W najnowszym numerze BŁ

Spis treści numeru 2/2019

zobacz więcej

Aktualności

Greenpeace i „Niech Żyją!” nie negują odstrzału dzików, ale…

– My nie jesteśmy przeciwni (…) skutecznej walce z ASF-em i redukcji populacji dzika w takim stopniu, który rzeczywiście będzie uzasadniony naukowo. Nieprzemyślany, niepotrzebny masowy odstrzał to jest to, czemu jesteśmy przeciwni. Dla nas bardzo ważna jest też kwestia (…) biernego nadzoru, czyli znajdywania martwych dzików w lasach, w którym mogłoby uczestniczyć społeczeństwo – mówiła Marta Grundland z Greenpeace Polska podczas wspólnego posiedzenia sejmowych komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa, które odbyło się 19 lutego. W jego trakcie została przedstawiona informacja resortu środowiska o działaniach ograniczających liczebność dzików.

Statut PZŁ uchwalony ze zobowiązaniem do jego nowelizacji

XXIV Krajowy Zjazd Delegatów, który 16 lutego br. odbył się w Sękocinie Starym k. Warszawy, uchwalił Statut PZŁ w brzmieniu przyjętym przez NRŁ 25 stycznia i podanym do wiadomości członków, wraz z pakietem 97 poprawek (głosowanych łącznie) przygotowanych przez Radę już po tym terminie. Najwyższa władza zrzeszenia zobowiązała ponadto NRŁ do przeanalizowania poprawek złożonych podczas KZD przez delegatów, a także rozważenia tych, które nadejdą do 31 marca br. Tym sposobem zagwarantowano kontynuację prac nad statutem. Wpływ na jego ostateczny kształt będą mieli również szeregowi myśliwi, dotąd tej możliwości pozbawieni. Do 30 września br. powinien zostać zwołany nadzwyczajny zjazd delegatów, by uchwalić znowelizowany dokument.

Uchylone kryteria powoływania łowczego krajowego i próba zmiany Statutu PZŁ

Decyzją z 14 lutego br. minister środowiska w trybie administracyjnym uchylił uchwałę NRŁ przyjętą na posiedzeniu 8 lutego w sprawie kryteriów powoływania kandydatów na łowczego krajowego. W uzasadnieniu takiego rozstrzygnięcia odwołano się do § 9 ust. 2 pkt 1 Statutu PZŁ, który mówi, że każda osoba fizyczna będąca członkiem zrzeszenia ma prawo wybierać i być wybieraną do jego organów lub na określoną funkcję. Zdaniem ministra uchwała NRŁ jednocześnie naruszyła § 108 Statutu PZŁ, określający zamknięty katalog kompetencji Rady. Wśród nich brak uprawnień do określania wymagań dla kandydatów na przewodniczącego ZG PZŁ.

Wątpliwości delegata na KZD

W związku ze zbliżającym się Krajowym Zjazdem Delegatów PZŁ pozwalam sobie zwrócić uwagę członków PZŁ, a zwłaszcza delegatów na zbliżający się KZD, na kwestie związane bezpośrednio z jego tematyką. Jak wiadomo, przedmiotem obrad ma być uchwalenie Statutu PZŁ. Z tego też powodu czuję się w obowiązku ukazać problemy natury przede wszystkim formalnej, ale też praktycznej, które moim zdaniem uniemożliwiają skuteczne procedowanie nad proponowanym Statutem PZŁ.
 ...

Co ciekawego na Kniejach 2019?

Poznańskim Targom Łowieckim Knieje w tym roku stuknęło pięć lat. Kolejna odsłona tego wydarzenia, która tym razem odbyła się w pierwszy weekend lutego, przyciągnęła całą rzeszę zwiedzających. Atrakcyjność części łowieckiej zapewne zwiększały trwające jednocześnie i oblegane przez pasjonatów Targi Wędkarskie Rybomania oraz Targi Sprzętu Pływającego i Sportów Wodnych Boatex, a także towarzyszące im imprezy Shooting Pro (targi strzeleckie), Survival Force Expo...

Profil kandydata na łowczego krajowego

Na posiedzeniu NRŁ w piątek 8 lutego wbrew wstępnie planowanemu porządkowi obrad nie zostali przedstawieni nowi kandydaci na łowczego krajowego. Przewagą jednego głosu (24 za w stosunku do 23 przeciw) Rada przychyliła się natomiast do odwołania Piotra Jenocha z pełnienia tej funkcji. O przygotowanie opinii w tej sprawie zwrócił się minister środowiska.
 
