strona główna

Jubileusze i inne uroczystości

Jubileusz 70-lecia powstania WKŁ nr 155 „Sokół” w Stawach

Jubileusz 70-lecia powstania WKŁ nr 155 „Sokół” w Stawach
Styczeń 04 15:48 2017 Wydrukuj

Obchody jubileuszu 70-lecia powstania WKŁ nr 155 „Sokół” w Stawach rozpoczęła msza św. hubertowska, odprawiona po raz pierwszy w tak wspaniałej oprawie łowieckiej w kościele parafialnym Najświętszego Zbawiciela w Rykach. Niepowtarzalny akompaniament zapewnili sygnaliści z Trompes de Pologne. Tuż po zakończeniu mszy odbył się koncert muzyki myśliwskiej. Dźwięki francuskich rogów par force, spotęgowane za sprawą doskonałej akustyki, wywarły na słuchaczach ogromne wrażenie, za co zespół został nagrodzony gromkimi brawami. Mieszkańcy Ryk i okolic mieli wyjątkową okazję wysłuchać jedynego w Polsce zespołu grającego tę unikatową muzykę. Na uroczystościach pojawiły się też ptaki łowcze i sokoły, co się wiąże z nazwą koła oraz nawiązuje do staropolskich tradycji łowieckich. Bardzo zależało nam na tym, aby pokazać szerszemu gronu lokalnej społeczności fragment bogatej kultury łowieckiej w postaci ceremoniału mszy hubertowskiej.

Kolejną część obchodów zaplanowano w restauracji hotelu Olivia, dokąd przybyli zaproszeni goście: przedstawiciele miejscowych władz, władz łowieckich, policji i Nadleśnictwa Puławy oraz prezesi zaprzyjaźnionych kół. Członek Kapituły Odznaczeń Łowieckich PZŁ Karol Cichowski odczytał list gratulacyjny od łowczego krajowego Lecha Blocha. Przy dźwiękach sygnałów myśliwskich wprowadzono sztandar koła. Marszałek wojewódzki uhonorował go odznaką „Zasłużony dla województwa lubelskiego”. Po części oficjalnej zaproszono wszystkich do zwiedzania wystawy dawnej broni myśliwskiej, pochodzącej z połowy XIX w., oraz trofeów łowieckich, dorobku hodowlanego, który świadczy o atrakcyjności łowisk powiatu puławskiego i ryckiego, położonych w widłach Wisły i Wieprza.

Nasze koło podejmuje wiele inicjatyw o zasięgu ogólnopolskim i światowym. W latach 2013–2015 było współorganizatorem międzynarodowych oraz krajowych konkursów pracy wyżłów w klasie wielostronnej i wszechstronnej, których przygotowanie wysoko ocenili zarówno sędziowie, jak i uczestnicy biorący udział w rywalizacji. Aktywnie działamy w Związku Kynologicznym w Polsce, promując na arenie europejskiej rodzime rasy psów myśliwskich, np. gończego polskiego czy ogara polskiego.

Praca organizacyjna i terenowa związana z gospodarką łowiecką to przede wszystkim praca społeczna. Myśliwi realizują zadania dotyczące ochrony środowiska, dbają o zachowanie różnorodności biologicznej, a także poświęcają własny czas i środki, często kosztem innych obowiązków. Jako zorganizowana społeczność włączają się też w pomoc charytatywną. Od wielu lat
KŁ „Sokół” uczestniczy w ogólnopolskiej akcji Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę. Za jej sprawą osoby potrzebujące, zwłaszcza dzieci z naszego regionu, otrzymują paczki żywnościowe w okresie świąt Bożego Narodzenia. Angażujemy się również w działania Klubu Honorowych Dawców Krwi PCK przy ZO PZŁ w Lublinie. W 2015 r. przy wsparciu Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie w ramach programu odbudowy zwierzyny drobnej w województwie lubelskim przystąpiliśmy do restytucji zająca w dolinie Wieprza. Wybudowaliśmy wolierę adaptacyjną i wypuściliśmy 38 osobników. Aby wzbogacić łowisko, we współpracy z Lubelskim Urzędem Wojewódzkim oraz ZO PZŁ w Lublinie od 2010 r. wsiedlamy ponad 150 bażantów, tym samym wzmacniając populację w regionie. Ponadto współpracujemy z Kołem Ekologów działającym przy gimnazjum w Baranowie. Młodzież uczestniczy w zimowym dokarmianiu zwierzyny oraz w reintrodukcji bażantów. Członkowie koła od 30 lat współorganizują też coroczną akcję sadzenia lasu, w której biorą udział całe rodziny i uczniowie. KŁ „Sokół” jest również inicjatorem oraz organizatorem corocznych zawodów i sparingów strzeleckich między zaprzyjaźnionymi kołami.

Szczególne zasługi w ramach działalności na niwie łowieckiej zostały docenione podczas obchodów 70-lecia „Sokoła” i uhonorowane odznaczeniami łowieckimi.

Tomasz Hubert Marcinkowski, Fot. Agnieszka Oleksiak | BŁ nr 1/2017

dodaj komentarz

0 komentarzy

Napisz komentarz

Uwaga! Aby dodać komentarz, musisz posiadać konto w serwisie braclowiecka.pl oraz być zalogowanym.