strona główna

Konkursy

Konkurs na najcięższego dzika sezonu 2021/2022

Konkurs na najcięższego dzika sezonu 2021/2022
Grudzień 08 17:33 2021 Wydrukuj

Zdobywca najcięższego dzika sezonu 2021/2022 weźmie udział w dwudniowym polowaniu zbiorowym na zwierzynę grubą w Polsce, ufundowanym przez firmę Łowca w Rudzie Śląskiej (w związku ze zmieniającą się sytuacją epidemiczną szczegóły, w tym termin i miejsce łowów, zostaną podane w późniejszym terminie), oraz otrzyma pamiątkową statuetkę ufundowaną przez redakcję. Zdobywcy drugiego i trzeciego miejsca dostaną upominki. Na łamach ukażą się ponadto opowiadania relacjonujące łowy zakończone upolowaniem wyróżnionych dzików.
 
W poprzednich dwóch edycjach zwycięskie odyńce padły w KŁ „Boruta” w Białymstoku. W minionym sezonie najcięższego dzika (224 kg) strzelił prezes tego koła Tomasz Komarewski (historię pamiętnego polowania opublikowaliśmy w nr 11/2021), a rok wcześniej – łowczy Józef Bazylczyk (zwierz o wadze 242 kg). Przypomnijmy, że w pierwszej odsłonie konkursu wygrał Grzegorz Koziński, który zgłosił dzika (196 kg) strzelonego gościnnie w KŁ „Azotrop” w Puławach, a w drugiej – Grzegorz Filipiak (masa zdobyczy 215 kg) z KŁ „Ryś” w Niedoradzu.
 
Niezbędne formalności oraz szczegóły wyłonienia zwycięzcy piątej edycji konkursu i firmy Łowca w Rudzie Śląskiej określa regulamin, z którym można się zapoznać TUTAJ (poniżej zamieszczamy tylko warunki uczestnictwa w konkursie w postaci wyciągu z regulaminu). Formularz zgłoszeniowy znajduje się zaś TUTAJ.
 
Na zgłoszenia czekamy do niedzieli 17 kwietnia 2022 r. Można je przesyłać drogą elektroniczną na adres braclowiecka@oikos.net.pl albo pocztą tradycyjną: Redakcja „Braci Łowieckiej”, ul. Kaliska 1 m. 7, 02-316 Warszawa (z dopiskiem na kopercie „Dzik sezonu”). Przed zakończeniem przyjmowania zgłoszeń nie będą udzielane informacje dotyczące tych już nadesłanych.
 
W konkursie weźmiemy pod uwagę udokumentowaną masę zwierza po wypatroszeniu (niezależnie od tego, czy gwizd został już odbity czy nie – sugerujemy ważenie dzików przed odbiciem oręża). W razie jednakowej masy tuszy dwóch osobników o zwycięstwie zadecyduje średnia długość szabel. Prosimy o nadsyłanie zgłoszeń zawierających informacje wyszczególnione poniżej w warunkach uczestnictwa. Aby zgłoszenie zostało przyjęte, konieczne jest załączenie estetycznych, dobrej jakości (o rozmiarze ok. 1 MB) zdjęć upolowanych dzików, które mogą być wykorzystane do publikacji.
 
W razie pytań dotyczących zgłoszeń bądź regulaminu konkursu prosimy o e-mailowy kontakt z redakcją: braclowiecka@oikos.net.pl.
 
Red.,
Fot. Archiwum


WARUNKI UCZESTNICTWA

Aby wziąć udział w Konkursie, Uczestnik, oprócz spełnienia wymogów, o których mowa w pkt II.1 Regulaminu, musi wypełnić następujące warunki uczestnictwa:

1. Do Konkursu można zgłaszać wyłącznie osobniki pozyskane w sezonie łowieckim 2021/2022 w drodze polowania, odstrzału sanitarnego lub innej formy zgodnego z prawem odstrzału przez myśliwych będących członkami PZŁ.

2. Każdy Uczestnik może zgłosić dowolną liczbę pozyskanych przez siebie dzików.

3. Zgłoszenie powinno zawierać: imię i nazwisko Uczestnika, adres korespondencyjny, telefon kontaktowy, datę i miejsce pozyskania dzika, masę tuszy wraz z potwierdzającą ją kopią dokumentu z punktu skupu dziczyzny (albo zaświadczeniem od przedstawiciela zarządcy lub dzierżawcy obwodu o masie dzika wziętego na użytek własny) oraz przynajmniej jedno estetyczne i dobrej jakości zdjęcie strzelonego osobnika o rozmiarze pliku minimum 1 MB. W przypadku orężnych odyńców należy też podać średnią długość szabel. Wzór gotowego formularza zgłoszeniowego stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu.

4. Brak wspomnianego w pkt IV.3 dobrej jakości zdjęcia nadającego się do publikacji na łamach drukowanego wydania „Braci Łowieckiej” oraz w witrynie www.braclowiecka.pl może być podstawą do odrzucenia zgłoszenia konkursowego.

5. Komisja Konkursowa przeprowadzi weryfikację zgłoszeń i wyłoni zwycięzcę do 29 kwietnia 2022 r. Pod uwagę będzie brana udokumentowana masa dzika po wypatroszeniu (niezależnie od tego, czy gwizd został już odbity czy nie – Organizator sugeruje ważenie dzików przed odbiciem oręża). W razie jednakowej masy tuszy dwóch osobników o zwycięstwie zadecyduje średnia długość szabel.

6. Wszyscy Uczestnicy, których dziki zakwalifikowały się do pierwszej trójki najcięższych, zobowiązują się do przygotowania na prośbę redakcji opowiadań relacjonujących okoliczności pozyskania tych dzików (opowiadania ukażą się na łamach „Braci Łowieckiej”) oraz zgadzają się na opublikowanie swojego wizerunku w materiałach promujących konkurs i na łamach „Braci Łowieckiej”, w witrynie internetowej i na fanpage’u „Braci Łowieckiej” na portalu Facebook, a także na platformach należących do Współorganizatora.

7. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa o północy w niedzielę 17 kwietnia 2022 r. Można je przesyłać drogą elektroniczną na adres braclowiecka@oikos.net.pl lub pocztą tradycyjną na adres: Redakcja „Braci Łowieckiej”, ul. Kaliska 1 m. 7, 02-316 Warszawa (z dopiskiem na kopercie „Dzik sezonu”), wraz z wypełnionym formularzem konkursowym, o którym mowa w pkt IV.3. Przed zakończeniem przyjmowania zgłoszeń nie będą udzielane informacje dotyczące tych już nadesłanych.

8. Wyniki Konkursu zostaną opublikowane w „Braci Łowieckiej” nr 6/2022 oraz w witrynie internetowej „Braci Łowieckiej” (www.braclowiecka.pl) w maju 2022 r. Zwycięzcy zostaną także powiadomieni telefonicznie.

dodaj komentarz

0 komentarzy

Napisz komentarz

Uwaga! Aby dodać komentarz, musisz posiadać konto w serwisie braclowiecka.pl oraz być zalogowanym.