Zmiana zasad przebywania w strefie przy granicy z Białorusią

Zmiana zasad przebywania w strefie przy granicy z Białorusią
Czerwiec 27 09:54 2022 Wydrukuj

Jak poinformowało Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, 1 lipca tego roku zostaną wprowadzone zmiany w zasadach przebywania w strefie nadgranicznej przyległej do granicy państwowej z Białorusią. Przestanie obowiązywać rozporządzenie MSWiA o czasowym zakazie przebywania w 183 obrębach ewidencyjnych w województwie podlaskim i części województwa lubelskiego.
 
Resort uzasadnia tę zmianę dużym zaawansowaniem prac nad budową zapory na granicy polsko-białoruskiej. Zdaniem ministerstwa nie będzie już konieczności przedłużenia ograniczeń na dotychczasowych zasadach. Rozporządzenie MSWiA z dnia 28 lutego 2022 r. w sprawie wprowadzenia czasowego zakazu przebywania na określonym obszarze w strefie nadgranicznej przyległej do granicy państwowej z Republiką Białorusi przestanie obowiązywać 1 lipca 2022 roku.
 
Jak w korespondencji z zapewnił wydział prasowy MSWiA, nie ma także planów przedłużenia zakazu noszenia broni i przemieszczania jej w stanie rozładowanym, co ogranicza również aktywność myśliwych. Obowiązuje on do 30 czerwca br. na mocy Rozporządzenia MSWiA z dnia 28 lutego 2022 r. w sprawie wprowadzenia czasowego zakazu noszenia broni i przemieszczania jej w stanie rozładowanym na obszarze województwa podlaskiego i lubelskiego przyległym do granicy państwowej z Republiką Białorusi.
 
Nadal trzeba będzie jednak przestrzegać pewnych obostrzeń. Na podstawie art. 8 Ustawy z dnia 29 października 2021 r. o budowie zabezpieczenia granicy państwowej wojewoda podlaski rozporządzeniem nr 3/2022 wprowadził zakaz przebywania w odległości 200 m od linii granicy państwowej z Białorusią. Ma to związek z instalacją elektronicznych elementów budowanej zapory. Ta regulacja będzie obowiązywała od 1 lipca do 15 września br., a objęty ograniczeniem teren zostanie oznakowany w dobrze widocznych miejscach tablicami z napisem: „Obszar objęty zakazem przebywania – wejście zabronione”.
 
Red., Fot. stsvirkun/Adobe Stock

dodaj komentarz

0 komentarzy

Napisz komentarz

Uwaga! Aby dodać komentarz, musisz posiadać konto w serwisie braclowiecka.pl oraz być zalogowanym.