strona główna

Konkursy

Zaczynamy przyjmować zgłoszenia do konkursu na najciekawsze parostki sezonu!

Zaczynamy przyjmować zgłoszenia do konkursu na najciekawsze parostki sezonu!
Lipiec 01 09:46 2022 Wydrukuj

Już po raz dwunasty ogłaszamy nabór zgłoszeń do konkursu na najciekawsze parostki! Do 16 października czekamy na zdjęcia rogaczy pozyskanych w bieżącym sezonie łowieckim (2022/2023) przez myśliwych należących do PZŁ. Mogą to być myłkusy, perukarze lub kozły o dowolnej innej interesującej formie parostków. Formularz zgłoszeniowy można pobrać TUTAJ.

 

Sponsorem nagród – do wygrania ponownie polowanie na zwierzynę grubą w Finlandii lub roczny zapas (100 szt.) amunicji myśliwskiej marki Lapua za pierwsze miejsce oraz po paczce amunicji dla zdobywców miejsc od drugiego do dziesiątego – jest warszawska firma Incorsa. Każdy powinien wskazać w formularzu konkursowym, w jakim kalibrze (z dostępnej w Polsce oferty marki Lapua) chciałby otrzymać amunicję w razie zwycięstwa lub zakwalifikowania się do konkursowej czołówki. Wszyscy uczestnicy otrzymają ponadto ścienne kalendarze myśliwych i sympatyków łowiectwa na 2023 rok.

 

Internauci po zarejestrowaniu się i zalogowaniu w witrynie internetowej „Braci Łowieckiej” będą mogli przez miesiąc – od 19 października do 17 listopada 2022 r. – oceniać zgłoszone do konkursu i zamieszone w galerii internetowej parostki. Komisja konkursowa oceni wytypowaną przez internautów dziesiątkę trofeów do 25 listopada, a rozstrzygnięcie nastąpi 28 listopada. Listę zwycięzców ogłosimy w 1/2023 oraz na naszej stronie internetowej.

 

Zasady uczestnictwa oraz wyłaniania zwycięzców pozostają niezmienione – zamieszczamy je poniżej. Z pełnym regulaminem konkursu można się zapoznać TUTAJ.
 
Red., Fot. archiwum


WARUNKI UCZESTNICTWA


1. Do Konkursu można zgłaszać wyłącznie rogacze pozyskane w sezonie łowieckim 2022/2023 przez myśliwych należących do PZŁ.

2. Każdy Uczestnik może zgłosić dowolną liczbę pozyskanych przez siebie trofeów rogaczy.

3. Zgłoszenie powinno zawierać: imię i nazwisko myśliwego, adres korespondencyjny, telefon kontaktowy, datę i miejsce pozyskania rogacza oraz zaświadczenie od dzierżawcy lub zarządcy obwodu o pozyskaniu kozła zgodnie z wydanym upoważnieniem (może to być skan druku upoważnienia do wykonywania polowania z adnotacją o pozyskaniu myłkusa lub perukarza), a także przynajmniej jedno dobrej jakości zdjęcie wypreparowanego trofeum o rozmiarze pliku minimum 1 MB (ze względu na czas preparacji w przypadku perukarzy dopuszcza się zdjęcie niewypreparowanego trofeum). Konieczne jest również przesłanie opatrzonej własnoręcznym podpisem informacji o zapoznaniu się z Regulaminem Konkursu i jego zaakceptowaniu, a także o zgodzie na wykorzystanie danych osobowych do celów związanych z przeprowadzeniem Konkursu, określonych w Regulaminie. Wzór gotowego formularza zgłoszeniowego stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu.

4. Nadesłane zdjęcia Organizator będzie na bieżąco zamieszczać w witrynie internetowej „Braci Łowieckiej” (www.braclowiecka.pl) w zakładce Galeria. Internauci po zarejestrowaniu się i zalogowaniu w witrynie internetowej „Braci Łowieckiej” będą mogli oceniać parostki przez miesiąc – od 19 października 2022 r. do 17 listopada 2022 r. Ocena polega na przyznaniu punktu trofeum wybranemu przez oceniającego. Zarejestrowani użytkownicy mogą oddać wyłącznie jeden głos w ciągu doby na każde zdjęcie.

5. Komisja Konkursowa dokona klasyfikacji najwyżej ocenionej dziesiątki trofeów, przyznając każdemu od 1 do 10 punktów. Uczestnik, którego parostki zdobędą najwięcej punktów, zajmie pierwsze miejsce i otrzyma nagrodę główną. Komisja Konkursowa przeprowadzi ocenę wytypowanej przez internautów dziesiątki trofeów do 25 listopada 2022 r.

6. W przypadku gdy kilka trofeów zdobytych i zgłoszonych przez tego samego Uczestnika znajdzie się w dziesiątce najwyżej ocenionych, do finału przejdzie jedno, które uzyska największą liczbę punktów w głosowaniu internetowym. Pulę 10 trofeów podlegających ocenie Komisji Konkursowej uzupełnia wówczas kolejne najwyżej ocenione trofeum.

7. W przypadku zauważenia nieuczciwych praktyk ze strony Uczestników Organizator zastrzega sobie prawo do ingerencji w przebieg głosowania, włącznie z wycofaniem ich zdjęć z Konkursu.

8. Uczestnicy, których parostki zakwalifikowały się do pierwszej trójki najciekawszych trofeów sezonu, zobowiązują się do ich bezpłatnego udostępnienia redakcji „Braci Łowieckiej” na potrzeby przygotowania ekspozycji podczas krajowych targów łowieckich w 2023 r. Odbiorem (w tym pokryciem kosztów przesyłek) i zabezpieczeniem trofeów zajmuje się redakcja „Braci Łowieckiej”.

9. Każdy z Uczestników, których trofea zakwalifikowały się do pierwszej dziesiątki, zobowiązuje się do przygotowania tekstu relacjonującego okoliczności pozyskania rogacza w celu publikacji na łamach „Braci Łowieckiej” oraz zgadza się na umieszczenie swojego wizerunku w materiałach promujących Konkurs na łamach „Braci Łowieckiej”, w witrynie internetowej „Braci Łowieckiej” (www.braclowiecka.pl) i na fanpage’u „Braci Łowieckiej” na portalu Facebook (www.facebook.com/miesiecznikBracLowiecka), a także na platformach należących do Współorganizatora.

10. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa o północy 16 października 2022 r. Można je przesyłać drogą elektroniczną na adres braclowiecka@oikos.net.pl lub pocztą tradycyjną: Redakcja „Braci Łowieckiej”, ul. Kaliska 1 m. 7, 02-316 Warszawa (z dopiskiem na kopercie „Myłkus”), wraz z wypełnionym formularzem konkursowym, o którym mowa w pkt IV.3.

11. Wyniki konkursu zostaną opublikowane w „Braci Łowieckiej” nr 1/2023 oraz w witrynie internetowej „Braci Łowieckiej” (www.braclowiecka.pl) w styczniu 2023 r. Zwycięzcy zostaną także powiadomieni telefonicznie.

dodaj komentarz

0 komentarzy

Napisz komentarz

Uwaga! Aby dodać komentarz, musisz posiadać konto w serwisie braclowiecka.pl oraz być zalogowanym.