Szkody oszacujemy z drona, a szacowanie zgłosimy SMS-owo

Do pakietu projektów rozporządzeń przygotowanych przez Ministerstwo Środowiska po nowelizacji Prawa łowieckiego z marca br. w ostatnim czasie dołączyły kolejne dwa – w sprawie tablicy ostrzegawczej na polowaniu zbiorowym (zob. TUTAJ) oraz w sprawie szacowania szkód łowieckich w uprawach i płodach rolnych (zob. TUTAJ). Drugie z nich powinno zacząć obowiązywać od 1 października br., co wynika z sześciomiesięcznego okresu przejściowego ustalonego w ustawie.   Wzór tablicy...

Ministerstwo Środowiska ustala wysokość czynszu dzierżawnego

AKTUALIZACJA: Rozporządzenie ministra środowiska z 26 października br. w sprawie szczegółowych zasad ustalania czynszu dzierżawnego oraz udziału w kosztach ochrony lasu przed zwierzyną zostało ogłoszone w Dzienniku Ustaw 31 października i weszło w życie z początkiem listopada. Zgodnie z założeniami przyjętymi już w projekcie tego dokumentu został on utrzymany w brzmieniu obowiązującym od 2002 r. W toku konsultacji swoje uwagi do jego dotychczasowego kształtu zgłosiły PZŁ oraz Komisja Łowiecka Polskiego Towarzystwa Leśnego.

Koniec walki myśliwych z ASF-em?

Na fali ostatnich wypadków związanych z ujawnieniem na Podkarpaciu wystąpienia ASF-u u świń, mimo że najbliższe chore dziki znaleziono ponad 100 km dalej, coraz aktualniejsze staje się pytanie o to, kto tak naprawdę w głównej mierze ponosi winę za rozprzestrzenianie się wirusa. Tym bardziej rażą więc jednostronne wypowiedzi ministra rolnictwa, który usiłuje przerzucić odpowiedzialność na członków PZŁ, oskarżając ich o zaniechania przy depopulacji dzików....

100 zł za szacowanie dla ODR-u

(UWAGA! Tekst aktualizowany 19.10.2018 r.). 100 zł to kwota, jaką mają otrzymywać przedstawiciele WODR-u uczestniczący w szacowaniu szkód łowieckich na mocy znowelizowanej w czerwcu br. ustawy Prawo łowieckie. Ta wartość będzie powiększana o 25 zł za udział w każdej kolejnej procedurze likwidacji szkód danego dnia. Do konsultacji publicznych właśnie trafił projekt rozporządzenia ws. wysokości zryczałtowanych kosztów udziału w szacowaniu szkód łowieckich.  ...

Szacowanie szkód wraca do myśliwych – senat uchwalił zmianę w Prawie łowieckim

Senatorowie nie oddali się pogłębionej refleksji nad zmianą ustawy Prawo łowieckie w zakresie szkód łowieckich, nowelizowanej wespół z ustawami o lasach oraz o jednostkach doradztwa rolniczego. Na posiedzeniu 11 lipca z sali plenarnej padło zaledwie jedno pytanie do sprawozdawcy (dlaczego zgłoszenie ma trafiać do zarządców i dzierżawców obwodów, a nie np. do ODR-ów jak poprzednio, i skąd taka zmiana). Nikt nie zadał pytań przedstawicielowi rządu ani nie zabrał głosu w ramach dyskusji. Zresztą nie było nad czym deliberować.

Sprawa sołtysów się nie udała – sejm uchwalił zmianę w szacowaniu szkód łowieckich

Trzecia za obecnych rządów nowelizacja Prawa łowieckiego w zakresie szkód łowieckich nie przebiega w szczególnie emocjonującej atmosferze. W toku prac sejmowych nad poselską zmianą prowadzącą do zastąpienia w komisjach szacujących przedstawiciela gminy reprezentantem WODR-u oraz przywrócenia pierwszeństwa w prowadzeniu procesu likwidacji szkód zarządcom i dzierżawcom obwodów łowieckich (przy utrzymaniu procedury odwoławczej z udziałem nadleśniczego) nie pojawił się żaden głos pozarządowych organizacji przyrodniczych.

Nowelizacja szkodowa po czytaniu w połączonych komisjach

Sejmowe komisje Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa 7 czerwca br. pochyliły się nad poselskim projektem nowelizacji Prawa łowieckiego, który na nowo reguluje kwestie likwidacji szkód łowieckich. Jak argumentował przedstawiciel wnioskodawców poseł Robert Telus (PiS), konieczność tej zmiany wynika z tego, że ustawa uchwalona 22 marca br. „z przyczyn technicznych nie może wejść w życie”. Gminy bardzo szeroko zaprotestowały bowiem przeciwko nowo nałożonym obowiązkom. Telus poprosił jednocześnie o jak najszybsze uchwalenie sugerowanych poprawek, gdyż doszło do patowej sytuacji w zakresie likwidacji szkód łowieckich.

PiS zmienia zasady szacowania szkód łowieckich

28 maja br. grupa posłów PiS złożyła do sejmu projekt nowelizacji Prawa łowieckiego. Obejmuje on wyłącznie kwestie związane z szacowaniem szkód łowieckich. Zgodnie z zapisami dokumentu miejsce przedstawicieli organów wykonawczych i jednostek pomocniczych gmin zajmą przedstawiciele wojewódzkiego ośrodka doradztwa rolniczego (dalej ODR). Wnioski o szacowanie szkód będą na powrót składane do zarządców lub dzierżawców obwodów. Sam proces likwidacji ma wprawdzie...

Nowelizacja Prawa łowieckiego zaskarżona do TK

Zgodnie z zapowiedziami, które padały z mównicy sejmowej w toku procedowania nowelizacji Prawa łowieckiego, posłowie Bartosz Józwiak (Kukiz’15) oraz Urszula Pasławska (PSL-UED) zdołali uzyskać wymagane poparcie i przygotować wniosek zaskarżający do Trybunału Konstytucyjnego część zapisów ustawy z 22 marca 2018 r. Został on złożony 21 maja br. Jako przedmiot kontroli wskazano pięć artykułów wprowadzonych nowelizacją do Prawa łowieckiego oraz jeden zmieniający ustawę o broni i amunicji.  

Ugoda z rolnikiem przy szacowaniu szkód

Kilka słów o szacowaniu szkód łowieckich wg nowej ustawy:   1. Nowe przepisy nie wykluczają możliwości oszacowania i naprawienia szkody w drodze samodzielnego porozumienia między poszkodowanym a kołem łowieckim, bez konieczności wdrażania procedury z udziałem gminy. Jest to postępowanie polubowne, wymagające zgody obu stron na takie załatwienie sprawy.   2. Polubowne wyjście przynosi korzyści obu stronom, ponieważ pozwala rolnikowi na mniej sformalizowane działania...