Badania myśliwych ponownie odsunięte w czasie

Badania myśliwych ponownie odsunięte w czasie
Marzec 30 09:48 2023 Wydrukuj

Na mocy Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 marca 2023 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu zagrożenia epidemicznego stan zagrożenia epidemicznego w Polsce został wydłużony o miesiąc, potrwa więc do 30 kwietnia tego roku.

 

Nowa regulacja wchodzi w życie 31 marca. Uzasadniono ją aktualnie odnotowywaną liczbą nowych zakażeń wirusami SARS-CoV-2 oraz grypy, a także sytuacją epidemiczną w innych państwach, zwłaszcza sąsiadujących z Polską. Na mocy ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych wspomniane rozporządzenie wydłuża zarazem o miesiąc, do końca lipca br., termin doręczenia przez myśliwych organom policji zaświadczeń o wykonaniu okresowych badań lekarskich i psychologicznych.

 

Nie zakończyły się natomiast prace nad aktem prawnym, który może zmienić sytuację, w jakiej w 2018 r. znaleźli się polujący za sprawą nowelizacji ustawy o broni i amunicji. Przyjęta przez sejm pod koniec stycznia 2023 r. ustawa o zmianie ustaw w celu likwidowania zbędnych barier administracyjnych i prawnych, która m.in. znosi obowiązek okresowych badań myśliwych, została odrzucona przez senat 22 lutego. Niestety sejm między 7 a 9 marca nie pochylił się nad uchwałą izby wyższej, choć wstępnie zostało to przewidziane w porządku obrad. Losy ustawy powinny się więc rozstrzygnąć na najbliższym, poświątecznym posiedzeniu 12–14 kwietnia. Już pierwszego dnia uchwałę senatu ma rozpatrywać Komisja Nadzwyczajna do spraw Deregulacji.

 

Red., Fot. 1tomm/Adobe Stock

dodaj komentarz

0 komentarzy

Napisz komentarz

Uwaga! Aby dodać komentarz, musisz posiadać konto w serwisie braclowiecka.pl oraz być zalogowanym.