strona główna

Jubileusze i inne uroczystości

50 lat KŁ "Daniel" w Lipce

Obchody jubileuszu 50-lecia „Daniela” były huczne i stały się doskonałą okazją do wspomnień, wymiany łowieckich historii oraz spotkania myśliwych, którzy zainicjowali powstanie koła. Dziś pozostało ich zaledwie trzech – to Witold Górecki, Benedykt Smolarek, Czesław Chałubek byli w grupie pasjonatów, którzy w 1962 r. założyli KŁ „Daniel”. W sali lipkowskiego ośrodka kultury serdecznie powitali ich członkowie koła z rodzinami oraz zaproszeni goście, wśród...

60 lat KŁ "Ryś" w Niedoradzu

Historia „Rysia” sięga 1952 r., kiedy to mieszkańcy gminy Otyń założyli Stowarzyszenie Łowieckie. Na pierwsze zebranie 22 czerwca przybyło 16 osób, które za zgodą Powiatowej Rady Narodowej utworzyły koło o nazwie „Ryś”. Założycielskie obrady prowadził Wacław Firlej, późniejszy łowczy koła. Przewodniczącym został Jan Kujawka, jego zastępcą – Władysław Durda, a zastępcą łowczego – Władysław Snowarski. Na sekretarza wybrano Czesława Frąckowiaka,...

60 lat KŁ "Jeleń" w Wągrowcu

Za datę powstania KŁ nr 32 „Jeleń” w Wągrowcu przyjmuje się 3 sierpnia 1952 roku. Tego dnia pracownicy Nadleśnictwa Durowo i Rejonu Lasów Państwowych w Wągrowcu założyli Stowarzyszenie Łowieckie Dąbrowa i wybrali zarząd w składzie: Józef Łakomy – przewodniczący, Tadeusz Hawlicki – wiceprzewodniczący, Stanisław Bydłowski – sekretarz, Walenty Wiśniewski – skarbnik i Konstanty Pucek – łowczy.  20 czerwca 1953 r. stowarzyszenie przekształciło się w Koło...

60 lat KŁ "Bielik" w Dziewierzewie

Myśliwi z KŁ „Bielik” w Dziewierzewie 8 września 2012 r. świętowali zaszczytny jubileusz 60-lecia powstania koła. Jego nieformalne początki są datowane na 1948 r., ale zapisy o działaniach łowieckich w zorganizowanym zespole pojawiają się dopiero po ustaleniu podziału administracyjnego kraju w 1952 roku. Wówczas odbyło się też zebranie organizacyjne nowo powstałego koła. Pierwszy zarząd „Bielika” ukonstytuował się w składzie: przewodniczący Kazimierz Kopterski,...

Kapliczka upamiętniająca 50-lecie KŁ "Las" w Białymstoku

Początki KŁ „Las” sięgają 1958 r., kiedy to KŁ „Leśnik” przy Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku podzieliło się na dwa koła: „Las” i „Leśnik”. Jego założycielami byli: Jan Arcimowicz, Beniamin Bajuk i Wiktor Łobodziński. W skład pierwszego zarządu weszli: łowczy Jan Arcimowicz, skarbnik Beniamin Bajuk i sekretarz Marian Daszkiewicz, wszyscy już nieżyjący. Nazwiska przewodniczącego nie udało się niestety ustalić. Przed podziałem...

55 lat KŁ "Przepiórka" w Pyrzycach

W październiku 2012 r. KŁ „Przepiórka” obchodziło 55-lecie istnienia. Uroczystość otworzył przewodniczący koła Maciej Herman, który na wstępie przywitał przybyłych gości i myśliwych wraz z rodzinami. W swoim wystąpieniu przypomniał historię „Przepiórki”, jej dokonania, a także zadania i prace realizowane na rzecz łowiectwa oraz ochrony środowiska. Następnie głos zabrali goście, którzy na ręce przewodniczącego złożyli jubilatom gratulacje i przekazali...

65 lat KŁ "Szarak" w Nysie

Koło Łowieckie „Szarak” w Nysie powstało w 1947 roku. Jest jednym z najstarszych kół w okręgu opolskim PZŁ, a zarazem jedną z najstarszych organizacji społecznych na ziemi nyskiej. Obecnie „Szarak” zrzesza 39 członków, a jeden kandydat odbywa staż. W skład zarządu wchodzą: Ryszard Jaworski – przewodniczący, Ryszard Słodkowski – łowczy, Dariusz Bagnicki – skarbnik i niżej podpisany – sekretarz.  Koło gospodaruje w dwóch sąsiadujących ze sobą...

65 lat KŁ "Bażant" w Brzeźnicy

Obchody 65-lecia KŁ „Bażant” w Brzeźnicy odbyły się 18 sierpnia 2012 roku. Rozpoczęła je msza święta koncelebrowana przez proboszcza parafii Brzeźnica ks. Piotra Karwata oraz kapelana Wojska Polskiego ks. Ireneusza Birusia. O oprawę muzyczną zadbał zespół sygnalistów myśliwskich Echo Kniei z KŁ „Przepiórka” w Mielcu. Przybyły także poczty sztandarowe z zaprzyjaźnionych kół łowieckich – „Cietrzew” w Pustkowie, „Ziemia Ropczycka” w Ropczycach oraz...

50 lat KŁ "Warmia" w Wielbarku

1 września 2012 r. był dla członków koła dniem szczególnym, obchodzili bowiem ważny jubileusz. Otóż 50 lat wcześniej, w sierpniu 1962 r., grupa zapaleńców podczas obrad pierwszego walnego zgromadzenia zainicjowała powstanie KŁ „Warmia”. Byli to m.in. Jerzy Szczechowicz, Tadeusz Wencek, Stefan Leleń, Jan Wasilewski oraz nadal cieszący się dobrym zdrowiem Leon Pakuła i Jerzy Sieklucki. Dzięki wielkiej determinacji i uporowi założycieli „Warmia” zdołała...

65 lat KŁ "Rogacz" w Międzyrzeczu

Tuż po wojnie, w 1947 r., kilku zapaleńców i pasjonatów łowiectwa postanowiło założyć Zrzeszenie Myśliwych Miasta i Powiatu Międzyrzecz. Henryk Dobrzyński, Mieczysław Sarnowski, Józef Kozłowski, Eugeniusz Bobrowic i Hieronim Szantruczek zarejestrowali „Zrzeszenie”, a rok późnej nadali mu dzisiejszą nazwę KŁ „Rogacz”. Najważniejsze daty w dziejach koła to rok 1961, kiedy myśliwi i pracownicy Lasów Państwowych nadludzkim wysiłkiem przezwyciężyli ogromny pomór dzików w powiecie, rok 1966, w którym myśliwi zaczęli organizować spotkania z dziećmi i młodzieżą międzyrzeckich szkół, a także rok 1968, gdy odbyły...