Polowanie na klatkowe bażanty nielegalne

W związku z publikacją w portalu Wirtualna Polska artykułu o „skandalicznych polowaniach Szyszki” (TUTAJ), w którym autor zwraca uwagę m.in. na wątpliwości etyczne i prawne związane z polowaniami na klatkowe bażanty, przypominamy poruszający to zagadnienie tekst Miłosza Kościelniaka-Marszała, zamieszczony w BŁ nr 12/2016. Jasno z niego wynika, że wypuszczone do łowiska bażanty pochodzące z hodowli mogą się stać przedmiotem polowań dopiero po nabraniu umiejętności pozwalających na samodzielne przetrwanie w środowisku.

KRIR negatywnie ocenia projekt Izdebskiego

Jak już informowaliśmy, 7 lutego br. odbyło się posiedzenie członków sekcji „Wieś, rolnictwo” Narodowej Rady Rozwoju (to gremium konsultacyjno-doradcze Prezydenta RP), z udziałem przedstawicieli rolniczych organizacji związkowych i samorządowych oraz organizacji działających na rzecz polskiej wsi. W jego trakcie został przedstawiony m.in. projekt ustawy o zmianie Prawa łowieckiego przygotowany przez OPZZRiOR (można się z nim zapoznać TUTAJ), na którego czele stoi występujący przeciwko władzom PZŁ Sławomir Izdebski. O opinię na temat związkowej nowelizacji Kancelaria Prezydenta poprosiła Krajową Radę Izb Rolniczych.

„Do szkoły, Panie Naczelniku” – ciąg dalszy dyskusji nad zmianą modelu

Przełom roku przyniósł nam kontynuację wymiany korespondencji między przewodniczącym OPZZRiOR Sławomirem Izdebskim a Ministerstwem Środowiska. Jak informowaliśmy (m.in. TUTAJ), OPZZRiOR przygotowało projekt nowelizacji ustawy Prawo łowieckie, w którym m.in. działalność łowiecka zostaje podporządkowana bezpośrednio prezesowi Rady Ministrów. Model dotychczas funkcjonujący w naszym kraju zostaje w tym dokumencie radykalnie zmieniony. Projekt zakłada przekazanie ministrowi rolnictwa kompetencji organu opiniującego istotne sprawy dotyczące kreowania i realizacji polityki w zakresie gospodarki łowieckiej, co tym samym dezawuuje rolę resortu środowiska.

Dwie siły antyłowieckie – podkomisja rozpoczyna prace nad rządową nowelą Prawa łowieckiego

We wtorek 10 stycznia odbyło się pierwsze posiedzenie podkomisji do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zmianie Prawa łowieckiego (druk nr 1042 – do pobrania TUTAJ). Oprócz parlamentarzystów licznie stawili się na niej reprezentanci organizacji pozarządowych skupionych w koalicji „Niech żyją!” (obecny był m.in. Zenon Kruczyński) i organizacji rolników. Nie zabrakło oczywiście przedstawicieli Ministerstwa Środowiska, ZG PZŁ i Lasów Państwowych (łącznie z dyrektorem generalnym Konradem Tomaszewskim).

Orzeczenia GSŁ nie obowiązują z chwilą ich wydania

W precedensowym wyroku z 6 grudnia 2016 r. w sprawie sygn. VI Ka 1103/15 Sąd Okręgowy w Gliwicach uznał, że orzeczenie wydane przez Główny Sąd Łowiecki w postępowaniu odwoławczym, które zostało zaskarżone do sądu powszechnego, nie ma atrybutu prawomocności, a nałożone nim kary nie rozpoczynają swojego biegu do czasu zakończenia sprawy. Powyższy wyrok zapadł w następującym stanie faktycznym: obwiniony, który nie brał udziału w rozprawie odwoławczej przed...

Grypa ptaków – myśliwi muszą zachować czujność

W reakcji na pojaw w Polsce kolejnych przypadków wysoce zjadliwej grypy ptaków oraz koniecznością likwidacji ferm drobiu minister rolnictwa i rozwoju wsi podpisał rozporządzenie w sprawie zarządzenia środków związanych z jej wystąpieniem. Nie przewidziano w nim żadnych ograniczeń w realizacji gospodarki łowieckiej. Myśliwych będzie dotyczyć jednak zakaz wnoszenia i wwożenia tusz dzikich ptaków na teren gospodarstwa, w którym utrzymuje się drób. Zostali oni także zobowiązani do zgłaszania przypadków zwiększonej śmiertelności ptactwa organom Inspekcji Weterynaryjnej lub najbliższym podmiotom świadczącym usługi z zakresu medycyny weterynaryjnej.

Narodowa Rada Gospodarki Łowieckiej nie w ustawie, ale w nowelizacji

Ostatnie przedświąteczne posiedzenie Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa oraz Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, które odbyło się 13 grudnia (spektakularne, bo związane z liczną obecnością leśników i myśliwych oraz demonstracją tych pierwszych pod Sejmem), obfitowało w ciekawe wiadomości. Przewodniczący OPZZRiOR Sławomir Izdebski poinformował, że na ręce przewodniczącego klubu parlamentarnego PiS Ryszarda Terleckiego złożył projekt zmian do Prawa łowieckiego, wprowadzający instytucję Narodowej Rady Gospodarki Łowieckiej (NRGŁ).

WSA w Łodzi unieważnia podział na obwody łowieckie

Nie tak dawno Ministerstwo Środowiska uspokajało myśliwych i koła łowieckie, że niezastosowanie się w wyznaczonym terminie 18 miesięcy (tj. do 21 stycznia 2016 r.) do wyroku TK z 10 lipca 2014 r. nie spowoduje żadnych perturbacji związanych z realizacją zadań z zakresu gospodarki łowieckiej. Przypomnijmy tylko, że chodziło o art. 27 ust. 1 Prawa łowieckiego, który upoważniał do objęcia obwodem łowieckim nieruchomości bez zapewnienia możliwości wniesienia sprzeciwu jej właścicielowi.  

Prace nad nowelizacją Prawa łowieckiego przejmuje sejmowa podkomisja

Podczas posiedzenia połączonych komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa oraz Rolnictwa i Rozwoju Wsi 13 grudnia rozpatrywano rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo łowieckie (druk nr 1042 – do pobrania TUTAJ). Salę, w której odbywało się spotkanie, gęsto wypełnili leśnicy. Zebrali się w geście sprzeciwu wobec zrzucenia obowiązku szacowania szkód na karb reprezentowanej przez nich instytucji. Wspierali ich koledzy manifestujący pod budynkiem Sejmu (miało ich być łącznie ok. 500).

Rządowy projekt trafił do prac w komisjach

Podczas 31. posiedzenia Sejmu RP 1 grudnia odbyło się pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo łowieckie oraz zmieniającej ustawę o zmianie ustawy – Prawo łowieckie (druk nr 1042). Jego głównym założeniem jest wykonanie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 10 lipca 2014 r. (sygn. P 19/13) w zakresie zapewnienia udziału właścicieli i użytkowników wieczystych nieruchomości w procesie tworzenia obwodów łowieckich. Jak referował wiceminister...