Trybunał Konstytucyjny wypowie się na temat Prawa Łowieckiego

Kwiecień 29 11:00 2011 Wydrukuj

Trybunał Konstytucyjny, po przeprowadzeniu wstępnej analizy, przyjął do rozpoznania skargę konstytucyjną w przedmiocie sprzeczności art. 33 ust. 6 Prawa łowieckiego z ustawą zasadniczą (sygn. SK 8/11).
 
Tocząca się od wielu miesięcy na łamach czasopism łowieckich dyskusja na temat pozycji organizacyjnej sądów łowieckich i ewentualnej potrzeby wprowadzenia możliwości zaskarżania do sądu powszechnego wszystkich wydawanych przez nie orzeczeń ma szansę na zakończenie. Trybunał Konstytucyjny, po przeprowadzeniu wstępnej analizy, przyjął bowiem do rozpoznania skargę konstytucyjną w przedmiocie sprzeczności art. 33 ust. 6 Prawa łowieckiego z ustawą zasadniczą (sygn. SK 8/11).
Zdaniem skarżącego, obecna regulacja Prawa łowieckiego pozostaje niezgodna z art. 45 ust. 1 Konstytucji RP w związku z art. 77 ust. 2 Konstytucji RP w zakresie, w jakim nie zawiera unormowań przyznających prawo do sądu wobec ostatecznych decyzji organów dyscyplinarnych PZŁ rozstrzygających o prawach i obowiązkach członków, innych niż orzekających o utracie członkostwa w Polskim Związku Łowieckim.
Miłosz Kościelniak-Marszał

dodaj komentarz

0 komentarzy

Napisz komentarz

Uwaga! Aby dodać komentarz, musisz posiadać konto w serwisie braclowiecka.pl oraz być zalogowanym.