Ryczałt nie tylko za odstrzał sanitarny, lecz także za polowanie

Minister rolnictwa i rozwoju wsi niedawno podpisał nie tylko rozporządzenie wprowadzające kilkusetzłotowy ryczałt za odstrzał sanitarny dzików. Przypomnijmy, że jest to kwota brutto w wysokości 650 zł za każdą loszkę przelatkową i lochę oraz 300 zł za pozostałe dziki. Zgodnie z opublikowanym tego samego dnia, tj. 23 listopada, rozporządzeniem zmieniającym zapisy obowiązującego w 2018 r. „Programu mającego na celu wczesne wykrycie zakażeń wirusem wywołującym afrykański pomór świń i poszerzenie wiedzy na temat tej choroby oraz jej zwalczanie” (ten dokument został skierowany do konsultacji publicznych i uzgodnień międzyresortowych już 5 lipca br.) rekompensaty w tej samej wysokości będą przysługiwały zarządcom i dzierżawcom obwodów łowieckich, a także dyrektorom parków narodowych za każdego dzika upolowanego w granicach stref z obostrzeniami wyznaczonymi decyzją KE oraz w obrębie obszaru WAMTA (gminy w całości lub części położone w pasie do 100 km od granicy Polski z Rosją, Litwą, Białorusią i Ukrainą oraz w pasie do 100 km od zewnętrznej granicy obszaru objętego ograniczeniami lub obszaru zagrożenia, tj. stref czerwonej i niebieskiej, na których terenie będzie realizowana wzmożona redukcja dzików).

Propozycja zmiany Prawa łowieckiego wyszła z ZG PZŁ

Skończyło się już poruszenie i ucichły dyskusje nad projektem ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia zwalczania chorób zakaźnych zwierząt (obejmuje on ustawę o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt i Prawo łowieckie). W dokumencie datowanym na wrzesień br. przewidziano m.in. wprowadzenie możliwości polowania z łukiem na obszarach wyłączonych z wydzierżawienia i w granicach miast oraz złagodzono dotkliwość zakazu udziału dzieci w polowaniach, dopuszczając taką ewentualność za zgodą obojga rodziców lub opiekunów prawnych. Wiele innych zaproponowanych zmian, w tym narzędzia represji wobec kół łowieckich w związku z walką z ASF-em, spotkało się z jednoznacznie negatywną oceną środowiska myśliwych.

650 zł za sanitarny odstrzał lochy

AKTUALIZACJA: Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie wysokości ryczałtu za wykonanie odstrzału sanitarnego dzików zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw 23 listopada 2018 r. i weszło w życie następnego dnia. W dokumencie podtrzymano założone na etapie projektu wysokości ryczałtu. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi planuje zwiększenie wysokości rekompensat za odstrzał sanitarny dzików. Projekt nowelizacji rozporządzenia w tej sprawie właśnie trafił do uzgodnień i konsultacji. Przewiduje on wprowadzenie jednolitego dla całego kraju ryczałtu w wysokości 650 zł za odstrzał loszek przelatkowych i loch oraz 300 zł za pozostałe dziki. W jeszcze obowiązującym rozporządzeniu stawki te są zróżnicowane w zależności od tego, czy odstrzał został zarządzony w strefach objętych obostrzeniami na mocy decyzji Komisji Europejskiej czy poza nimi (odpowiednio 482 zł lub 387 zł przysługuje za każdą samicę o masie tuszy powyżej 30 kg, w przypadku pozostałych dzików jest to 398 zł lub 283 zł).

Tablice ostrzegawcze na zbiorówkach wg ustalonego wzoru od 15 października

Wprowadzone zgodnie z wymogiem zawartym w nowelizacji Prawa łowieckiego z marca br. rozporządzenie ministra środowiska ws. tablicy ostrzegawczej o polowaniu zbiorowym zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw 9 października i wejdzie w życie pięć dni od tego terminu, tj. 15 października, choć obowiązek znakowania spoczywał na myśliwych od samego początku sezonu zbiorówek. W dokumencie szczegółowo określono wzór tablicy. Sprecyzowano również sposób rozmieszczenia tablic w terenie.

