strona główna

Jubileusze i inne uroczystości

65 lat KŁ "Dzik" w Kutnie

Uroczystości jubileuszowe Koła Łowieckiego „Dzik” w Kutnie odbyły się 1 września br. Najważniejszym punktem obchodów było dokonanie aktu rozwinięcia i przekazania sztandaru, na który przyzwolono uchwałą ORŁ w Płocku. W skład Komitetu Fundacyjnego weszli m.in. prezydent Kutna, powiat kutnowski wraz z sąsiadującymi gminami i urzędami gminnymi, Nadleśnictwo Kutno, ZO PZŁ w Płocku, Bank BGŻ w Kutnie, Bank Spółdzielczy w Krośniewicach, biskup łowicki i prałat parafii św. Jana Chrzciciela w Kutnie oraz myśliwi. Podczas mszy w kościele św. Jana Chrzciciela, celebrowanej przez ks. biskupa łowickiego Józefa Zawitkowskiego wraz...

50 lat KŁ "Diana" w Wołowie

W sobotę 25 sierpnia br. uroczyście obchodzono jubileusz 50-lecia KŁ „Diana” w Wołowie k. Pieniężna. Na placu targowym zgromadzili się myśliwi (wszyscy w nowych galowych mundurach) i goście, by wraz z pocztami sztandarowymi, przy akompaniamencie sygnalistów, przemaszerować ulicami miasta do kościoła św. Piotra i Pawła. W pochodzie uczestniczyli również członkowie rodzin myśliwych i mieszkańcy Pieniężna. W trakcie jubileuszowej mszy nadano i poświęceno sztandar koła. Aktu nadania dokonał przewodniczący ZO PZŁ w Elblągu Wieńczysław Tylkowski, a poświęcenia – proboszcz parafii ks. Franciszek Martyna. Na uroczystość...

65-lecie KŁ "Szarak" w Tczewie

KŁ „Szarak” w Tczewie należy do najstarszych w swoim regionie – powstało w 1947 r., a w czerwcu br. uroczyście obchodziło 65-lecie istnienia. Punktem kulminacyjnym była impreza zorganizowana 23 czerwca w Bukowcu, gdzie myśliwi „Szaraka” mają stanicę. Z okazji swojego święta postawili tam kapliczkę patrona myśliwych św. Huberta, która od razu została poświęcona. U jej podstawy wmurowano akt erekcyjny podpisany przez władze koła i zaproszonych duchownych. Najdonioślejszą chwilą podczas jubileuszowych uroczystości była msza hubertowska, otwierająca obchody. Celebrował ją ks. prałat Andrzej Koss, kapelan myśliwych i leśników z diecezji...

40 lat KŁ "Głusza" w Bydgoszczy

W życiu koła łowieckiego czterdzieści lat to wiek młodzieńczy. Choć KŁ „Głusza” ma najkrótszy staż spośród bydgoskich kół, to działa bardzo prężnie za sprawą ludzi, którzy go powołali do życia i od czterdziestu lat mądrze, z pasją, oddaniem i wyczuciem nim zarządzają. Organizują jego życie wewnętrzne, prowadzą racjonalną gospodarkę łowiecką oraz kultywują tradycje i zwyczaje łowieckie, z których ta ziemia zawsze słynęła. Mają także to wielkie szczęście (na które zresztą solidnie zapracowali), że w Kujawsko-Pomorskiem myśliwi są dobrze postrzegani i oceniani przez społeczeństwo....

50 lat KŁ "Dzik" w Człuchowie

Koło Łowieckie „Dzik” w Człuchowie powstało 2 czerwca 1962 roku. Początkowo liczyło 11 członków, a dziś zrzesza już 72 myśliwych, z których dziesięciu zostało uhonorowanych Medalem Zasługi dla Łowiectwa Słupskiego, czterech otrzymało Złoty Medal Zasługi Łowieckiej, 14 – medal srebrny, a 33 – brązowy. Ponadto dwóch łowców może się poszczycić „Złomem”. W skład koła wchodzi pięciu instruktorów kynologicznych i siedmiu instruktorów strzelectwa myśliwskiego. Zarząd „Dzika” tworzą obecnie: przewodniczący Waldemar Klimek, łowczy Konrad Nałęcz, sekretarz – Alojzy Pryba, skarbnik Marek Szypryt oraz członek zarządu...

50 lat KŁ "Odyniec" w Bielęcinie

Koło Łowieckie nr 94 „Odyniec” zostało założone w 1961 roku. Pierwotnie liczyło ośmiu członków, ale już po kilku miesiącach ich liczba zwiększyła się do dwunastu. „Odyniec” posiada jeden obwód nr 353 o powierzchni 5670 ha, w powiecie wolsztyńskim w Wielkopolsce. 80 proc. tego areału stanowią pola. Do połowy lat 80. występowała w nim zwierzyna drobna: zające, bażanty, kuropatwy oraz kaczki. Obecnie jej stan liczebny jest bardzo słaby, dlatego koło prowadzi...

Bal z okazji 65-lecia KŁ "Łoza" w Chełmży

Koło Łowieckie „Łoza” w Chełmży (woj. kujawsko-pomorskie) powstało w 1947 r. z inicjatywy łowczego okręgowego Jana Gabora. W 1997 r. w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Kończewicach ówczesny zarząd koła zorganizował bal myśliwski z okazji jubileuszu 50-lecia istnienia. Niestety, mimo podejmowanych prób, przez długi czas nie udało się kontynuować takich imprez. Obecny zarząd koła, który pełni statutowe funkcje nieprzerwanie od 10 lat, poświęca wiele...

60 lat KŁ "Knieja" w Wałbrzychu

21 kwietnia 2012 r. odbyło się walne zgromadzenie KŁ „Knieja” w Wałbrzychu, które zapoczątkowało całoroczne obchody 60-lecia koła. Jednym z elementów było wręczenie wszystkim członkom kapeluszy według wzoru PZŁ wraz z pamiątkowymi znaczkami oraz wspólna fotografia w zabytkowym parku przy ZO PZŁ w Wałbrzychu, gdzie swoje siedziby ma pięć kół, w tym nasze. Koło „Knieja” zostało założone 26 maja 1952 r., a w 2009 r. odznaczono je Złotym Medalem Zasługi...

65-lecie KŁ "Foka" w Kołobrzegu

5 listopada 2011 r. obchodziliśmy jubileusz 65-lecia powstania Koła Łowieckiego „Foka”. Ten szczególny dzień rozpoczęliśmy polowaniem hubertowskim. Główna uroczystość odbyła się wieczorem w restauracji „Barko” w Charzynie. Wśród zaproszonych gości byli m.in. przedstawiciele władz okręgowych PZŁ, Lasów Państwowych, sąsiednich kół łowieckich i współpracujących z nami firm oraz myśliwi, ich rodziny i znajomi. Goście złożyli członkom koła gratulacje i...

45-lecie KŁ "Daniel" w Stargardzie Szczecińskim

W 2011 r. stargardzkie KŁ „Daniel” obchodziło jubileusz 45-lecia. Powstało ono w 1966 r., gdy decyzją władz wojskowych oraz walnego zgromadzenia cywilni członkowie zostali wykluczeni z szeregów WKŁ „Knieja”. Nie pozostali jednak bezczynni i utworzyli koło „Daniel”.  Początki były trudne, w pierwszych dwóch latach działalności koła w leśno-polnym obwodzie postawiono prawie 400 urządzeń łowieckich, głównie budek dla kuropatw, karmników dla zajęcy oraz...