strona główna

Komentarze i opinie

Musimy wszystko przebudować!

Musimy wszystko przebudować!
Styczeń 02 15:32 2019 Wydrukuj

8 grudnia ub.r., krótko po wyborze prezydium NRŁ, redakcja zwróciła się do jej nowego prezesa Rafała Malca (na zdjęciu powyżej stoi w środku) z prośbą o udzielenie odpowiedzi na trzy pytania dotyczące planów co do najbliższych działań Rady. Niestety, z nieustalonych przez nas przyczyn zwrotną wiadomość otrzymaliśmy dopiero 2 stycznia br. Nie umniejsza to jednak aktualności informacji, którą zamieszczamy poniżej.
 
Jakie najważniejsze uregulowania powinny się znaleźć w przygotowywanym nowym Statucie PZŁ?
Znowelizowana w ubiegłym roku ustawa Prawo łowieckie wymusza wprowadzenie zmian w naszym statucie. Mamy niestety bardzo mało czasu. Dlatego pierwszą uchwałą nowej NRŁ po wyborze prezydium było powołanie komisji statutowej. W jej skład wszedł wiceprezes Andrzej Skibiński [na zdjęciu pierwszy z prawej – przyp. red.] – prawnik, który otrzymał zadanie sprawnego przeprowadzenia tego procesu.

Z niewiadomych dla nas powodów z ustawy znikły okręgowe rady łowieckie, a był to jeden z kluczowych organów naszej organizacji. Zamierzamy kompetencje tego społecznego nadzoru inaczej usytuować, jasno określając zadania i zakres odpowiedzialności poszczególnych organów.

Nowelizując Statut PZŁ, mamy niepowtarzalną możliwość poprawienia wielu zapisów, które generowały konflikty w naszym środowisku, ale żeby przedstawić konkretne rozwiązania, musi przepracować je komisja statutowa. Mam nadzieję, że trzeciego stycznia na posiedzeniu NRŁ będziemy już mogli nad projektem dyskutować.
 
Jaka powinna być rola NRŁ i jak powinna wyglądać jej współpraca z Zarządem Głównym oraz zarządami okręgowymi PZŁ w sytuacji, gdy zarówno składy osobowe tych organów, jak i podejmowane przez nie działania są uzależnione od decyzji ministra środowiska?
Przed NRŁ stoi wiele nowych zadań i nie mam wątpliwości – musimy wszystko przebudować! Wprawdzie cały czas mamy model łowiectwa opierający się na trzech filarach – czyli jednej organizacji, dużych obwodach i zwierzynie stanowiącej własność skarbu państwa, ale ostatnia nowelizacja naszej ustawy znacząco ograniczyła nam samorządność!

Naczelna Rada Łowiecka – z racji swojego umocowania w ustawie oraz w Statucie PZŁ – jest swoistym parlamentem, który jednak nie tylko uchwala prawo, ale uczestniczy w rządzeniu naszym związkiem! Mamy nowe realia. Łowczego krajowego wprawdzie wskazuje NRŁ, ale odwołuje minister. Musimy jeszcze sprawniej współpracować z rządem, ale ta konstrukcja wymusza na naszym Związku przerzucenie wielu dotychczasowych kompetencji przewodniczącego ZG PZŁ na społeczne ciało, jakim jest Rada, która razem z Krajowym Zjazdem Delegatów ma mandat i poparcie członków naszego zrzeszenia.
 
Jakie działania będzie realizować NRŁ w ciągu najbliższego roku?
Najważniejszym wydarzeniem w nadchodzącym roku [2019 r. – przyp. red.] będzie Krajowy Zjazd Delegatów. Musimy uchwalić naszą konstytucję oraz długofalową strategię. Zamierzamy jednak wykorzystać spotkanie najwyższej władzy związku, by pokazać się społeczeństwu. Będzie to moim zdaniem doskonała sposobność do promocji dziczyzny i prezentacji naszej kultury. Wielokrotnie widziałem, jak kosztując bigos lub gulasz, argumenty myśliwych i dokonania w dziedzinie ochrony przyrody przebijają się do społeczeństwa. Jestem przekonany, że nie możemy zmarnować takiej szansy i będę przekonywać do tego pomysłu NRŁ.

Kolejnym bardzo ważnym działaniem będzie przygotowanie struktur naszego zrzeszenia do dzierżawy obwodów w 2020 r. Musimy szybko opracować i wdrożyć jasne procedury oceny kół łowieckich, ponieważ możemy mieć sytuację wielu sporów, które będziemy musieli rozpoznawać.

Komisje problemowe to osobny, bardzo złożony temat, którego w kilku zdaniach nie można opisać. Musimy go jeszcze przedyskutować w szerszym gronie i omówić zarówno ich skład oraz cele, jakie postawimy przed komisjami. Rozmawiając z członkami Rady i prezydium, widzimy potrzebę powołania tych, które funkcjonowały i sprawdziły się w naszym zrzeszeniu, ale również myślimy o powołaniu nowych dla przykładu nadzoru i kontroli, zwalczania ASF czy edukacji i promocji.
 
Dziękujemy za rozmowę.
 
Redakcja, Fot. arch. ZG PZŁ
 
Pisownia oryginalna, poprawiono interpunkcję i ortografię.

dodaj komentarz

0 komentarzy

Napisz komentarz

Uwaga! Aby dodać komentarz, musisz posiadać konto w serwisie braclowiecka.pl oraz być zalogowanym.