strona główna

Jubileusze i inne uroczystości

60 lat KŁ „Lot–Haz”

Minęło 60 lat, odkąd w 1954 r. myśliwi z Warszawy – nieżyjący już Lucjan Jędrzejewski i Michał Broszkowski – udali się w okolice miejscowości Zbuczyn nieopodal Siedlec, aby zagospodarować obwód łowiecki po KŁ „Burzany”. Wraz z nimi w działania te zaangażowali się: Kazimierz Dąb, Sylwester Grabowski, Jan Kominek, Ignacy Popławski, Henryk Rafalski, Marian Stępień oraz Janusz Kawęcki – długoletni łowczy koła, którego udziałem było pozyskanie obwodu...

90 lat KŁ nr 24 „Trop” w Warszawie

22 listopada 2014 r. to szczególna data w historii KŁ „Trop” w Warszawie – tego dnia odbyły się bowiem obchody jego 90-lecia. To jedno z najstarszych kół łowieckich w naszym kraju – plasuje się bowiem na ósmym miejscu w Polsce oraz na drugim w warszawskim ZO PZŁ. Zostało założone 15 sierpnia 1924 r. i pierwotnie nosiło nazwę Rembertowskie Towarzystwo Myśliwskie. Początkowo liczyło 26 członków – ludzi różnych zawodów. Inicjatorem i pierwszym prezesem RTM...

65 lat KŁ „Drop” w Gostyniu

27 września 2014 r. gostyński „Drop” obchodził jubileusz 65-lecia istnienia. Koło powstało dwa lata po wojnie. Początkowo nosiło nazwę „Kółko Myśliwskie”. W 1949 r. wśród osób, które przejęły jego prowadzenie, znaleźli się m.in.: mój ojciec Adam, ówczesny łowczy powiatowy Zbigniew Jankiewicz, Julian Dembiński, Marceli Niestrawski, Jan Marszał, Franciszek Andrzejczak i Edmund Grzempowski. Myśliwi rekrutowali się z właścicieli ziemskich, dzierżawców gruntów rolnych, rolników indywidualnych, rzemieślników oraz inteligentów.

60 lat KŁ „Orzeł” w Człuchowie

12 lipca 2014 r. na Zamku w Człuchowie odbyły się obchody 60-lecia KŁ „Orzeł” z udziałem starosty człuchowskiego, burmistrzów miast Człuchów i Debrzno, sztandarów, łowczych oraz prezesów sąsiednich kół łowieckich, a także gości z zaprzyjaźnionego „Matecznika” w Zelowie i KŁ nr 31 Pracowników Nauki w Warszawie. Jubileusz stał się okazją do wręczenia odznaczeń i wyróżnień. Sztandar koła został uhonorowany Złomem przez łowczego okręgowego...

50 lat KŁ „Knieja” w Oleśnicy

12 lipca 2014 r. obchodziliśmy jubileusz 50-lecia założenia koła „Knieja” w Oleśnicy (woj. dolnośląskie). Ten szczególny dzień rozpoczęliśmy mszą polową celebrowaną przez ks. Zdzisława Paducha, która odbyła się przy naszej hubertówce w Malerzowie. Po mszy prezes koła Andrzej Wierzchowski rozpoczął główną uroczystość oraz piknik myśliwski. Wśród zaproszonych gości znaleźli się m.in. przedstawiciele okręgowych władz PZŁ i Lasów Państwowych,...

KŁ „Knieja – Lubociesz” świętowało złoty jubileusz

16 maja 2014 r. myśliwi z „Kniei – Lubociesz” obchodzili 50-lecie działalności. Uroczystości z tej okazji zostały pieczołowicie przygotowane i odbyły się w wyjątkowych miejscach. Dzięki temu stały się znaczącym wydarzeniem promującym kulturę oraz tradycje łowieckie wśród lokalnej społeczności. Rzecz działa się w Gorzowie Wlkp. Najpierw w Parku Górczyńskim myśliwi ze Stanisławem Wziątkiem – posłem na Sejm RP i przewodniczącym Poselskiego Zespołu...

60 lat WKŁ „Bażant” w Malborku

W sobotę 26 października 2013 r. obchodziliśmy jubileusz 60-lecia Wojskowego Koła Łowieckiego nr 259 „Bażant” w Malborku. Uroczystości rozpoczęły się mszą hubertowską w kościele pw. św. Królowej Jadwigi w Czerninie k. Malborka, koncelebrowaną przez naszego kolegę myśliwego ks. Edwarda Słowika i proboszcza miejscowej parafii ks. Zbigniewa Bieleckiego. Zjawili się na niej: poczet sztandarowy ZO PZŁ w Elblągu, przewodniczący ZO PZŁ w Elblągu Wieńczysław...

60-lecie KŁ „Jedność” w Gdańsku

Dokładnej daty powstania koła nie dało się ustalić. Dlatego zdecydowano o świętowaniu jubileuszu przez cały 2013 r. Obchody rozpoczęto nawet wcześniej, bo w dniu św. Huberta w 2012 r., uroczystą mszą w obwodzie nr 102 i poświęceniem kamienia posadowionego przy pięciu drogach – miejscu znanym nie tylko każdemu członkowi koła, lecz także okolicznym mieszkańcom. Takie pamiątkowe kamienie postanowiono umieścić we wszystkich obwodach dzierżawionych przez...

Ta historia nie zaginie - 60 lat KŁ "Jenot" w Częstochowie

Nie była to ani najgłośniejsza, ani największa bitwa w dziejach pogranicza ziem świętokrzyskiej i śląskiej. Nie wpłynęła też znacząco na przebieg powstania z 1863 r., choć dowódcy przyniosła awans na stopień majora. Dla miejscowych oraz znawców lokalnej historii pozostaje jednak wyjątkowa, bo nierozstrzygnięta. Tę wyjątkowość postanowiło utrwalić, nie tylko w zawodnej ludzkiej pamięci, lecz także na kamiennej płycie, Koło Łowieckie „Jenot” z Częstochowy....

60 lat WKŁ "Dzik" w Ornecie

Wojskowe Koło Łowieckie „Dzik” w Ornecie w 2013 r. świętowało jubileusz 60 lat istnienia, który zbiegł się z obchodami 700-lecia Ornety. Już w czasie walnego zgromadzenia członków koła 5 maja  został odsłonięty kamień z pamiątkową tablicą. 26 maja ub.r. na strzelnicy w Gutkowie odbyły się Zawody Strzeleckie o Puchar Burmistrza Ornety Ireneusza Popiela. Drużynowo zwyciężyło WKŁ „Dzik” w Ornecie, a w konkurencji indywidualnej najlepszy okazał się...