Zmiany w prawie ochrony przyrody

Listopad 25 15:49 2011 Wydrukuj

Zakaz odstrzału kormorana, czapli i wydry na stawach hodowlanych wprowadziło rozporządzenie Ministra Środowiska, ustalające nową listę gatunków chronionych, z 12 października 2011 roku.
 
Zakaz odstrzału kormorana, czapli i wydry na stawach hodowlanych wprowadziło rozporządzenie Ministra Środowiska, ustalające nową listę gatunków chronionych, z 12 października 2011 roku (obowiązuje od 22 listopada 2011 roku). Dotychczasowy zapis dopuszczający eliminację tych gatunków musiał zniknąc ze względu na zapisy dyrektyw siedliskowej i ptasiej. Ponadto wprowadzono możliwość wyznaczania strefy ochronnej wokół miejsc rozrodu rysia, a w przypadku wilka wydłużono okres jej obowiązywania. Obecnie dla obydwu gatunków trwa ona od początku kwietnia do końca sierpnia.

Na liście gatunków, wokół gniazd których wyznacza się strefy ochronne, znalazły się również dwie rzadkie sowy (sóweczka i włochatka - po 50 m wokół dziupli przez cały rok). Pojawił się też nowy gatunek chronionej ryby - brzanka, zaś jeden pająk - tygrzyk - został z niej usunięty. Nie zmienił się natomiast status ochrony ptaków krukowatych i bobra.

Przy okazji warto przypomnieć, że organizacje ochroniarskie od dłuższego czasu domagają się wciągnięcia na listę gatunków chronionych m.in. grzywacza, słonki i cyraneczki, które obecnie figurują na liście zwierząt łownych.

WS

dodaj komentarz

0 komentarzy

Napisz komentarz

Uwaga! Aby dodać komentarz, musisz posiadać konto w serwisie braclowiecka.pl oraz być zalogowanym.