„Badania psychologiczne myśliwych to podstawa!”. Sejm o dzieciach oraz zmianie UoBiA

Odwlekane drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustaw w celu likwidowania zbędnych barier administracyjnych i prawnych, która poza wprowadzeniem wielu zmian służących ograniczeniu biurokracji znosi obowiązek cyklicznych badań lekarskich i psychologicznych dla myśliwych, odbyło się na 71. posiedzeniu sejmu 25 stycznia tego roku. Pierwotnie dokument zakładał także wprowadzenie możliwości udziału dzieci w polowaniach za zgodą rodziców lub opiekunów prawnych. Komisja...

Projekt programu zwalczania ASF-u na 2023 r. Jaki będzie ryczałt za dziki dla myśliwych?

Aktualizacja: Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 marca 2023 r. w sprawie wprowadzenia w 2023 r. na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej „Programu mającego na celu wczesne wykrycie zakażeń wirusem wywołującym afrykański pomór świń i poszerzenie wiedzy na temat tej choroby oraz jej zwalczanie” zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw RP 20 marca 2023 r. i weszło w życie dzień później, tj. 21 marca 2023 roku. Podobnie jak dotychczas ma ono moc wsteczną od 1...

Badania myśliwych pod znakiem zapytania. Nad zmianą przepisów pracują rząd oraz sejm

Aktualizacja: Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu zagrożenia epidemicznego wejdzie w życie 31 grudnia 2022 r. i przedłuży czas trwania stanu zagrożenia epidemicznego oraz związanych z nim obostrzeń do 31 marca 2023 r. 16 maja br. stan epidemii w Polsce został zniesiony i odtąd obowiązuje u nas mniej restrykcyjny stan zagrożenia...

Udział dzieci w polowaniach odrzucony, sejm pochyli się nad wycofaniem obowiązku badań myśliwych

Posłanka Katarzyna Piekarska (KO) nie jest członkinią sejmowej Komisji Nadzwyczajnej ds. Deregulacji, ale zjawiła się na jej posiedzeniu 2 grudnia wyłącznie ze względu na głosowanie nad dopuszczeniem możliwości udziału dzieci do 18. roku życia w polowaniach za zgodą rodzica lub opiekuna prawnego. Taka poprawka została przewidziana w procedowanym właśnie projekcie ustawy likwidującej zbędne bariery administracyjne i prawne. Jak podkreśliła Piekarska, pochodzi z rodziny...

Broni krótkiej nie będzie. Nowelizacja regulaminu polowań wchodzi w życie

Zmiana rozporządzenia ministra klimatu i środowiska w sprawie szczegółowych warunków wykonywania polowania i znakowania tusz została opublikowana w Dzienniku Ustaw 15 listopada i weszła w życie dzień później. Projekt tego dokumentu pojawił się i wzbudził szeroką dyskusję już w czerwcu tego roku, a konsultowanie jego treści zakończyło się na początku lipca. Okres bez żadnych wieści o statusie planowanej nowelizacji jednak się przedłużał, więc spodziewano się...

Kiedy na badania?

Wszystko wskazuje na to, że nie uda się nam uniknąć w przyszłym roku badań lekarskich i psychologicznych. Kiedy jednak dokładnie trzeba je przejść i złożyć zaświadczenie, by nie stracić pozwolenia na broń? Spróbowaliśmy się tego dowiedzieć u źródła. W zasadzie pogodziliśmy się już z tym, że w przyszłym roku trzeba będzie się poddać badaniom lekarskim i psychologicznym, aby zachować pozwolenia na broń. W ciągu pięciu lat ani władzom PZŁ, ani politykom,...

Zakaz noszenia broni 11 listopada

MSWiA planuje wprowadzić czasowy zakaz noszenia broni i przemieszczania jej w stanie rozładowanym 11 listopada dla Warszawy, Krakowa oraz Wrocławia. Jest to podyktowane koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa uczestników uroczystości państwowych z okazji Narodowego Święta Niepodległości, a także zgromadzeń publicznych organizowanych w wymienionych miastach. Ministerstwo przewiduje, że w wydarzeniach weźmie udział kilka tysięcy ludzi, a swoją decyzję motywuje także...

Uproszczenie procedur i likwidacja barier administracyjnych w Prawie łowieckim

Aktualizacja: Ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu uproszczenia procedur administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców, która nowelizuje m.in. Prawo łowieckie – wprowadza obowiązek stosowania elektronicznej książki polowań oraz otwiera drogę do organizacji wyborów do organów PZŁ i kół łowieckich – została opublikowana w Dzienniku Ustaw 26 października. Oznacza to, że we wspomnianym zakresie zacznie obowiązywać 10 listopada. Ustawa o zmianie niektórych...

Znamy projekt nowej listy IGO

Ukazał się projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie listy inwazyjnych gatunków obcych stwarzających zagrożenie dla Unii i listy inwazyjnych gatunków obcych stwarzających zagrożenie dla Polski, działań zaradczych oraz środków mających na celu przywrócenie naturalnego stanu ekosystemów. Przypomnijmy, że od wejścia w życie ustawy z 11 sierpnia 2021 r. o gatunkach obcych myśliwi w ramach działań związanych z ochroną, zachowaniem różnorodności i gospodarowaniem...