strona główna

Konkursy

Rusza XIII edycja konkursu na najciekawsze parostki sezonu!

Rusza XIII edycja konkursu na najciekawsze parostki sezonu!
Czerwiec 21 12:02 2023 Wydrukuj

Rozpoczynamy przyjmowanie zgłoszeń w XIII edycji konkursu na najciekawsze parostki sezonu! Do 15 października czekamy na zdjęcia rogaczy pozyskanych w bieżącym sezonie łowieckim (2023/2024) przez myśliwych należących do PZŁ. Mogą to być myłkusy, perukarze lub kozły o dowolnej innej interesującej formie parostków. Formularz zgłoszeniowy znajdziecie TUTAJ.
 
Sponsorem nagród – do wygrania ponownie polowanie na mulaki białoogonowe w Finlandii lub roczny zapas (100 szt.) amunicji myśliwskiej marki Lapua za zajęcie pierwszego miejsca oraz po paczce amunicji dla zdobywców miejsc od drugiego do dziesiątego – jest warszawska firma Incorsa. Każdy powinien wskazać w formularzu konkursowym, w jakim kalibrze (z dostępnej w Polsce oferty marki Lapua) chciałby otrzymać amunicję w razie zwycięstwa lub zakwalifikowania się do konkursowej czołówki. Wszyscy uczestnicy otrzymają ponadto ścienne kalendarze myśliwych i sympatyków łowiectwa na 2024 rok.
 
Internauci po zarejestrowaniu się i zalogowaniu w witrynie internetowej „Braci Łowieckiej” będą mogli od 17 października do 14 listopada 2023 r. oceniać zgłoszone do konkursu i zamieszone w galerii internetowej parostki. Komisja konkursowa oceni wytypowaną przez internautów dziesiątkę trofeów do 21 listopada, a rozstrzygnięcie nastąpi 27 listopada. Listę zwycięzców ogłosimy w  1/2024 oraz na naszej stronie internetowej.
 
Zasady uczestnictwa oraz wyłaniania zwycięzców pozostają niezmienione – dla przypomnienia zamieszczamy je poniżej. Z pełnym regulaminem konkursu można się zapoznać TUTAJ. A relację z polowania na mulaki białoogonowe w Finlandii z udziałem Romana Mielcarka – zdobywcy najciekawszych parostków sezonu 2021/2022 – które odbyło się w październiku 2022 r., zamieściliśmy w 4/2023 (tekst pt. „Na fińskie mulaki z Lapuą” jest też do pobrania TUTAJ).
 
Red., Fot. archiwum

WARUNKI UCZESTNICTWA


1. Do Konkursu można zgłaszać wyłącznie rogacze pozyskane w sezonie łowieckim 2023/2024 przez myśliwych należących do PZŁ.

2. Każdy Uczestnik może zgłosić dowolną liczbę pozyskanych przez siebie trofeów rogaczy.

3. Zgłoszenie powinno zawierać: imię i nazwisko Uczestnika, adres korespondencyjny, telefon kontaktowy, datę i miejsce pozyskania rogacza oraz zaświadczenie od dzierżawcy lub zarządcy obwodu o pozyskaniu kozła zgodnie z wydanym upoważnieniem (może to być skan druku upoważnienia do wykonywania polowania z adnotacją o pozyskaniu myłkusa lub perukarza), a także przynajmniej jedno dobrej jakości zdjęcie wypreparowanego trofeum (ze względu na czas preparacji w przypadku perukarzy dopuszcza się zdjęcie niewypreparowanego trofeum) o rozmiarze minimum 1 MB. Konieczne jest również przesłanie opatrzonej własnoręcznym podpisem informacji o zapoznaniu się z Regulaminem Konkursu i jego zaakceptowaniu, a także o zgodzie na wykorzystanie danych osobowych do celów związanych z przeprowadzeniem Konkursu, określonych w Regulaminie. Wzór gotowego formularza zgłoszeniowego stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu.

4. Nadesłane zdjęcia Organizator będzie na bieżąco zamieszczać w witrynie internetowej „Braci Łowieckiej” (www.braclowiecka.pl) w zakładce Galeria. Internauci po zarejestrowaniu się i zalogowaniu w witrynie internetowej „Braci Łowieckiej” będą mogli oceniać parostki od 17 października 2023 roku do 14 listopada 2023 roku. Ocena polega na przyznaniu punktu trofeum wybranemu przez oceniającego. Zarejestrowani użytkownicy mogą oddać wyłącznie jeden głos w ciągu doby na każde zdjęcie, przy czym mogą oddawać głosy na dowolną liczbę trofeów.

5. Komisja Konkursowa dokona klasyfikacji najwyżej ocenionej dziesiątki trofeów, przyznając każdemu od 1 do 10 punktów. Uczestnik, którego parostki zdobędą najwięcej punktów, zajmie pierwsze miejsce i otrzyma nagrodę główną. Komisja Konkursowa przeprowadzi ocenę wytypowanej przez internautów dziesiątki trofeów do 21 listopada 2023 roku.

6. W przypadku gdy kilka trofeów zdobytych i zgłoszonych przez tego samego Uczestnika znajdzie się w dziesiątce najwyżej ocenionych, do finału przejdzie jedno, które uzyska największą liczbę punktów w głosowaniu internetowym. Pulę 10 trofeów podlegających ocenie Komisji Konkursowej uzupełnia wówczas kolejne najwyżej ocenione trofeum.

7. W przypadku zauważenia nieuczciwych praktyk ze strony Uczestników Organizator zastrzega sobie prawo do ingerencji w przebieg głosowania, włącznie z wycofaniem ich zdjęć z Konkursu.

8. Uczestnicy, których parostki zakwalifikowały się do pierwszej trójki najciekawszych trofeów sezonu, zobowiązują się do ich bezpłatnego udostępnienia redakcji „Braci Łowieckiej” na potrzeby przygotowania ekspozycji podczas krajowych targów łowieckich w 2024 roku. Odbiorem (w tym pokryciem kosztów przesyłek) i zabezpieczeniem trofeów zajmuje się redakcja „Braci Łowieckiej”.

9. Każdy z Uczestników, których trofea zakwalifikowały się do pierwszej dziesiątki, zobowiązuje się do przygotowania tekstu relacjonującego okoliczności pozyskania zgłoszonego do Konkursu rogacza w celu publikacji na łamach „Braci Łowieckiej” oraz zgadza się na umieszczenie swojego wizerunku w materiałach promujących Konkurs na łamach „Braci Łowieckiej”, w witrynie internetowej „Braci Łowieckiej” (www.braclowiecka.pl) i na fanpage’u „Braci Łowieckiej” na portalu Facebook (www.facebook.com/miesiecznikBracLowiecka), a także na platformach należących do Współorganizatora.

10. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa o północy 15 października 2023 roku. Można je przesyłać drogą elektroniczną na adres braclowiecka@oikos.net.pl lub pocztą tradycyjną: Redakcja „Braci Łowieckiej”, ul. Kaliska 1 m. 7, 02-316 Warszawa (z dopiskiem na kopercie „Myłkus”), wraz z wypełnionym formularzem konkursowym.

11. Wyniki Konkursu zostaną opublikowane w „Braci Łowieckiej” nr 1/2024 oraz w witrynie internetowej „Braci Łowieckiej” (www.braclowiecka.pl) w styczniu 2024 roku. Zwycięzcy zostaną także powiadomieni telefonicznie.

dodaj komentarz

0 komentarzy

Napisz komentarz

Uwaga! Aby dodać komentarz, musisz posiadać konto w serwisie braclowiecka.pl oraz być zalogowanym.