Zmiany w egzaminie ze znajomości wykonywania polowania oraz zasad ochrony przyrody

Zmiany w egzaminie ze znajomości wykonywania polowania oraz zasad ochrony przyrody
Maj 27 16:18 2021 Wydrukuj

Minister klimatu i środowiska przedstawił projekt rozporządzenia w sprawie egzaminu ze znajomości wykonywania polowania oraz zasad ochrony przyrody, którego złożenie jest wymagane od przedsiębiorców świadczących usługi turystyczne obejmujące polowania (muszą oni przynajmniej zatrudniać osobę spełniającą wspomniany warunek). Dotychczas obowiązujące rozporządzenie z 2005 r. utraciło swoją moc w maju ub.r. w związku z implementacją rozporządzenia RODO do prawa krajowego. Przy tej okazji wykaz danych, które musi przedstawić osoba przystępująca do egzaminu, oraz zapis o obowiązku okazania dowodu tożsamości komisji egzaminacyjnej zostały przeniesione bezpośrednio do Prawa łowieckiego.
 
Projekt rozporządzenia określa:
1)      liczbę członków i skład komisji egzaminacyjnej przeprowadzającej egzamin ze znajomości wykonywania polowania oraz zasad ochrony przyrody;
2)      sposób przeprowadzania egzaminu;
3)      wzór zaświadczenia stwierdzającego złożenie egzaminu.
 
Zakres zagadnień na egzaminie, który zgodnie z przepisami powinien być przeprowadzany co najmniej raz na pół roku, obejmuje znajomość ustaw: Prawo łowieckie, o ochronie przyrody oraz o broni i amunicji, a także wydanych do nich aktów wykonawczych. Pisemna część ma zawierać 30 pytań testowych, a czas na uporanie się z nimi wyniesie 90 minut (wcześniej było to 35 pytań i 120 minut). Udzielenie min. 60% poprawnych odpowiedzi w teście daje przepustkę do części ustnej. Pytania mają tam zadawać wszyscy członkowie komisji egzaminacyjnej, a tych jest sześciu. Poprzednie rozporządzenie jednoznacznie mówiło o czterech pytaniach oraz możliwości zadawania pytań uzupełniających przez członków komisji.
 
Konsultacje projektu potrwają do 30 maja. Rozporządzenie wejdzie w życie 14 dni od publikacji w Dzienniku Ustaw RP.
 
Red., Fot. prochym/Adobe Stock

dodaj komentarz

0 komentarzy

Napisz komentarz

Uwaga! Aby dodać komentarz, musisz posiadać konto w serwisie braclowiecka.pl oraz być zalogowanym.