Podczas piątkowego posiedzenia przygotowano i przyjęto także profil osoby pretendującej na stanowisko łowczego krajowego, uściślający wymagania, jakie musi ona spełniać.

Żubry na poligony! Tylko na które?!

W grudniu ub.r. generalny dyrektor ochrony środowiska wydał dwie decyzje dotyczące odstrzału żubrów. Pierwsza z nich zezwalała na eliminację do 20 osobników w nadleśnictwie Krynki (Puszcza Knyszyńska), druga zaś – do 17 osobników w nadleśnictwach Borki oraz Czerwony Dwór i ponadto do 3 osobników z zagrody pokazowej w Wolisku (Puszcza Borecka). Działanie miało dotyczyć zwierząt poważnie chorych, rannych, chorych i cierpiących, a także agresywnych i wyrządzających znaczne szkody w gospodarce rolnej lub leśnej albo innych rodzajach mienia.

zobacz więcej

Konkursy

Najciekawsze parostki sezonu 2018/2019 wyłonione!

Do ostatniej edycji konkursu BŁ i firmy Swarovski Optik na najciekawsze parostki nadesłano 44 zgłoszenia. W finałowej dziesiątce znalazły się trofea o dużym zróżnicowaniu form, niektóre bardzo intrygujące. Trafił się także jeden perukarz. Komisja konkursowa jak zwykle nie miała więc łatwego zadania.
Tytuł najciekawszych parostków sezonu 2018/2019 ostatecznie przyznano trofeum zdobytemu przez Wojciecha Potockiego 17 czerwca 2018 r., w łowisku dzierżawionym przez KŁ nr...

Rozstrzygnięcie konkursu na najcięższe parostki sezonu 2018/2019

W mijającym sezonie łowieckim zdecydowaliśmy się reaktywować konkurs na najcięższe parostki sezonu. Sponsorem nagrody głównej – lunety celowniczej Helia 2,4–12x56 – został austriacki producent renomowanej optyki dla myśliwych i strzelców, firma Kahles.

Masy brutto zgłoszonych do rywalizacji trofeów przeważnie przekraczały 700 g. Najcięższe parostki ważyły natomiast – co potwierdziliśmy komisyjnym, redakcyjnym pomiarem – 830 g i jako jedyne przekroczyły...

Konkurs na najcięższy wieniec byka jelenia sezonu 2018/2019

Po kilku latach przerwy reaktywujemy konkurs na najcięższy wieniec byka jelenia szlachetnego. W sezonach 2007/2008–2009/2010 organizowaliśmy go wraz z FH Knieja w Krakowie, która przyjęła propozycję ufundowania głównej nagrody – lornetki z dalmierzem MeoRange 10x42 HD o wartości rynkowej 7500 zł – w nowej odsłonie rywalizacji. Zasady pozostają niezmienione. Czekamy na zgłoszenia wieńców z podaniem ich masy brutto ocenionej minimum 30 dni od daty pozyskania.

Konkurs na najcięższe parostki 2018 r.

Po okresie przerwy powracamy do organizacji konkursu na najcięższe parostki sezonu, który był realizowany w latach 2007–2011. Przegląd zwycięskich rogaczy we wszystkich pięciu edycjach prezentujemy w galerii zamieszczonej u dołu strony. Najcięższe trofeum spośród nich zdobył Robert Zajda w obwodzie KŁ „Las” w Radomiu w 2009 r. Masa brutto zgłoszonych parostków wyniosła 853 g. W 2011 r. w KŁ „Cyranka” w Złotoryi Wiesław Twardowski strzelił tylko nieznacznie lżejszego kozła. Jego trofeum ważyło 850 g. Jaka masa okaże się największa w tym roku?

Konkurs na najcięższego dzika sezonu 2018/2019

„Mocny karabin za potężnego dzika!” – organizowana pod taką nazwą pierwsza edycja konkursu BŁ i firmy Łowca w Rudzie Śląskiej na najcięższego czarnego zwierza spotkała się z bardzo dobrym odzewem. Otrzymaliśmy 18 zgłoszeń, a udokumentowane masy strzelonych osobników wahały się od 123 do 196 kg. Pięć odyńców miało masę 180 kg i więcej, co jednoznacznie wskazuje, że przed upolowaniem mogły ważyć przeszło 200 kg. Jesteśmy przekonani, że mimo natężonego odstrzału w ramach redukcji liczebności czarnego zwierza spowodowanej szerzącym się ASF-em w naszych łowiskach nie brakuje rosłych dzików, większych niż zaprezentowane w pierwszej edycji konkursu. Dlatego wespół z firmą Łowca kontynuujemy poszukiwania najcięższych przedstawicieli tego gatunku.