strona główna

Jubileusze i inne uroczystości

50 lat KŁ "Jeleń" w Miliczu

Marzec 23 10:59 2011 Wydrukuj

23 stycznia 1960 r. zawiązała się grupa założycieli koła "Jeleń" w Miliczu, którą utworzyli: Marian Kaźmierczak, Marian Markocki, Władysław Gajda, Kazimierz Płaczek, Władysław Cehak, Bogdan Palczewski, Bolesław Gajewicz, Stanisław Kutasiewicz i Włodzimierz Hofman. 28 marca "Jeleń" został wpisany do rejestru kół.
Obecnie KŁ "Jeleń" liczy 49 członków i pięciu stażystów. Gospodarka prowadzona jest w obwodzie nr 43 o powierzchni 6523 ha (w tym 2507 ha lasu). Obwód ma charakter polny i leży na obszarze nadleśnictwa Milicz, w leśnictwach: Sędraszyce, Gogołowice i Rakłowice. Obejmuje dwa kompleksy leśne, przedzielone drogą publiczną nr 15. Dookoła znajdują się pola zagospodarowane rolniczo (wielkie łany kukurydzy kuszące dziki i jelenie, a nam spędzające sen z powiek) oraz łąki stanowiące solidną bazę żerową. W łowisku posiadamy kilka stawów hodowlanych, zapewniających zwierzynie schronienie oraz ostoję. Karmiska, poletka zgryzowe i łowieckie, lizawki, paśniki oraz wiele urządzeń łowieckich pozwalają na prowadzenie gospodarki na wysokim poziomie.
Bogate łowisko o różnorodnej strukturze, długiej granicy polno-leśnej, ogromnej zmienności roślinnej i bogatej bazie żerowej to solidna podstawa do bytowania licznych i mocnych populacji jelenia szlachetnego, daniela, dzika oraz sarny. Oprócz tych gatunków w naszych obwodach występują również lisy, borsuki, kuny i bażanty. Bliskość stawów hodowlanych oraz rezerwatu Stawy Milickie sprawia, że liczne są także gatunki ptactwa łownego. Gęsi i dzikie kaczki stanowią atrakcję naszego łowiska. Należy wspomnieć, iż rezerwat Stawy Milickie, z którym graniczy nasz obwód, to największe skupisko lęgowe gęsi w środkowej Europie.
W latach 70. rozpoczęliśmy współpracę z biurami polowań i od tego czasu w naszym kole polują zagraniczni myśliwi z Austrii, Niemiec, Belgii, Francji, Danii oraz Holandii. Możemy się poszczycić wspaniałą i odnoszącą liczne sukcesy drużyną strzelecką, którą tworzą: Paweł Chudziński, Konrad Porowski, Krzysztof Sikora i Bartosz Wołk. Ich sukcesy to m.in. drugie miejsce we Wrocławskich Okręgowych Zawodach Strzeleckich w Opolu w 2009 r. oraz pierwsze miejsce na tych zawodach w 2010 roku.
Co roku, zgodnie z kalendarzem polowań, urządzamy około 10 zbiorówek. Organizujemy też wiele dni prac gospodarczych, podczas których każdy z członków "Jelenia" może się wykazać swoimi zdolnościami, budując lub remontując urządzenia łowieckie. Naszą zmorą, podobnie jak w przypadku wielu kół w tym okręgu, są szkody łowieckie, których wartość utrzymuje się na poziomie kilkudziesięciu tysięcy złotych. Dzięki zaangażowaniu wszystkich członków koła jesteśmy jednak w stanie radzić sobie z tą sytuacją.
Obecnie kołem "Jeleń" kieruje zarząd w składzie: prezes - Janusz Łabuda, łowczy - Bartosz Wołk, sekretarz - Zbigniew Marciniak oraz skarbnik - Wojciech Domińczyk.
W dniach 5-6 grudnia 2010 r. KŁ "Jeleń" obchodziło 50-lecie powstania. Z tej okazji pierwszego dnia w auli Zespołu Szkół Leśnych w Miliczu odbyła się uroczystość, w której uczestniczyli członkowie koła, ich rodziny oraz zaproszeni goście, przedstawiciele zaprzyjaźnionych kół łowieckich, władz samorządowych i Lasów Państwowych. Drugi dzień obchodów rozpoczęto mszą świętą przy wiacie naszego koła. Później nastąpiło poświęcenie kapliczki św. Huberta oraz odsłonięcie obelisku postawionego z okazji jubileuszu. Odbyło się również polowanie hubertowskie. Dwudniowe obchody 50-lecia zakończyła huczna biesiada myśliwska z pieczonymi dzikami.

Agnieszka Kurpiewska, Janusz Łabuda

dodaj komentarz

0 komentarzy

Napisz komentarz

Uwaga! Aby dodać komentarz, musisz posiadać konto w serwisie braclowiecka.pl oraz być zalogowanym.