strona główna

Jubileusze i inne uroczystości

65 lat KŁ "Szarak" w Nysie

65 lat KŁ
Kwiecień 22 13:07 2013 Wydrukuj

Koło Łowieckie „Szarak” w Nysie powstało w 1947 roku. Jest jednym z najstarszych kół w okręgu opolskim PZŁ, a zarazem jedną z najstarszych organizacji społecznych na ziemi nyskiej. Obecnie „Szarak” zrzesza 39 członków, a jeden kandydat odbywa staż. W skład zarządu wchodzą: Ryszard Jaworski – przewodniczący, Ryszard Słodkowski – łowczy, Dariusz Bagnicki – skarbnik i niżej podpisany – sekretarz. 

Koło gospodaruje w dwóch sąsiadujących ze sobą obwodach łowieckich nr 114 i 116 (o łącznej powierzchni ok. 9800 ha), przylegających do południowo-wschodniej części miasta. Poluje się w nich na: sarny, dziki, jelenie, lisy, jenoty, borsuki, dzikie kaczki i gęsi, a w mniejszym stopniu także na zające, bażanty i kuropatwy.

10 listopada 2012 r. odbyły się obchody 65. rocznicy powstania „Szaraka” oraz uroczystość poświęcenia sztandaru. Dodatkowym powodem do świętowania było nadanie kołu złotego Medalu Zasługi Łowieckiej za całokształt działalności. Sztandar został udekorowany tym odznaczeniem podczas ubiegłorocznych Hubertowin Opolskich w Przysieczy.

Uroczystości rozpoczęły się o godz. 16 w kościele pw. Matki Bożej Bolesnej w Nysie mszą św. celebrowaną przez ks. Ryszarda Krawieckiego (myśliwego) w asyście o. Nikodema Alfreda Suchanka. W pięknie przystrojonym kościele spotkali się myśliwi w mundurach organizacyjnych wraz z rodzinami oraz zaproszeni goście i sympatycy „Szaraka”. Podczas kazania ks. Ryszard przypomniał wartości, do przestrzegania których zobowiązuje posiadanie sztandaru. Msza miała podniosły charakter i odbyła się przy wtórze sygnałów myśliwskich.

Następnie uczestnicy udali się do restauracji na oficjalne obchody jubileuszu. Wśród zaproszonych gości byli przedstawiciele administracji samorządowej, instytucji i firm prywatnych oraz gospodarstw rolnych i spółdzielni rolniczych. 

Wszyscy członkowie koła oraz darczyńcy przybili swoje pamiątkowe gwoździe w drzewce sztandaru. Jako pierwszy tego symbolicznego aktu dokonał nestor koła Edmund Gawłowicz – jedyny żyjący założyciel „Szaraka” z ponad 67-letnim stażem myśliwskim, pionier łowiectwa na ziemi nyskiej, posiadający najwyższe odznaczenie łowieckie „Złom”, a jako ostatni – prowadzący ceremonię Dariusz Bagnicki, który zobowiązał się przechować dla potomnych młotek wykonany z poroża jelenia. Uczestnikom wręczono okolicznościowe znaczki pamiątkowe, statuetki i dyplomy.
Spotkanie stało się doskonałą sposobnością do podziękowania za przychylność i życzliwość okazywaną myśliwym, a także do rozmów dotyczących dalszej współpracy, które w imieniu KŁ „Szarak” prowadził Mieczysław Forczek – członek zarządu odpowiedzialny za szkody łowieckie. To doniosłe wydarzenie w życiu „Szaraka” skłoniło ponadto do wyróżnienia najbardziej zasłużonych i aktywnych osób: wspomnianego już Edmunda Gawłowicza, Wiktora Wołoszyka, Bohdana Bełtowskiego i Ryszarda Słodkowskiego, pełniącego funkcję łowczego od ponad 30 lat. 

Na zakończenie części oficjalnej gratulacje jubilatom złożyli zaproszeni goście na czele ze starostą Adamem Fujarczukiem, nadleśniczym Stanisławem Jureckim oraz reprezentantem ZO PZŁ w Opolu Zbigniewem Majką. Po przemówieniach sygnaliści z zespołu przy Nadleśnictwie Prudnik zagrali sygnał „Darz Bór”, oznajmiający rozpoczęcie wspaniałej i niezapomnianej zabawy do białego rana. Oczywiście nie zabrakło nalewek, potraw z dziczyzny oraz myśliwskich opowiadań i wspomnień z kniei.

Piotr Kurowski,
Fot. Arch. koła | BŁ nr 4/2013
 


dodaj komentarz

0 komentarzy

Napisz komentarz

Uwaga! Aby dodać komentarz, musisz posiadać konto w serwisie braclowiecka.pl oraz być zalogowanym.