Planowana zmiana ustawy o broni i amunicji korzystna dla myśliwych

Planowana zmiana ustawy o broni i amunicji korzystna dla myśliwych
Marzec 29 16:13 2022 Wydrukuj

Do sejmu trafił poselski projekt ustawy o broni i amunicji, która ma zastąpić dotychczas obowiązujący akt z 1999 r. Głównymi celami przyświecającymi autorom są m.in. zmiana dotychczasowych przepisów niskiej jakości, w tym zniesienie pełnej uznaniowości organów policji, oraz dostosowanie naszego prawa do regulacji unijnych.
 
Jak zwracają uwagę wnioskodawcy, identyczne pod względem treści i podstawy wnioski o wydanie pozwolenia na broń niejednokrotnie zostają rozpoznane odmiennie w różnych częściach kraju. Duża nieprecyzyjność przepisów skutkuje dowolnością interpretacji, a niekiedy nawet rozstrzygnięciami sprzecznymi z ustawą. Dlatego pozwolenia na broń mieliby wydawać w drodze decyzji administracyjnej komendanci wojewódzcy, ale odwołania rozpatrywałby wojewoda, nie zaś jak dotąd komendant główny policji.
 
Jakie będą kategorie pozwoleń na broń?
Projekt odchodzi od podziału pozwoleń pod kątem deklarowanego celu posiadania broni. W to miejsce wprowadza zgodną z unijną klasyfikacją gradację uzależnioną od rodzajów broni, którą można nabyć, posiadać i używać w ramach poszczególnych kategorii (A – broń niebezpieczna, B – broń wymagająca wyższych kompetencji, C – broń wymagająca podstawowych kompetencji), oraz poziomy dostępu. Wymagania na poziomie wstępnym (obywatelska karta broni) to osiągnięcie wieku 18 lat, potwierdzenie stanu zdrowia psychicznego i niekaralność. Trzeba będzie także wykazać uzasadniony powód posiadania broni, np. członkostwo w PZŁ lub stowarzyszeniach o charakterze strzeleckim, obronnym czy rekonstrukcyjnym albo pełnienie służby w państwowych formacjach uzbrojonych (to ułatwienie w dostępie do broni prywatnej dla żołnierzy oraz funkcjonariuszy innych służb mundurowych).
 
Kolejne poziomy (pozwolenie podstawowe, podstawowe rozszerzone, obiektowe i zawodowe) będą obwarowane spełnieniem dodatkowych warunków, m.in. pięcioletniego stażu posiadania broni lub zdania egzaminu dopuszczającego. Do jego przeprowadzenia ma zostać uprawniony również PZŁ. Na poziomie podstawowym (C + B) myśliwy mógłby uzyskać prawo posługiwania się zarówno bronią kulową i śrutową centralnego zapłonu, jak i bronią bocznego zapłonu oraz pistoletami czy rewolwerami.
 
Co się zmieni w UoBiA?
Projekt jasno precyzuje, jakie przesłanki zdrowotne i czyny zabronione uniemożliwiają dostęp do broni. Uciążliwe badania okresowe proponuje się natomiast zastąpić bieżącą kontrolą. Określone stany chorobowe zdiagnozowane przez lekarza (dotyczy to tylko poważnych chorób psychicznych) trzeba będzie odnotować w systemie komputerowym, a jeśli pacjent okaże się posiadaczem broni, to automatycznie zostanie wtedy wszczęta odpowiednia procedura.
 
Ze spraw istotnych dla myśliwych projekt znosi także wymóg stosowania szaf klasy S1 do przechowywania broni i amunicji oraz dopuszcza ich krótkotrwałe przechowywanie w warunkach innych niż ustanowione (metalowe kasety umocowane do podłoża lub elementu konstrukcyjnego budynku, sejfy lub specjalistyczne szafy do przechowywania broni), np. w zamkniętej przestrzeni bagażowej pojazdu.
 
Wnioskodawcy chcieliby ponadto, aby powstał – zresztą wymagany przez regulacje unijne – ogólnopolski system ewidencjonowania pozwoleń na broń oraz wszystkich egzemplarzy broni i transakcji ich sprzedaży (szacowany koszt wynosi blisko 1 mln zł). Umożliwiłoby to tworzenie indywidualnej historii każdej jednostki broni. Obecne rozwiązania są pod tym względem niewystarczające.
 
Ze szczegółowymi koncepcjami zawartymi w nowelizacji ustawy można się zapoznać TUTAJ. Pod złożonym do laski marszałkowskiej projektem podpisali się posłowie Kukiz’15 oraz PiS, a sprawozdawcą wnioskodawców został Jarosław Sachajko (Kukiz’15). Kierunek i powodzenie dalszych prac legislacyjnych niewątpliwie będą zależeć w dużej mierze również od aktywności myśliwych i propagowania wśród reprezentujących ich parlamentarzystów planowanych zmian.
 
Red., Fot. Milan/Adobe Stock

dodaj komentarz

0 komentarzy

Napisz komentarz

Uwaga! Aby dodać komentarz, musisz posiadać konto w serwisie braclowiecka.pl oraz być zalogowanym.