Znamy projekt nowej listy IGO

Znamy projekt nowej listy IGO
Wrzesień 26 11:21 2022 Wydrukuj

Ukazał się projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie listy inwazyjnych gatunków obcych stwarzających zagrożenie dla Unii i listy inwazyjnych gatunków obcych stwarzających zagrożenie dla Polski, działań zaradczych oraz środków mających na celu przywrócenie naturalnego stanu ekosystemów. Przypomnijmy, że od wejścia w życie ustawy z 11 sierpnia 2021 r. o gatunkach obcych myśliwi w ramach działań związanych z ochroną, zachowaniem różnorodności i gospodarowaniem populacjami zwierząt łownych mogą eliminować ptaki i ssaki należące do IGO wyszczególnione w rozporządzeniu z 9 września 2011 r. w sprawie listy roślin i zwierząt gatunków obcych, które w przypadku uwolnienia do środowiska przyrodniczego mogą zagrozić gatunkom rodzimym lub siedliskom przyrodniczym. Było to rozwiązanie tymczasowe, do chwili ustanowienia nowej listy zgodnie z upoważnieniem wynikającym z ustawy o gatunkach obcych. Na jej mocy projektowane rozporządzenie dzieli IGO stwarzające zagrożenie dla Unii (załącznik nr 1) na podlegające szybkiej eliminacji, do których zaliczono gatunki niewystępujące w Polsce, występujące jedynie w uprawach, hodowlach i środowisku przyrodniczym, ale tylko w populacjach izolowanych, oraz na gatunki rozprzestrzenione na szeroką skalę, występujące w środowisku przyrodniczym o ograniczonym, ale znaczącym zasięgu występowania oraz o najszerszym zasięgu występowania.
 
Na liście ptaków i ssaków podlegających szybkiej eliminacji, której będą mogli dokonać myśliwi na mocy Prawa łowieckiego, tj. jedynie na podstawie ważnego upoważnienia do wykonywania polowania indywidualnego w danym obwodzie łowieckim, znalazły się: bilbil czerwonoplamy, gęsiówka egipska, ibis czczony, majna brunatna, sterniczka jamajska i wrona orientalna, a spośród ssaków: burunduk, jeleń aksis (czytal), koati (ostronos rudy), mangusta złocista, mundżak, nutria, wiewiórczak rdzawobrzuchy, wiewiórczak zmienny, wiewiórka czarna i wiewiórka szara. Do grupy gatunków rozprzestrzenionych na szeroką skalę zaliczono jedynie jenota, piżmaka i szopa pracza.
 
Analogicznego podziału dokonano w zakresie inwazyjnych gatunków obcych stwarzających zagrożenie dla Polski (załącznik nr 2). Wśród tych, na które będą mogli mieć wpływ myśliwi, znalazły się jedynie gatunki z grupy IGO podlegających szybkiej eliminacji: bernikla kanadyjska, bizon, bóbr kanadyjski, jeleń sika, jeleń wirginijski oraz wapiti (pogrubiono gatunki łowne do czasu modyfikacji listy zwierząt łownych oraz zmiany okresów polowań w marcu 2022 r.).
 
Zgodnie z ustawą o gatunkach obcych działania zaradcze w przypadku zwierząt (tutaj poza odłowami i odstrzałami także odgradzanie lub przetrzymywanie w azylach dla zwierząt lub w innych obiektach izolowanych oraz stosowanie środków farmakologicznych) przeprowadza się w sposób niepowodujący u nich możliwego do uniknięcia bólu, dystresu lub cierpienia.
 
Czas na zgłaszanie uwag do projektowanego rozporządzenia wynosi 10 dni. Dokument ma wejść w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.
 
O wątpliwościach i pułapkach obowiązujących przepisów w zakresie zwalczania IGO przez myśliwych pisał mec. Miłosz Kościelniak-Marszał w artykule „Nowe inwazyjne gatunki obce. Co to zmienia?” na łamach 5/2022 (TUTAJ).
 
Red., Fot. AGAMI/Adobe Stock

dodaj komentarz

0 komentarzy

Napisz komentarz

Uwaga! Aby dodać komentarz, musisz posiadać konto w serwisie braclowiecka.pl oraz być zalogowanym.