Małopolska i Śląsk bez polowań przez… zmianę klimatu

AKTUALIZACJA: Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 11 października 2018 r. w sprawie wprowadzenia czasowego zakazu noszenia broni i przemieszczania jej w stanie rozładowanym zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw 16 października i wejdzie w życie 19 października. Ostatecznie obostrzenia obejmą obszar Krakowa w założonym w projekcie terminie od 19 do 25 października, natomiast w województwach małopolskim i śląskim czas ich obowiązywania skrócono do...

Szkody oszacujemy z drona, a szacowanie zgłosimy SMS-owo

Do pakietu projektów rozporządzeń przygotowanych przez Ministerstwo Środowiska po nowelizacji Prawa łowieckiego z marca br. w ostatnim czasie dołączyły kolejne dwa – w sprawie tablicy ostrzegawczej na polowaniu zbiorowym (zob. TUTAJ) oraz w sprawie szacowania szkód łowieckich w uprawach i płodach rolnych (zob. TUTAJ). Drugie z nich powinno zacząć obowiązywać od 1 października br., co wynika z sześciomiesięcznego okresu przejściowego ustalonego w ustawie.   Wzór tablicy...

Ministerstwo Środowiska ustala wysokość czynszu dzierżawnego

AKTUALIZACJA: Rozporządzenie ministra środowiska z 26 października br. w sprawie szczegółowych zasad ustalania czynszu dzierżawnego oraz udziału w kosztach ochrony lasu przed zwierzyną zostało ogłoszone w Dzienniku Ustaw 31 października i weszło w życie z początkiem listopada. Zgodnie z założeniami przyjętymi już w projekcie tego dokumentu został on utrzymany w brzmieniu obowiązującym od 2002 r. W toku konsultacji swoje uwagi do jego dotychczasowego kształtu zgłosiły PZŁ oraz Komisja Łowiecka Polskiego Towarzystwa Leśnego.

Koniec walki myśliwych z ASF-em?

Na fali ostatnich wypadków związanych z ujawnieniem na Podkarpaciu wystąpienia ASF-u u świń, mimo że najbliższe chore dziki znaleziono ponad 100 km dalej, coraz aktualniejsze staje się pytanie o to, kto tak naprawdę w głównej mierze ponosi winę za rozprzestrzenianie się wirusa. Tym bardziej rażą więc jednostronne wypowiedzi ministra rolnictwa, który usiłuje przerzucić odpowiedzialność na członków PZŁ, oskarżając ich o zaniechania przy depopulacji dzików....

100 zł za szacowanie dla ODR-u

(UWAGA! Tekst aktualizowany 19.10.2018 r.). 100 zł to kwota, jaką mają otrzymywać przedstawiciele WODR-u uczestniczący w szacowaniu szkód łowieckich na mocy znowelizowanej w czerwcu br. ustawy Prawo łowieckie. Ta wartość będzie powiększana o 25 zł za udział w każdej kolejnej procedurze likwidacji szkód danego dnia. Do konsultacji publicznych właśnie trafił projekt rozporządzenia ws. wysokości zryczałtowanych kosztów udziału w szacowaniu szkód łowieckich.  ...

Szacowanie szkód wraca do myśliwych – senat uchwalił zmianę w Prawie łowieckim

Senatorowie nie oddali się pogłębionej refleksji nad zmianą ustawy Prawo łowieckie w zakresie szkód łowieckich, nowelizowanej wespół z ustawami o lasach oraz o jednostkach doradztwa rolniczego. Na posiedzeniu 11 lipca z sali plenarnej padło zaledwie jedno pytanie do sprawozdawcy (dlaczego zgłoszenie ma trafiać do zarządców i dzierżawców obwodów, a nie np. do ODR-ów jak poprzednio, i skąd taka zmiana). Nikt nie zadał pytań przedstawicielowi rządu ani nie zabrał głosu w ramach dyskusji. Zresztą nie było nad czym deliberować.