Sejm otwiera drogę do wyborów do organów PZŁ i kół łowieckich

Sejm otwiera drogę do wyborów do organów PZŁ i kół łowieckich
Wrzesień 16 09:46 2022 Wydrukuj

Aktualizacja: Ustawa z dnia 7 października 2022 r. o zmianie niektórych ustaw w celu uproszczenia procedur administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców, która nowelizuje m.in. Prawo łowieckie – wprowadza obowiązek stosowania elektronicznej książki polowań oraz otwiera drogę do organizacji wyborów do organów PZŁ i kół łowieckich – została opublikowana w Dzienniku Ustaw 26 października. Oznacza to, że we wspomnianym zakresie zacznie obowiązywać 10 listopada.


Uchwalona 15 września 2022 r. przez sejm ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu uproszczenia procedur administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców (zobacz przebieg procesu legislacyjnego druku nr 2479) dotyczy zmniejszenia bariery administracyjnej dla osób indywidualnych i przedsiębiorców w ramach rządowej „tarczy prawnej” i ma wpłynąć na przyspieszenie wydawania decyzji oraz usprawnienie postępowań urzędowych. Wprowadziła ona również dwie zmiany do Prawa łowieckiego. Pierwszą z nich jest długo zapowiadany przez Edwarda Siarkę – pełnomocnika rządu ds. leśnictwa i łowiectwa oraz sekretarza stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska – obowiązek prowadzenia przez zarządców i dzierżawców obwodów łowieckich elektronicznej książki ewidencji pobytu myśliwych na polowaniu indywidualnym (zwanej elektroniczną książką polowań). Na szczęście nie ziściły się plany legislacyjnego narzucenia kołom łowieckim rozwiązania związkowego, czyli EKEP PZŁ, co zapewne jest nie w smak części działaczy.
 
Jak wynika z uzasadnienia rządowego projektu ustawy, który do laski marszałkowskiej trafił już w lipcu tego roku, z papierowej książki korzysta jeszcze około 20% kół łowieckich lub zarządców OHZ-etów. Wszystko wskazuje na to, że będą oni mieli swobodę wyboru dostawcy rozwiązania elektronicznego. W ustawie zastrzeżono, że w razie czasowego braku możliwości funkcjonowania książki polowań w formie elektronicznej konieczne będzie jej prowadzenie w postaci papierowej. Jeżeli ustawa zostanie przyjęta przez senat bez zmian i podpisana przez prezydenta, to na cyfryzację koła będą miały 14 dni.
 
Druga zmiana dotyczy kadencji organów PZŁ i organów kół łowieckich, zawieszonych w 2020 r. w związku z pandemią na czas trwania stanu zagrożenia epidemicznego, stanu epidemii lub stanu nadzwyczajnego. Przyjęta przez sejm regulacja mówi po prostu o przedłużeniu tych kadencji do czasu wyboru organów kolejnej kadencji. Nie sprecyzowano, niestety, kiedy najpóźniej powinny się odbyć nowe wybory.

 
Red., Fot. Snowshill/Adobe Stock

dodaj komentarz

0 komentarzy

Napisz komentarz

Uwaga! Aby dodać komentarz, musisz posiadać konto w serwisie braclowiecka.pl oraz być zalogowanym.