strona główna

Jubileusze i inne uroczystości

Minister Szyszko blisko myśliwych – przekazanie sztandaru KŁ „Róg” w Nadrożu

W minioną sobotę 10 czerwca KŁ nr 73 „Róg” w Nadrożu obchodziło uroczystość przekazania sztandaru. Uświetnił ją m.in. sam minister środowiska prof. Jan Szyszko. Obecni byli także: wicemarszałek woj. kujawsko-pomorskiego Aneta Jędrzejewska, radny wojewódzki Paweł Zgórzyński, zastępca dyrektora Wydziału Inwestycji i Nieruchomości Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego Grzegorz Typański, starosta Zbigniew Zgórzyński, przewodniczący Rady Powiatu Krzysztof Cegłowski, samorządowcy gmin, członek NRŁ i prezes ORŁ we Włocławku Władysław Dolecki, łowczy okręgowy PZŁ we Włocławku Grzegorz Wiśniewski, fundatorzy sztandaru, zarząd i członkowie koła oraz zaproszeni goście.

65 lat Górniczego Koła Łowieckiego „Jeleń” w Wałbrzychu

Rodowód naszego koła sięga 1951 r., gdy z górników pracujących w kopalniach wałbrzyskich pod wodzą płk. Jana Pulsakowskiego zawiązało się WKŁ nr 463. W 1956 r. Korpus Górniczy został rozwiązany i od 1960 r. działało KŁ „Jeleń” z siedzibą w Wałbrzychu. Pierwszym cywilnym prezesem został śp. Tadeusz Korczyński. W 1985 r. z inicjatywy górników należących do koła przyjęliśmy nazwę Górnicze Koło Łowieckie „Jeleń” w Wałbrzychu. Koło zostało...

70 lat spełniania marzeń w gdańskiej „Kniei”

Okazały jubileusz KŁ „Knieja” w Gdańsku stanowił doskonałą okazję do podsumowania wielu lat ciężkiej pracy i konfrontacji marzeń z rzeczywistością. Ile udało się zrealizować z tego, co sobie zamierzyliśmy, a ile jeszcze przed nami? Na to pytanie nie da się odpowiedzieć jednoznacznie, bo każdy ma inne nadzieje i inną wizję. Gdybym ja miał jeszcze raz wybierać koło łowieckie, w którego szeregi chciałbym wstąpić, z pewnością znów byłaby nim...

Jubileusz 70-lecia powstania WKŁ nr 155 „Sokół” w Stawach

Obchody jubileuszu 70-lecia powstania WKŁ nr 155 „Sokół” w Stawach rozpoczęła msza św. hubertowska, odprawiona po raz pierwszy w tak wspaniałej oprawie łowieckiej w kościele parafialnym Najświętszego Zbawiciela w Rykach. Niepowtarzalny akompaniament zapewnili sygnaliści z Trompes de Pologne. Tuż po zakończeniu mszy odbył się koncert muzyki myśliwskiej. Dźwięki francuskich rogów par force, spotęgowane za sprawą doskonałej akustyki, wywarły na słuchaczach ogromne...

65 lat KŁ „Orlik” w Krakowie

Historia krakowskiego „Orlika” rozpoczęła się w 1951 r. za sprawą kilku pasjonatów, w których gronie znaleźli się m.in. Józef Francuziak (późniejszy prezes), Stanisław Korwat (późniejszy łowczy), Tadeusz Jędrzejewski, Tadeusz Ceder oraz Jan Gałęziowski. Na początku koło liczyło 13 członków i nosiło prostą nazwę – Koło nr 2. Łowiecki start nie był łatwy. Wspomniana trzynastka podjęła się dzierżawy dwóch obwodów: jednego na terenie powiatu...

70 lat KŁ „Ślepowron”

W 1946 r. grupa założycielska z miejscowości Rudzica k. Bielska-Białej zorganizowała zebranie założycielskie koła łowieckiego w Rudzicy, a starosta bielski oficjalnie zatwierdził jego rejestrację dokładnie 25 maja. W 1970 r. przyjęło ono funkcjonującą do dziś nazwę „Ślepowron”, jako że wówczas jedyne występujące na południu Polski stanowisko tych ptaków było na wyspie na stawie Księżak w obwodzie koła. Leży on na Śląsku Cieszyńskim, na północny...

Kórnicki „Kogut” – najstarsze koło w Wielkopolsce

Podobnie jak wiele innych kół łowieckich w Polsce, tak i kórnicki „Kogut” zawdzięcza swoją nazwę wysokim przed laty stanom zwierzyny drobnej. Symbolem tamtejszych myśliwych jest bowiem dumny samiec kuropatwy. Niestety populacja tego gatunku uległa silnemu załamaniu i z końcem lat 70. w regionie kórnickim niemal zupełnie wyginęła. W ślad za tym niespełna dwie dekady później drastycznie spadła liczebność zająca. I mimo podejmowanych wysiłków (od 2005 r. koło...

70 lat łowiectwa na ziemi kwidzyńskiej

Choć w 2013 r. świętowaliśmy okrągły jubileusz 90-lecia Polskiego Związku Łowieckiego, to w wielu rejonach kraju historia zrzeszania się pod sztandarem tej organizacji sięga bez mała dwóch dekad mniej. Wśród nich jest choćby ziemia kwidzyńska, która przed II wojną światową znajdowała się w granicach Prus Wschodnich. Tworzenie struktur łowieckich zaczęło się tam niezwłocznie po przejęciu terenu przez polską administrację, po niemal całkowitej wymianie ludności....

15 lat Bractwa św. Huberta w Śliwicach

Początki Bractwa św. Huberta są ściśle związane z kaplicą w Okoninach. Od momentu jej powstania w 1998 r. odbywają się tam odpusty gromadzące m.in. leśników i myśliwych. Co roku mszę odpustową sprawuje ks. biskup diecezjalny. Na początku uroczystości te przygotowywały okoliczne koła łowieckie: „Przepiórka” ze Śliwic, „Wieniec” z Bydgoszczy oraz „Kotlina” z Lipowej, z czasem jednak zaistniała potrzeba wyodrębnienia organizacji, która odpowiadałaby za...

60 lat KŁ „Knieja” w Szczecinie

Koło Łowieckie „Knieja” w Szczecinie powstało w kwietniu 1954 r. Obecnie liczy 90 członków i gospodaruje w dwóch obwodach: nr 186 na terenie nadleśnictwa Dobrzany i nr 108 na terenie nadleśnictwa Resko, o łącznej powierzchni 26 134 ha. Koło od lat prowadzi wzorcową, racjonalną gospodarkę łowiecką, dzięki czemu udało się osiągnąć bardzo wysokie stany zwierzyny przy jednoczesnym zachowaniu właściwej struktury płci i wieku populacji poszczególnych gatunków....