strona główna

Komentarze i opinie

Lustracja w kole – pułapka na wyborczym walnym zgromadzeniu

Należy się spodziewać, że po formalnym ogłoszeniu odwołania stanu zagrożenia epidemicznego w całej Polsce odbędą się wyborcze walne zgromadzenia kół łowieckich. Przy tej okazji warto przypomnieć o dodatkowych wymogach proceduralnych związanych z lustracją. Kilka praktycznych wskazówek, które zamieszczam poniżej, pozwoli uniknąć lustracyjnych pułapek przy przeprowadzaniu wyborów do organów kół.   20 marca 2020 r. oficjalnie wprowadzono w Polsce stan epidemii,...

Myśliwy na wojnie – nowy argument w dyskusji o łowiectwie

Poza konfliktem zbrojnym towarzyszącym rozpadowi byłej Jugosławii nie widziano w Europie wojny od 1945 roku. Przyzwyczailiśmy się do tego, że wojna jest pojęciem abstrakcyjnym, że może grozić jakimś dalekim krajom Trzeciego Świata, ale nie nam w centrum Europy. Tymczasem tuż za naszą wschodnią granicą wybuchła regularna, krwawa wojna, a cały świat zadaje sobie pytanie, jak się to wszystko skończy. Przy tej tragicznej okazji warto poruszyć pozostające dotąd na uboczu...

Minister nie płaci, ale wymaga

Duże kontrowersje wśród członków PZŁ wzbudziła decyzja ministra klimatu i środowiska z 30 listopada 2021 r., która uchyliła w całości – jako niezgodną z postanowieniami Statutu PZŁ – Uchwałę nr 381/2021 Naczelnej Rady Łowieckiej z dnia 28 lipca 2021 r. w sprawie wypowiedzenia Łowczemu Krajowemu Pawłowi Lisiakowi warunków płacy i ustalenia nowego wynagrodzenia i zasad jego ustalania.   Przypomnijmy: NRŁ zmieniła zasady wynagradzania łowczego krajowego –...

Płacz nad rozlanym mlekiem, czyli odstrzał dzików w Wałbrzychu

Rozlało się mleko w Wałbrzychu. Mam na myśli odstrzał redukcyjny dzików w tym mieście na początku grudnia, o czym zrobiło się głośno w całej Polsce. Na wstępie chciałbym podkreślić, że odstrzał redukcyjny zwierząt łownych nie jest polowaniem, mimo że dokonuje go myśliwy, członek PZŁ. Bardzo klarownie wyjaśnił to w swoim artykule Miłosz Kościelniak-Marszał (BŁ 9/2021). Przy okazji wykazał pewną niekonsekwencję zapisów ustawowych, które regulują kwestie...

COVID-owe zbiorówki

W obecnym sezonie łowieckim obostrzenia wynikające z pandemii na razie nie ograniczyły nam możliwości wspólnych polowań. Zbiorówki, które rozpoczęliśmy w październiku, osiągnęły obecnie półmetek. Po rocznej przerwie znowu możemy się spotkać i wspólnie cieszyć z celebrowania Dnia św. Huberta, pokotów, zbliżających się polowań wigilijnych itp. Czy jednak ta normalność polowań w dobie kolejnej fali pandemii nie powinna skłaniać nas, myśliwych, do wzmożonej...

Odpowiedź łowczego krajowego ws. oświadczenia prezesa NRŁ

W BŁ 7/2021 zamieściliśmy wywiad z Mirosławem Olszewskim, który mówił o udziale Pawła Piątkiewicza w przejęciu obwodu jednego z ostrowskich kół. 29 czerwca na stronie Zarządu Głównego PZŁ ukazał się tekst Pawła Piątkiewicza. Krytykuje on tam „Brać Łowiecką” i podaje nieprawdziwe informacje o Mirosławie Olszewskim. Zwróciliśmy się więc do łowczego krajowego z prośbą o zamieszczenie naszego ad vocem. Nigdy nie powoływaliśmy się przy tym na Prawo prasowe....

Dokąd zmierza prezes NRŁ?

29 czerwca br. na stronie Zarządu Głównego PZŁ ukazał się tekst „W »Braci Łowieckiej« nic się nie zmienia… komentarz Prezesa Naczelnej Rady Łowieckiej prof. dr hab. Pawła Piątkiewicza”, który odnosi się do wywiadu Dariusza Gizaka z Mirosławem Olszewskim, zamieszczonego w lipcowym numerze „Braci Łowieckiej”. Prezes NRŁ wykorzystał stronę internetową PZŁ do załatwienia swojej prywatnej sprawy (wywiad dotyczy bowiem jego działalności w kole „Luszyn”, a nie w NRŁ), a ponadto w ogóle się nie odniósł do konkretnych zarzutów stawianych mu przez Olszewskiego jako prezesowi i założycielowi koła „Luszyn”. Niestety w swoim komentarzu Paweł Piątkiewicz napisał też wiele kłamstw.

Walne w czasie pandemii

Zarząd KŁ nr 128 „Diana” w Warszawie przy Samodzielnym Zakładzie Zoologii Leśnej i Łowiectwa Wydziału Leśnego SGGW zgodnie ze Statutem PZŁ i na podstawie podjętych uchwał na 24 kwietnia br. zwołał walne zgromadzenie. Podstawą prawną dla takiego działania, z obowiązującymi regulacjami COVID-owymi w tle, jest Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 marca 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. poz. 512), wydane na podstawie art. 46a oraz art. 46b pkt 1–6 i 8–13 Ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz.U. z 2020 r. poz. 1845, 2112 i 2401 oraz z 2021 r. poz. 159, 180 i 255).

Kameleon II

Paweł Gdula nie zrozumiał mojego artykułu pod takim samym tytułem, który ukazał się w BŁ nr 1/2021. Zamiast odpowiedzieć na zarzuty dotyczące działań osób najwyżej postawionych w Polskim Związku Łowieckim, zajął się opiniowaniem mnie (w tekście zamieszczonym na portalu wildmen.pl – przyp. red.). Wykorzystuje do tego znaną metodę półprawd, czyli najgorszych z możliwych kłamstw. W tym celu podaje się tylko część informacji sprawiającą wrażenie prawdziwej, jeśli się nie zna jej dokończenia.

W Szczecinie wciąż po staremu

Z Rafałem Podgórskim, myśliwym z terenu działania Zarządu Okręgowego PZŁ w Szczecinie, rozmawiamy o nowych władzach i starym stylu rządzenia.   Ile lat poluje Pan na tym terenie? Jestem myśliwym od 2002 r., ale łowiectwo przewijało się w moim domu od zawsze i uczyłem się go od lat dziecięcych. Mój ojciec poluje od ponad 50 lat. Należy do tego samego koła co ja – uznałem za naturalne, że będę kontynuował jego pasję w tym samym miejscu.   Kiedy zaczęły się...