Wydłużenie ważności dzierżaw do końca przyszłego sezonu trafia pod obrady sejmu

Wydłużenie ważności dzierżaw do końca przyszłego sezonu trafia pod obrady sejmu
Luty 17 09:15 2021 Wydrukuj

Urzędy marszałkowskie województw mazowieckiego i małopolskiego wystąpiły do ministra klimatu i środowiska o wydłużenie terminu podziału tych terytoriów na obwody łowieckie, ponieważ wywiązanie się z tego zobowiązania jeszcze w tym sezonie okazuje się niemożliwe. Winą za opóźnienia obarczono pandemię COVID-19 oraz złożoność zadania, którego realizacja była utrudniona, gdyż część pracowników pracowała zdalnie. Dokonanie podziału wymaga natomiast przygotowania wielu danych graficznych i numerycznych dotyczących każdego obwodu łowieckiego, a także bardzo rozbudowanej procedury, łącznie z wielotygodniowymi konsultacjami społecznymi oraz potencjalnie kilkukrotnym uzgadnianiem szczegółów z różnymi podmiotami.
 

Do końca stycznia br. uchwały w sprawie podziału na obwody łowieckie podjęto w siedmiu województwach: opolskim, lubuskim, dolnośląskim, warmińsko-mazurskim, pomorskim, podkarpackim oraz świętokrzyskim. Kolejne kilka miesięcy czasu na uporanie się z tym zadaniem w pozostałej części kraju ma zagwarantować złożony przez grupę posłów PiS-u projekt zmiany Prawa łowieckiego, który skierowano już do prac sejmowych (druk nr 932). Nie wstrzymuje to jednak trwających procedur wydzierżawiania obwodów – regulacje w tym zakresie są utrzymane w mocy. Jeszcze nie wiadomo, czy pierwsze czytanie projektu odbędzie się na najbliższym posiedzeniu izby 24–25 lutego.
 
Z uzasadnienia dokumentu dowiadujemy się, że celem jego wydania jest zapewnienie ciągłości prowadzenia gospodarki łowieckiej, szacowania szkód w uprawach i płodach rolnych oraz wypłaty należnych z tego tytułu rekompensat, a także podejmowania działań na rzecz walki z ASF-em. Jak widać, autorzy projektu zdają sobie sprawę, jakie konsekwencje wywołałoby ewentualne zablokowanie możliwości realizacji zadań z zakresu gospodarki łowieckiej na terenach pozbawionych dzierżawców. Piszą nawet o zagrożeniu bezpieczeństwa żywnościowego w związku z niekontrolowanym wzrostem liczebności zwierzyny. 
 
Zanim jednak poznaliśmy treść uzasadnienia noweli, reprezentująca środowisko myśliwych fundacja Instytut Analiz Środowiskowych wystosowała do sprawozdawcy projektu, posła Roberta Telusa, nieco prowokacyjny apel o wycofanie się z planów zmiany rozporządzenia. Zdaniem prawników fundacji opóźnienie podpisania umów dzierżawy wcale nie wpłynie na walkę z ASF-em. Pozwoli za to uświadomić społeczeństwu, jak ważną rolę ogrywa zarządzanie populacjami zwierząt łownych. W piśmie Instytutu Analiz Środowiskowych czytamy, że trzy lata na dokonanie podziałów to wystarczający czas. Wydłużanie stanu przejściowego będzie tylko dowodem słabości państwa, które nie potrafi zdyscyplinować urzędników do terminowego wykonania zleconych im zadań, oraz premią dla pracowników samorządów niewywiązujących się ze swoich obowiązków. Działacze fundacji obawiają się ponadto, że odkładanie procedury może zostać wykorzystane do podjęcia działań w kierunku reformy modelu łowiectwa lub zmiany już ustalonych kryteriów oceny kół.
 
Zaproponowane w projekcie nowelizacji Prawa łowieckiego wydłużenie terminu podziału województw na obwody łowieckie do 31 grudnia 2021 r. oraz ważności dotychczasowych umów dzierżawy do 31 marca 2021 r. ma zagwarantować uporanie się z procedurą wydzierżawienia obwodów w całym kraju jeszcze przed rozpoczęciem sezonu łowieckiego 2022/2023. Ustawa – o ile zostanie uchwalona – będzie obowiązywać z mocą od 31 marca br., nawet jeśli proces ustawodawczy z jakichś względów zakończy się po tym dniu. 
 
Red., Fot. joannak24/Adobe Stock

dodaj komentarz

0 komentarzy

Napisz komentarz

Uwaga! Aby dodać komentarz, musisz posiadać konto w serwisie braclowiecka.pl oraz być zalogowanym.