Zmiana zasad przebywania w strefie przy granicy z Białorusią

Jak poinformowało Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, 1 lipca tego roku zostaną wprowadzone zmiany w zasadach przebywania w strefie nadgranicznej przyległej do granicy państwowej z Białorusią. Przestanie obowiązywać rozporządzenie MSWiA o czasowym zakazie przebywania w 183 obrębach ewidencyjnych w województwie podlaskim i części województwa lubelskiego.   Resort uzasadnia tę zmianę dużym zaawansowaniem prac nad budową zapory na granicy polsko-białoruskiej....

Polowanie na IGO w nocy, broń krótka do dostrzeliwania postrzałków

Ministerstwo Klimatu i Środowiska przedstawiło projekt zmiany rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków wykonywania polowania i znakowania tusz, powszechnie zwanego regulaminem polowań.   Projekt eliminuje mankamenty zgłoszone w związku z wprowadzeniem kategorii inwazyjnych gatunków obcych, jednoznacznie rozszerzając stosowanie przepisów dotyczących warunków wykonywania polowania na tę grupę zwierząt. Będzie je można ponadto eliminować w nocy oraz przy użyciu...

Odpowiedź na okólnik łowczego krajowego nr 4/2022 z 6 czerwca 2022 r.

Niniejszy tekst stanowi odpowiedź na okólnik łowczego krajowego nr 4/2022 z 6 czerwca 2022 r., nie mogłam bowiem w milczeniu przyjąć zamieszczonych tam uwag.   7 czerwca 2022 r. w zakładce „Aktualności” na stronie internetowej Polskiego Związku Łowieckiego opublikowano okólnik łowczego krajowego, a odwołano się w nim bezpośrednio do opinii rzekomo sporządzonej przeze mnie. Łowczy krajowy nie wskazał jednak, którą konkretnie opinię ma na myśli. Nie to jest jednak...

Nowe inwazyjne gatunki obce. Co to zmienia?

Przyzwyczailiśmy się już do tego, że przed nowym rokiem gospodarczym rządzący fundują nam jakieś niespodzianki prawne. Preludium było w 2018 r., kiedy to znienacka uchwalono niesławną nowelizację zakazującą zabierania dzieci na polowanie i nakładającą obowiązek badań lekarskich. W kolejnych latach za pięć dwunasta odsuwano wejście w życie nowego podziału na obwody łowieckie. W tym roku zaś na dzień przed rozpoczęciem sezonu zmieniono listę gatunków łownych oraz...

Program zwalczania ASF-u na 2022 r. wchodzi w życie

Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie wprowadzenia w 2022 r. na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej „Programu mającego na celu wczesne wykrycie zakażeń wirusem wywołującym afrykański pomór świń i poszerzenie wiedzy na temat tej choroby oraz jej zwalczanie” został upubliczniony w grudniu zeszłego roku, a rozporządzenie wchodzi w życie dopiero 20 kwietnia. Podobnie jak w poprzednich latach z mocą wsteczną od 1 stycznia 2022 roku.   Ryczałt...

Planowana zmiana ustawy o broni i amunicji korzystna dla myśliwych

Do sejmu trafił poselski projekt ustawy o broni i amunicji, która ma zastąpić dotychczas obowiązujący akt z 1999 r. Głównymi celami przyświecającymi autorom są m.in. zmiana dotychczasowych przepisów niskiej jakości, w tym zniesienie pełnej uznaniowości organów policji, oraz dostosowanie naszego prawa do regulacji unijnych.   Jak zwracają uwagę wnioskodawcy, identyczne pod względem treści i podstawy wnioski o wydanie pozwolenia na broń niejednokrotnie zostają rozpoznane...

Przekazanie obwodów sposobem na wyjście z długów

Tuż przez końcem roku Zarząd Główny PZŁ, a zaraz potem pełnomocnik rządu ds. leśnictwa i łowiectwa przypomnieli kołom łowieckim, że zbliża się czas składania wniosków o dzierżawę obwodów, co pozwala sądzić, że dwukrotnie już prolongowany termin wygaś­nięcia obecnych umów wreszcie dobiegnie końca i doczekamy się nowego rozdania. Choć zmiany granic budzą w myśliwych rozbieżne emocje, to należy postawić sprawę jasno: w interesie łowiectwa leży...

Nowelizacja Prawa łowieckiego dla Mazowsza

Aktualizacja: Złożony sejmowi 21 stycznia br. poselski projekt zmiany Prawa łowieckiego, który zmierzał do zapewnienia ciągłości prowadzenia przez dzierżawców i zarządców obwodów gospodarki łowieckiej oraz działań na rzecz walki z ASF-em w województwach, gdzie nie dokonano podziału na obwody łowieckie, został wycofany przez wnioskodawców 7 lutego. Wbrew upublicznionym przez pełnomocnika rządu ds. leśnictwa i łowiectwa Edwarda Siarkę obszernym założeniom...