strona główna

Konkursy

Konkurs na zagospodarowanie całej sarny

Konkurs na zagospodarowanie całej sarny
Sierpień 09 09:29 2021 Wydrukuj

Sarna to gatunek pozyskiwany w Polsce najliczniej ze zwierzyny płowej. Sarninę wielu uważa za najszlachetniejsze mięso, a z całą pewnością jest ona najdroższa. Dlatego bardzo ważną rolę odgrywa umiejętność zagospodarowania całych tusz rogaczy, kóz lub koźląt. Podzielmy się sposobami na wykorzystanie tuszy sarny. Nauczmy społeczeństwo, jak może spożytkować całą tuszę kupioną w kole łowieckim lub firmie handlującej dziczyzną.

Prace konkursowe powinny jak najszczegółowiej opisywać zagospodarowanie całej tuszy sarny (łącznie z narogami). Liczą się: pomysłowość, innowacyjność, maksymalne wykorzystanie tuszy, prostota przepisów i przystępność dla osób dopiero rozpoczynających swoją przygodę z gotowaniem.

Propozycje należy nadsyłać do końca grudnia br. na adres redakcji (braclowiecka@oikos.net.pl lub Redakcja „Braci Łowieckiej”, ul. Kaliska 1 m. 7, 02-316 Warszawa, z dopiskiem „Konkurs kulinarny”).

Na zwycięzcę czeka nagroda – lornetka Swarovski Optik Habicht 10x40 W, ufundowana przez współprganizatora konkursu, firmę Swarovski Optik.


Zasady i warunki uczestnictwa w konkursie zamieszczamy poniżej. Pełny regulamin oraz formularz zgłoszeniowy można pobrać TUTAJ. W razie pytań dotyczących zgłoszeń prosimy o e-mailowy kontakt z redakcją: braclowiecka@oikos.net.pl.

Red., Fot. Archiwum


ZASADY UDZIAŁU I WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

1. Do Konkursu można zgłaszać wyłącznie autorskie opisy wykorzystania kulinarnego całej tuszy sarny (łącznie z narogami). Opisy powinny być jak najszczegółowsze. Uczestnicy powinni się skupić na osobnikach dorosłych (kozłach lub kozach).

2. Zgłoszenie powinno zawierać: imię i nazwisko, adres korespondencyjny, telefon kontaktowy, a także przynajmniej trzy dobrej jakości zdjęcia potraw zgłaszanych do konkursu, o rozmiarze pliku minimum 1 MB. Konieczne jest również przesłanie opatrzonej własnoręcznym podpisem informacji o zapoznaniu się z Regulaminem Konkursu i jego akceptacji, a także zgody na wykorzystanie danych osobowych do celów związanych z przeprowadzeniem Konkursu, określonych w Regulaminie. Wzór gotowego formularza zgłoszeniowego stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu.

3. Spośród nadesłanych prac komisja konkursowa dokona wyboru najlepszej pracy według następujących kryteriów: pomysłowość, innowacyjność, maksymalne wykorzystanie tuszy, prostota przepisów i przystępność dla osób dopiero rozpoczynających swoją przygodę z gotowaniem.

4. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa o północy 31 grudnia 2021 r. Można je przesyłać drogą elektroniczną na adres braclowiecka@oikos.net.pl lub pocztą tradycyjną: Redakcja „Braci Łowieckiej”, ul. Kaliska 1 m. 7, 02-316 Warszawa (z dopiskiem na kopercie „Konkurs kulinarny”), wraz z wypełnionym formularzem konkursowym.

5. Wyniki konkursu zostaną opublikowane w „Braci Łowieckiej” nr 3/2022 oraz w witrynie internetowej „Braci Łowieckiej” (www.braclowiecka.pl) w lutym 2022 r. Zwycięzcy zostaną także powiadomieni telefonicznie.

dodaj komentarz

0 komentarzy

Napisz komentarz

Uwaga! Aby dodać komentarz, musisz posiadać konto w serwisie braclowiecka.pl oraz być zalogowanym.