Broni krótkiej nie będzie. Nowelizacja regulaminu polowań wchodzi w życie

Zmiana rozporządzenia ministra klimatu i środowiska w sprawie szczegółowych warunków wykonywania polowania i znakowania tusz została opublikowana w Dzienniku Ustaw 15 listopada i weszła w życie dzień później. Projekt tego dokumentu pojawił się i wzbudził szeroką dyskusję już w czerwcu tego roku, a konsultowanie jego treści zakończyło się na początku lipca. Okres bez żadnych wieści o statusie planowanej nowelizacji jednak się przedłużał, więc spodziewano się...

Kiedy na badania?

Wszystko wskazuje na to, że nie uda się nam uniknąć w przyszłym roku badań lekarskich i psychologicznych. Kiedy jednak dokładnie trzeba je przejść i złożyć zaświadczenie, by nie stracić pozwolenia na broń? Spróbowaliśmy się tego dowiedzieć u źródła. W zasadzie pogodziliśmy się już z tym, że w przyszłym roku trzeba będzie się poddać badaniom lekarskim i psychologicznym, aby zachować pozwolenia na broń. W ciągu pięciu lat ani władzom PZŁ, ani politykom,...

Zakaz noszenia broni 11 listopada

MSWiA planuje wprowadzić czasowy zakaz noszenia broni i przemieszczania jej w stanie rozładowanym 11 listopada dla Warszawy, Krakowa oraz Wrocławia. Jest to podyktowane koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa uczestników uroczystości państwowych z okazji Narodowego Święta Niepodległości, a także zgromadzeń publicznych organizowanych w wymienionych miastach. Ministerstwo przewiduje, że w wydarzeniach weźmie udział kilka tysięcy ludzi, a swoją decyzję motywuje także...

Uproszczenie procedur i likwidacja barier administracyjnych w Prawie łowieckim

Aktualizacja: Ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu uproszczenia procedur administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców, która nowelizuje m.in. Prawo łowieckie – wprowadza obowiązek stosowania elektronicznej książki polowań oraz otwiera drogę do organizacji wyborów do organów PZŁ i kół łowieckich – została opublikowana w Dzienniku Ustaw 26 października. Oznacza to, że we wspomnianym zakresie zacznie obowiązywać 10 listopada. Ustawa o zmianie niektórych...

Znamy projekt nowej listy IGO

Ukazał się projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie listy inwazyjnych gatunków obcych stwarzających zagrożenie dla Unii i listy inwazyjnych gatunków obcych stwarzających zagrożenie dla Polski, działań zaradczych oraz środków mających na celu przywrócenie naturalnego stanu ekosystemów. Przypomnijmy, że od wejścia w życie ustawy z 11 sierpnia 2021 r. o gatunkach obcych myśliwi w ramach działań związanych z ochroną, zachowaniem różnorodności i gospodarowaniem...

Sejm otwiera drogę do wyborów do organów PZŁ i kół łowieckich

Aktualizacja: Ustawa z dnia 7 października 2022 r. o zmianie niektórych ustaw w celu uproszczenia procedur administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców, która nowelizuje m.in. Prawo łowieckie – wprowadza obowiązek stosowania elektronicznej książki polowań oraz otwiera drogę do organizacji wyborów do organów PZŁ i kół łowieckich – została opublikowana w Dzienniku Ustaw 26 października. Oznacza to, że we wspomnianym zakresie zacznie obowiązywać 10...

Sezon na pióro na obszarach Natura 2000 w Małopolsce i na Śląsku od 15 września

Za sprawą nowelizacji rozporządzenia ministra klimatu i środowiska z czerwca 2021 r., którą zmieniono okresy polowań na ptactwo w całym kraju, miniony sezon rozpoczęliśmy nie jak dotychczas 15 sierpnia, ale dwa tygodnie później – 1 września. Aż miesiąc dłużej musieli natomiast poczekać myśliwi z części okręgu bielskiego, leżącego w województwie małopolskim, oraz polujący w OHZ-ecie Zator, formalnie zarządzanym przez okręg krakowski. Za sprawą uchwały...

Zmiana stawki za badanie mięsa na obecność włośni

Aktualizacja: W piątkowe popołudnie 26 sierpnia br. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi poinformowało, nie podając jednoznacznej podstawy prawnej, że nie ma uzasadnienia dla pobierania opłat za samo przeprowadzenie badania na obecność włośni w przypadku pozyskiwania mięsa świń, dzików i nutrii na użytek własny oraz wprowadzania go do obrotu (dziki i nutrie) w ramach sprzedaży bezpośredniej. Badanie to, zdaniem MRiRW, jest w takich przypadkach bezpłatne. Na mocy Ustawy z dnia 23 czerwca 2022 r. o zmianie ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej oraz niektórych innych ustaw, a także Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 lipca 2022 r. w sprawie stawek opłat za czynności wykonywane przez Inspekcję Weterynaryjną, które weszły w życie 11 sierpnia, wzrosną koszty badania mięsa dzików na obecność włośni.

MSWiA niechętne broni krótkiej w rękach myśliwych. Zmiana regulaminu polowań po konsultacjach

Zakończyły się uzgodnienia międzyresortowe i konsultacje publiczne projektu zmiany rozporządzenia ministra klimatu i środowiska w sprawie szczegółowych warunków wykonywania polowania i znakowania tusz, który m.in. wprowadza możliwość dostrzeliwania postrzałków i uśmiercania schwytanych w pułapki żywołowne drapieżników przy użyciu broni krótkiej oraz polowania w nocy na drapieżniki z wykorzystaniem nokto- i termowizyjnych urządzeń celowniczych. Przyjrzyjmy się...

Nowe okresy polowań dla jeleni, danieli i zwierzyny drobnej

Od soboty 2 lipca obowiązują w Polsce zmienione okresy polowań na zwierzęta łowne. Regulująca tę kwestię zmiana rozporządzenia została podana do publicznej wiadomości dzień wcześniej. Jeśli chodzi o jelenie szlachetne i daniele, to minister klimatu i środowiska wprowadził na jej mocy w wybranych kilku województwach m.in. możliwość odstrzału letniego, który został ograniczony do łań i byków w drugim roku życia, oraz wydłużył sezon na cielęta.   Odstrzał...