Utrata obwodu za niewykonanie odstrzału sanitarnego

Na ostatnim przedwakacyjnym posiedzeniu Sejm uchwalił nowelizację ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt. Wprowadza ona w życie restrykcyjne zmiany, które będą silnie oddziaływać na myśliwych i realizowaną przez nich gospodarkę łowiecką. Rządowa ustawa została przekazana do Senatu 21 lipca po jej przepracowaniu przez sejmową Komisję Rolnictwa i Rozwoju Wsi (z treścią druku nr 570 można się zapoznać TUTAJ). Ma ją rozpatrywać izba wyższa na trwającym właśnie posiedzeniu (26–28 lipca).

Szakal gatunkiem łownym, lochy bez ochrony – projekty nowelizacji rozporządzeń MŚ

Do opiniowania, uzgodnień międzyresortowych i konsultacji publicznych trafiły projekty nowelizacji czterech rozporządzeń ministra środowiska – w sprawie określenia okresów polowań na zwierzęta łowne, w sprawie szczegółowych warunków wykonywania polowania i znakowania tusz, w sprawie rocznych planów łowieckich i wieloletnich łowieckich planów hodowlanych oraz w sprawie ustalenia listy gatunków łownych. Trafi na nią nowy drapieżnik – na szakala złocistego będzie można polować od 1 sierpnia do końca lutego (a w obwodach, gdzie występuje głuszec lub cietrzew oraz objętych wsiedleniami zajęcy, bażantów lub kuropatw – przez cały rok), przy czym ten zapis wejdzie w życie dopiero 1 marca 2019 r.

Szkody oszacują leśnicy, a zapłacą myśliwi?

Rezultaty prac nad zmianą systemu szacowania szkód łowieckich i wypłaty rekompensat za straty wyrządzone przez zwierzynę wciąż nie zostały podane do publicznej wiadomości. Jak dowiadujemy się jednak z pisma skierowanego 17 lipca br. do premier Beaty Szydło przez Krajowy Sekretariat Zasobów Naturalnych, Ochrony Środowiska i Leśnictwa NSZZ „Solidarność” (dalej KSZNOŚiL), podtrzymano zamiar (sprecyzowany w druku nr 1042 – do pobrania TUTAJ) włączenia w ten proces Lasów Państwowych. Przypomnijmy, że pracownicy tej organizacji mieliby się zająć likwidacją szkód, fundusze na ich pokrycie pochodziłyby zaś od zarządców i dzierżawców obwodów łowieckich.

MSWiA wprowadziło czasowy zakaz noszenia broni

Dzisiaj weszło w życie rozporządzenie MSWiA z 28 czerwca br. w sprawie wprowadzenia czasowego zakazu noszenia broni i przemieszczania jej w stanie rozładowanym. Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami będzie on obowiązywał na obszarze woj. małopolskiego w okresie od 1 do 13 lipca, na obszarze miasta stołecznego Warszawy – od 5 do 7 lipca, a na obszarze woj. dolnośląskiego – od 18 do 31 lipca. Z treścią dokumentu można się zapoznać TUTAJ.   Red., Fot. RioPatuca Images/Fotolia

Zakaz noszenia broni również w Warszawie

Do dzisiaj Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji oczekuje na stanowiska wobec projektu rozporządzenia ws. wprowadzenia czasowego zakazu noszenia broni i przemieszczania jej w stanie rozładowanym. Jego treść została zmieniona w stosunku do wersji pierwotnej z 5 czerwca. W związku z przeniesieniem forum państw Trójmorza oraz Global Forum (konferencja dotycząca bieżącej polityki i ekonomii w naszej części Europy) z Wrocławia do Warszawy obostrzenia planowane na okres od 5 do 8 lipca obejmą obszar miasta stołecznego.

Ustawa Izdebskiego pod obradami pozaparlamentarnego zespołu ekspertów

Z inicjatywy marszałka seniora Kornela Morawieckiego został utworzony Pozaparlamentarny Zespół Ekspertów do prac nad projektem ustawy o narodowej gospodarce łowieckiej forsowanej w szeregach partii rządzącej przez przewodniczącego OPZZRiOR Sławomira Izdebskiego. Wszystko wskazuje więc na to, że nie tak szybko trafi on do Sejmu jako inicjatywa poselska PiS-u (o czym informowaliśmy TUTAJ).   Niestety, nie jest znana lista członków zespołu ani harmonogram jego posiedzeń (wiemy...

Zakaz noszenia broni w Małopolsce i we Wrocławiu

6 czerwca minister spraw wewnętrznych i administracji skierował do uzgodnień międzyresortowych projekt rozporządzenia w sprawie wprowadzenia czasowego zakazu noszenia broni i przemieszczania jej w stanie rozładowanym. Obostrzenia mają objąć obszar województwa małopolskiego oraz Wrocław. Dotkną, rzecz jasna, również myśliwych.   Zakaz noszenia i przemieszczania w stanie rozładowanym wszelkiego rodzaju broni na terenie województwa małopolskiego potrwa od 1 do 13 lipca br. (a zatem obejmie pełnię, która wypada 9 lipca).

Wójt nie może być prezesem koła

Na łamach BŁ nr 4/2015 (do pobrania TUTAJ) została przedstawiona analiza przepisów tzw. ustawy antykorupcyjnej, z której wynikało, że wójt nie może pełnić funkcji w zarządzie koła łowieckiego. Nie wszyscy jednak zdecydowali się zastosować do zawartej tam rady. Tymczasem w marcu br. trafność wyrażonego wówczas poglądu definitywnie potwierdził Naczelny Sąd Administracyjny, który oddalił skargę kasacyjną burmistrza Olecka w sprawie wygaszenia mu mandatu w związku z zajmowaniem stanowiska prezesa miejscowego KŁ „Sarna”.

Odstrzelić dzięcioła

Nie, to jeszcze nie primaaprilisowy żart. W styczniu br. przed krośnieńskim wymiarem sprawiedliwości zakończyła się sprawa, w której winowajcą był… dzięcioł. Jak wynika z uzasadnienia pozwu wniesionego do Sądu Rejonowego w Krośnie przeciwko Skarbowi Państwa reprezentowanemu przez ministra środowiska, biało-czarny (najprawdopodobniej chodzi o dzięcioła dużego). Lokatorzy zamieszkujący dom wybudowany w latach 70. XX w. od kilkunastu lat borykali się z uszkodzeniami elewacji budynku powodowanymi przez dzięcioły. W rezultacie musieli przeprowadzać kosztowne naprawy.

Projekt Izdebskiego inicjatywą poselską PiS-u?

We wtorek 7 marca br. przed obiektywem kamery dziennika „Łowiecki” przewodniczący OPZZRiOR Sławomir Izdebski oraz poseł Kornel Morawiecki (Koło Poselskie Wolni i Solidarni) przekazali projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo łowieckie autorstwa OPZZRiOR na ręce wicemarszałka i przewodniczącego Klubu Parlamentarnego PiS Ryszarda Terleckiego. Jednocześnie poinformowano, że pomysł rolniczego OPZZ-etu ma trafić do sejmu jako inicjatywa poselska KP PiS. Nie oznacza to jednak, że zapisy zawarte w dokumencie spotkają się z przychylnością posłów partii rządzącej i rzeczywiście będą procedowane.