strona główna

Komentarze i opinie

Odpowiedź łowczego krajowego ws. oświadczenia prezesa NRŁ

Odpowiedź łowczego krajowego
Lipiec 30 09:55 2021 Wydrukuj

W 7/2021 zamieściliśmy wywiad z Mirosławem Olszewskim, który mówił o udziale Pawła Piątkiewicza w przejęciu obwodu jednego z ostrowskich kół. 29 czerwca na stronie Zarządu Głównego PZŁ ukazał się tekst Pawła Piątkiewicza. Krytykuje on tam „Brać Łowiecką” i podaje nieprawdziwe informacje o Mirosławie Olszewskim. Zwróciliśmy się więc do łowczego krajowego z prośbą o zamieszczenie naszego ad vocem. Nigdy nie powoływaliśmy się przy tym na Prawo prasowe. Prostowanie kłamstw wynika jednak naszym zdaniem z poszanowania prawdy, niepotrzebne są tu jakiekolwiek paragrafy. Niestety zostaliśmy zignorowani, dlatego w sierpniowym numerze (i na naszej stronie internetowej) zamieściliśmy tekst, o którego publikację prosiliśmy łowczego. Podaliśmy tam, że nie otrzymaliśmy odpowiedzi z Zarządu Głównego PZŁ. Dotarła ona jednak już po złożeniu gazety do druku. Poniżej zamieszczamy zatem wiadomość od łowczego krajowego Pawła Lisiaka w oryginalnym brzmieniu.

Red.
 


 
Szanowny Panie Redaktorze
Podkreślam, że Zarząd Główny PZŁ jest administratorem strony Internetowej PZŁ i w konsekwencji nie jest „prasą” w rozumieniu prawa prasowego. Nie znajdują więc w tym przypadku zastosowania przepisy Prawa prasowego, w tym regulacje dot. sprostowania. Zarząd Główny PZŁ nie ma zatem obowiązku publikacji sprostowania. 
 
Należy przy tym nadmienić, iż przedmiotowy tekst został umieszczony na stronie Internetowej PZŁ na wyraźne żądanie i na odpowiedzialność Pana Profesora Pawła Piątkiewicza, pełniącego funkcję Prezesa Naczelnej Rady Łowieckiej. Żądanie umieszczenia przedmiotowego stanowiska na stronie Internetowej PZŁ pochodziło zatem od osoby sprawującej funkcję organu statutowego PZŁ uprawnionego do reprezentacji Naczelnej Rady Łowieckiej (§85 ust. 3 Statutu). Jako że Zarząd Główny PZŁ zapewnia obsługę administracyjno-biurową (§85 ust. 4 Statutu), a więc odpowiada także za zapewnienie Naczelnej Radzie Łowieckiej środków komunikowania, Zarząd Główny PZŁ był zobowiązany do udostępnienia stanowiska Prezesa Naczelnej Rady Łowieckiej zgodnie z jego żądaniem. Stąd też osobą ponoszącą wyłączną odpowiedzialność za treść stanowiska jest Pan Profesor Paweł Piątkiewicz, Prezes Naczelnej Rady Łowieckiej.
 
Z poważaniem
dr inż. Paweł Lisiak
Łowczy Krajowy

 

dodaj komentarz

0 komentarzy

Napisz komentarz

Uwaga! Aby dodać komentarz, musisz posiadać konto w serwisie braclowiecka.pl oraz być zalogowanym.