Nowe okresy polowań dla jeleni, danieli i zwierzyny drobnej

Nowe okresy polowań dla jeleni, danieli i zwierzyny drobnej
Lipiec 04 10:18 2022 Wydrukuj

Od soboty 2 lipca obowiązują w Polsce zmienione okresy polowań na zwierzęta łowne. Regulująca tę kwestię zmiana rozporządzenia została podana do publicznej wiadomości dzień wcześniej. Jeśli chodzi o jelenie szlachetne i daniele, to minister klimatu i środowiska wprowadził na jej mocy w wybranych kilku województwach m.in. możliwość odstrzału letniego, który został ograniczony do łań i byków w drugim roku życia, oraz wydłużył sezon na cielęta.

 

Odstrzał letni

Na byki jeleni w drugim roku życia w granicach województw dolnośląskiego, lubuskiego, opolskiego, pomorskiego, wielkopolskiego i zachodniopomorskiego już od tego sezonu łowieckiego można polować w terminie od 1 czerwca do końca lutego (w projekcie rozporządzenia z kwietnia tego roku mowa była tylko o trzech województwach – lubuskim, wielkopolskim i zachodniopomorskim). Sezon na łańki w obrębie wymienionych obszarów potrwa natomiast od 1 czerwca do 31 lipca oraz, zgodnie z dotychczasową regulacją, od 1 września do 15 stycznia. Na cielęta, również wyłącznie we wskazanych województwach, zapolujemy zaś do końca marca. Analogiczne terminy przyjęto dla danieli, z tym że ich obowiązywanie zgodnie z pierwotnym założeniem ograniczono jedynie do województw wielkopolskiego i kujawsko-pomorskiego.
 
Tę nowelizację, wprowadzoną na wzór rozwiązań funkcjonujących m.in. w Niemczech oraz Austrii, uzasadniono zwiększaniem się lub utrzymywaniem na wysokim poziomie liczebności populacji obu wymienionych gatunków w województwach, których zmiany dotyczą. Jest to, jak twierdzi resort środowiska, następstwo poprawy warunków żerowych na polach i w lasach oraz globalnego ocieplenia, co się przekłada na lepszą kondycję zwierząt i zwiększenie udziału samic przystępujących do rozrodu, głównie wśród osobników w drugim roku życia. Co jednak ważne, odstrzał ma być realizowany jeszcze przed okresem godowym.
 
Wysokie zagęszczenia zwierzyny płowej wpływają na wzrost szkód i poszukiwanie sposobów ich ograniczania. Te zaś niejednokrotnie sprowadzają się do stosowania grodzeń, z wieloma ich negatywnymi następstwami. Ministerstwo zwróciło ponadto uwagę, że rosnące zagęszczenia zwierzyny zwiększają ryzyko kolizji drogowych groźnych dla życia i zdrowia ludzi.
 
Intensywny odstrzał w miesiącach jesienno-zimowych jest utrudniony ze względu na szybko zapadający zmrok. Długi dzień w czerwcu i lipcu ma natomiast pozwolić na wybiórczy odstrzał młodych zwierząt, a także łatwiejszą identyfikację słabszych osobników, a zarazem wydłużyć czas wykonania planu łowieckiego i prowadzić do równomiernego rozłożenia pozyskania zwierzyny w czasie i przestrzeni. Co istotne, efektywność odstrzału letniego potwierdził eksperyment przeprowadzony w latach 2017–2018 w kilkunastu ośrodkach hodowli zwierzyny Lasów Państwowych i na terenach doświadczalnych Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu (o założeniu tego projektu badawczego pisaliśmy TUTAJ). Dowiódł on m.in. skuteczniejszego przeciwdziałania szkodom na polach.

 

Zwierzyna drobna dla sokolników

Długo wyczekiwane przez sokolników zmiany wprowadzono również w okresach polowań na zwierzynę drobną. Jest to dla środowiska tym ważniejsze, że po wielu latach starań, w grudniu 2021 r. nasz kraj dołączył do grona państw, dla których tradycja polowania z ptakiem łowczym została wpisana na listę reprezentatywną niematerialnego dziedzictwa kulturowego ludzkości UNESCO. Tymczasem bezkrytyczne nowelizacje Prawa łowieckiego oraz jego aktów wykonawczych sukcesywnie eliminowały możliwości ochrony, utrwalania i rozwijania sokolnictwa jako narodowego dziedzictwa kulturowego, do czego jesteśmy zobowiązani przez konwencję UNESCO.
 
Na zające i dzikie króliki będzie można od tego sezonu polować z ptakiem łowczym aż trzy miesiące dłużej niż z bronią palną, bo od 1 września do 31 stycznia. Wciąż w przygotowaniu jest kolejna zmiana przepisów, która dodatkowo umożliwi sokolnikom indywidualne łowy na zające (sprawę sygnalizowaliśmy TUTAJ).
 
Okres polowań z ptakiem łowczym na koguty bażanta rozpocznie się 1 września, a zakończy w lutym. Kury będzie można łowić w tym samym terminie, ale we wszystkich obwodach łowieckich (myśliwych z bronią palną nadal obowiązuje ograniczenie tylko do OHZ-etów, w których prowadzi się wolierową hodowlę bażantów). Ostatnia zmiana dotyczy kuropatw – sokolnicy również na ten gatunek zapolują dłużej, bo od 11 września do 30 listopada.

 

Treść rozporządzenia

Z pełnym brzmieniem Rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 29 czerwca 2022 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie określenia okresów polowań na zwierzęta łowne można się zapoznać TUTAJ.
 
Red., Fot. WildMedia/Adobe Stock

dodaj komentarz

0 komentarzy

Napisz komentarz

Uwaga! Aby dodać komentarz, musisz posiadać konto w serwisie braclowiecka.pl oraz być zalogowanym.