Nowe inwazyjne gatunki obce. Co to zmienia?

Przyzwyczailiśmy się już do tego, że przed nowym rokiem gospodarczym rządzący fundują nam jakieś niespodzianki prawne. Preludium było w 2018 r., kiedy to znienacka uchwalono niesławną nowelizację zakazującą zabierania dzieci na polowanie i nakładającą obowiązek badań lekarskich. W kolejnych latach za pięć dwunasta odsuwano wejście w życie nowego podziału na obwody łowieckie. W tym roku zaś na dzień przed rozpoczęciem sezonu zmieniono listę gatunków łownych oraz...

Program zwalczania ASF-u na 2022 r. wchodzi w życie

Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie wprowadzenia w 2022 r. na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej „Programu mającego na celu wczesne wykrycie zakażeń wirusem wywołującym afrykański pomór świń i poszerzenie wiedzy na temat tej choroby oraz jej zwalczanie” został upubliczniony w grudniu zeszłego roku, a rozporządzenie wchodzi w życie dopiero 20 kwietnia. Podobnie jak w poprzednich latach z mocą wsteczną od 1 stycznia 2022 roku.   Ryczałt...

Planowana zmiana ustawy o broni i amunicji korzystna dla myśliwych

Do sejmu trafił poselski projekt ustawy o broni i amunicji, która ma zastąpić dotychczas obowiązujący akt z 1999 r. Głównymi celami przyświecającymi autorom są m.in. zmiana dotychczasowych przepisów niskiej jakości, w tym zniesienie pełnej uznaniowości organów policji, oraz dostosowanie naszego prawa do regulacji unijnych.   Jak zwracają uwagę wnioskodawcy, identyczne pod względem treści i podstawy wnioski o wydanie pozwolenia na broń niejednokrotnie zostają rozpoznane...

Przekazanie obwodów sposobem na wyjście z długów

Tuż przez końcem roku Zarząd Główny PZŁ, a zaraz potem pełnomocnik rządu ds. leśnictwa i łowiectwa przypomnieli kołom łowieckim, że zbliża się czas składania wniosków o dzierżawę obwodów, co pozwala sądzić, że dwukrotnie już prolongowany termin wygaś­nięcia obecnych umów wreszcie dobiegnie końca i doczekamy się nowego rozdania. Choć zmiany granic budzą w myśliwych rozbieżne emocje, to należy postawić sprawę jasno: w interesie łowiectwa leży...

Nowelizacja Prawa łowieckiego dla Mazowsza

Aktualizacja: Złożony sejmowi 21 stycznia br. poselski projekt zmiany Prawa łowieckiego, który zmierzał do zapewnienia ciągłości prowadzenia przez dzierżawców i zarządców obwodów gospodarki łowieckiej oraz działań na rzecz walki z ASF-em w województwach, gdzie nie dokonano podziału na obwody łowieckie, został wycofany przez wnioskodawców 7 lutego. Wbrew upublicznionym przez pełnomocnika rządu ds. leśnictwa i łowiectwa Edwarda Siarkę obszernym założeniom...

Czy raportować odstrzał dzików w ZIPOD?

13 stycznia w witrynie internetowej Polskiego Związku Łowieckiego ukazał się komunikat, w którym Zarząd Główny PZŁ podkreślił, że projekt rozporządzenia nakładającego obowiązek zgłaszania odstrzału dzików za pośrednictwem specjalnego systemu informatycznego pod rygorem pomniejszenia należnej z tego tytułu kwoty o 20% jest w dalszym ciągu procedowany. W związku z tym nie ma obowiązku stosowania aplikacji raportującej ZIPOD (Zintegrowanego Interfejsu Padłych i...

Ustawa o gatunkach obcych wchodzi w życie

Ustawa z dnia 11 sierpnia 2021 r. o gatunkach obcych, która wprowadza również nowe regulacje do Prawa łowieckiego, wchodzi w życie 18 grudnia. Od tego dnia pojawia się obowiązek poprzedzania planowanych wsiedleń bażantów, danieli i muflonów formalnym zgłoszeniem do ministra właściwego ds. środowiska (ustawa dokładnie wymienia, co powinno zawierać takie zgłoszenie). Ten będzie mógł się sprzeciwić zakładanemu działaniu, jeśli stwierdzi, że przyniesie ono szkodę...