strona główna

Jubileusze i inne uroczystości

70-lecie WKŁ „Uroczysko” w Warszawie

70-lecie WKŁ „Uroczysko” w Warszawie
Styczeń 22 15:25 2019 Wydrukuj

W 2018 r. minęło 70 lat od czasu, kiedy swoją działalność rozpoczęło WKŁ nr 318 „Uroczysko” w Warszawie. Powstało ono w trudnym okresie – zaledwie trzy lata po zakończeniu wojny. Należący do niego myśliwi przeżywali więc wszystkie wichry historii, jakie wiały i do dziś wieją nad naszym krajem.

 
Te minione 70 lat to rzetelna praca nad budowaniem i umacnianiem koła oraz zagospodarowaniem obwodów, a także tysiące godzin prac społecznych na rzecz łowisk. To również możliwość realizowania łowieckiej pasji, która zalicza się do piękniejszych rzeczy w życiu każdego myśliwego.

WKŁ „Uroczysko” jest jednym z większych w okręgu warszawskim. Gospodarkę łowiecką rozpoczynało w pięciu obwodach. W latach 60. połączyło się z WKŁ nr 140 w Rembertowie, które wniosło dwa obwody łowieckie. Dziś dzięki wytężonej pracy poprzedników i obecnych członków „Uroczysko” ma cztery dobrze zagospodarowane obwody o powierzchni 30 678 ha, cztery kwatery myśliwskie, 1,6 ha własnej ziemi i ponad 400 różnych urządzeń łowieckich. Liczy 78 członków, w tym 25 myśliwych terenowych. Przeważająca część to osoby związane z wojskiem, a większość z nich pełniła służbę w Akademii Obrony Narodowej, przy której do 1996 r. funkcjonowało koło.

WKŁ „Uroczysko” było jednym z pierwszych, które w latach 60. zainicjowało odłowy zajęcy. Nie uszczuplało jednak ich pogłowia, bo na polowaniach zbiorowych pozyskiwano ich racjonalną liczbę. Do największych inwestycji w tym okresie należy zaliczyć zasiedlenie dzierżawionych obwodów bażantem. Wydzierżawiono 1,1 ha ziemi i wybudowano na niej bażanciarnię. Istnieje ona do dziś i stanowi notarialną własność koła. Rokrocznie kupujemy młode ptaki, hodujemy je, a następnie wypuszczamy w teren. W 2014 r. po raz pierwszy wsiedliliśmy do łowisk kuropatwy.

WKŁ „Uroczysko” co roku przeznacza 70–90 tys. zł na zagospodarowanie obwodów i dokarmianie zwierzyny. Koło jest gospodarstwem rolnym. Uprawiamy 3,6 ha dzierżawionych gruntów i z tego tytułu otrzymujemy dotacje finansowe z Unii Europejskiej. Mimo stosowania środków zapobiegawczych i odstraszających zwierzynę rokrocznie wypłacamy rolnikom odszkodowania w wysokości ponad 30 tys. zł za szkody wyrządzone w uprawach rolnych. Te kwoty niestety wciąż rosną.

W łowiskach koła znajdują się siedlisko orła przedniego i bielika oraz kilka siedlisk bociana czarnego. Występują również łosie, jelenie i inna zwierzyna gruba, drobna oraz ptactwo.

WKŁ „Uroczysko” zostało odznaczone Złotym Medalem Zasługi Łowieckiej. W 2011 r. nadano mu sztandar. Koło jest sponsorem stowarzyszenia „SOS Wioski Dziecięce” i warszawskiego hospicjum. Do ważnych przedsięwzięć należy też zaliczyć współpracę ze szkołami na terenie dzierżawionych obwodów.
Z okazji święta WKŁ „Uroczysko” wszystkim byłym i obecnym członkom oraz sympatykom koła składam serdeczne życzenia.
 
Janusz Bień, Fot. arch. WKŁ „Uroczysko” w Warszawie | BŁ 1/2019

 

dodaj komentarz

0 komentarzy

Napisz komentarz

Uwaga! Aby dodać komentarz, musisz posiadać konto w serwisie braclowiecka.pl oraz być zalogowanym.