół!

Uwaga, nie słuchajcie zaleceń PZŁ co do kadencji organów kół!
Marzec 30 12:59 2020 Wydrukuj

W związku z informacją zamieszczoną na stronie internetowej PZŁ, w której Zarząd Główny zaleca, aby w kołach łowieckich, w których dochodzi do upływu kadencji członków zarządu, te osoby dalej pełniły swoje funkcje przez okres utrzymującego się stanu epidemii, stanowczo przestrzegamy przed takim postępowaniem.
 
Podejmowanie czynności prawnych przez osoby, które z mocy ustawy przestały pełnić funkcję w zarządzie koła, naraża na niebezpieczeństwo zarówno je same, jak i pozostałych myśliwych.

 
Zgodnie z art. 61 § 1 Kodeksu wykroczeń przywłaszczenie sobie stanowiska podlega karze grzywny do 1000 zł albo karze nagany. W przypadku spraw o charakterze zobowiązaniowym, takich jak dokonanie zakupu czy zamówienie usługi, w razie niezatwierdzenia tej czynności przez późniejszy zarząd osoba, która ją wykonała, stanie się osobiście odpowiedzialna finansowo przed kontrahentem. Z kolei na gruncie prawa karnego podjęcie jakiejś czynności przez osoby nieuprawnione i np. wydanie przez nie odstrzału będzie traktowane jako bezprawne. Polowanie na podstawie takiego dokumentu może skutkować odpowiedzialnością karną oraz koniecznością zapłaty ekwiwalentu za bezprawnie pozyskaną zwierzynę.
 
Miłosz Kościelniak-Marszał, Fot. archiwum

dodaj komentarz

0 komentarzy

Napisz komentarz

Uwaga! Aby dodać komentarz, musisz posiadać konto w serwisie braclowiecka.pl oraz być zalogowanym.